Menu Zamknij

Ile kosztuje sprawa o zasiedzenie?

Samo nabycie prawa własności rzeczy przez zasiedzenie jest BEZPŁATNE i dzieje się z mocy prawa po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych przez prawo o których pisałem w artykułach  o posiadaczu samoistnym oraz różnicy pomiędzy posiadaczem samoistbyn w dobrej wierze, a samoistnym w złej wierze.

Aby jednak uzyskać oficjalne potwierdzenie zasiedzenia, trzeba skierować sprawę do Sądu – a to już kosztuje…

Szczególnie kosztowne jest postępowanie dotyczące zasiedzenia nieruchomości – należy się liczyć z wydatkami rzędu od kilku tysięcy do nawet kilkunastu tysięcy w szczególnie skomplikowanych sprawach o dużej wartości.

Ale pamiętaj, że koszty związane ze sprawą o zasiedzenie są najczęściej i tak dużo mniejsze od wartości nieruchomości, którą można stracić!

W tym artykule chciałbym więc przedstawić, co składa się na najważniejsze koszty sprawy o zasiedzenia, żebyś mógł je sobie orientacyjnie wyliczyć.

Pamiętaj! Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji majątkowej, razem z wnioskiem o zasiedzenie możesz złożyć w Sądzie bezpłatny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Więcej piszę o tym na moim drugim blogu poświęconym odszkodowaniu od Skarbu Państwa (gminy, powiatu): Zwolnienie z kosztów sądowych w postępowaniu o odszkodowanie od Skarbu Państwa (gminy, powiatu).

Co więc składa się na koszty ponoszone przez wnioskodawcę w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia?

Opłata sądowa

Jak w każdej cywilnej sprawie, tak również w przypadku zasiedzenia, należy się liczyć z koniecznością poniesienia opłaty sądowej.

Opłata sądowa w sprawach o zasiedzenie jest uregulowana w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: ustawa o kosztach).

Opłata jest stała, niezależna od wartości rzeczy i wynosi obecnie:

– 2000 zł w przypadku wniosku o zasiedzenie nieruchomości (czyli zasiedzenia działki, zasiedzenia gruntu, itp.), co wynika z art. 40 ustawy o kosztach,

– 200 zł w przypadku wniosku o zasiedzenie służebności gruntowej, co wynika z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o kosztach,

– 40 zł w przypadku wniosku o zasiedzenie służebności przesyłu (tak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 czerwca 2010 r., V CZ 38/10 powołując się na art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach),

– 40 zł w przypadku wniosku o zasiedzenie rzeczy ruchomej, co wynika z art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach.

UWAGA!!! Rząd ma w planach zmiany w opłatach sądowych o zasiedzenie – w niektórych wypadkach wzrosną one nawet pięćdziesięciokrotnie, a w niektórych obniżą się czterokrotnie (więcej przeczytasz w artykule pt. Projektowane zmiany w opłatach sądowych w sprawach o zasiedzenie).

Koszty pomocy prawnej

W przypadku bardziej skomplikowanych spraw, także kiedy zasiedzenie dotyczy rzeczy o znacznej wartości, warto zapewnić sobie pomoc profesjonalnego prawnika – adwokata lub radcy prawnego, który specjalizuje się w sprawach o zasiedzenie.

Dlaczego warto skorzystać?

Bo nieprofesjonalne przygotowanie wniosku o zasiedzenie, brak wskazania właściwych dowodów czy też brak znajomości procedury sądowej często prowadzi do przegrania sprawy o zasiedzenie.

Koszty pomocy prawnej są ustalane indywidualnie z prawnikiem i zależą od stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy.

Dodatkowe koszty, które mogą się ale nie muszą pojawić w sprawie o zasiedzenie:

Koszty ogłoszeń

Kiedy nie jest znany właściciel rzeczy albo nieznani są jego spadkobiercy, Sąd zarządzi na koszt wnioskodawcy zamieszczenie stosownego ogłoszenia w ogólnopolskiej prasie (na przykład Gazecie Wyborczej lub Rzeczpospolitej). Minimalny koszt takiego ogłoszenia wynosi około 650-750 zł w zależności od gazety i długości ogłoszenia.

Koszty kuratora 

Z kolei, gdy nie jest znane miejsca zamieszkania formalnego właściciela rzeczy, konieczne jest złożenie wniosku o ustanowienie kuratora, który będzie reprezentował interesy nieobecnego właściciela w trakcie sprawy o zasiedzenie.

Wynagrodzenie kuratora jest również pokrywane z zaliczki uiszczonej na wezwanie Sądu przez wnioskodawcę.

Kuratorem, w zależności od przyjętej praktyki w danym sądzie, zostają pracownicy sekretariatu sądowego, aplikanci radcowscy i adwokaccy albo adwokaci lub radcowie prawni.d

Wysokość wynagrodzenia kuratora zależy od:

  • tego, czy jako kurator wyznaczony został adwokat lub radca prawny czy też inna osoba (maksymalne stawki wynagrodzenia dla adwokatów lub radców są dwa razy wyższe niż innych kuratorów),
  • stopnia zawiłości i nakładu pracy kuratora,
  • wartości rzeczy, którą wnioskodawca chce zasiedzieć (tak zwana wartość przedmiotu sporu).

Przepisy określają tylko maksymalne stawki wynagrodzenia kuratora. Sąd może jednak przyznać mniejsze wynagrodzenie, a nawet zupełnie odstąpić od przyznania wynagrodzenia.

W przypadku zasiedzenia nieruchomości maksymalne stawki jednorazowego wynagrodzenia dla kuratorów będących adwokatami i radcami prawnymi przed sądem rejonowym wynoszą:

– 300 zł przy nieruchomości wartej od 1501 do 5.000 zł,

– 600 zł przy nieruchomości wartej od 5.001 zł do 10.000 zł,

– 1.200 zł przy nieruchomości wartej od 10.001 zł do 50.000 zł,

– 1.800 zł przy nieruchomości wartej od 50.001 zł do 200.000 zł,

– 3.600 zł przy nieruchomości wartej 200.000 zł i więcej.

W przypadku kuratorów niebędących adwokatami i radcami maksymalne stawki jednorazowego wynagrodzenia będą o połowę niższe.

Koszty związane z oznaczeniem nieruchomości:

Kiedy składa się w Sądzie wniosek o zasiedzenie nieruchomości, trzeba koniecznie przedstawić dokumenty, które dokładnie oznaczają tę nieruchomość. Poniższe zestawienie przedstawia minimum dokumentów, ale zdarza się, że niektóre Sądy, mogą żądać dodatkowej makulatury… Zdobycie tych dokumentów niestety też kosztuje.

Najtaniej i najprościej jest wtedy, gdy wniosek o zasiedzenie obejmuje całą nieruchomość dla której prowadzona jest księga wieczysta. Wtedy wystarczy pójść do najbliższego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego i podając numer księgi wieczystej, poprosić o odpis zwykły księgi wieczystej. Ta przyjemność będzie kosztowała niestety trochę czasu i 30 zł za jeden odpis.

Jeśli nieruchomość nie ma jednak księgi wieczystej, może wystarczyć załączenie do wniosku wypisu i wyrysu z mapy ewidencyjnej przeznaczonych dla celów wieczystoksięgowych (prawnych), pod warunkiem, że nieruchomość, która podlega zasiedzeniu pokrywa się z działką lub działkami z ewidencji gruntów. Kosztuje to 120 zł za pierwszą działkę, budynek lub lokal i 12,00 zł – za każdą następną działkę, budynek lub lokal.

W pozostałych wypadkach będzie konieczne sporządzenie prywatnie tak zwanej mapy nieruchomości do celów prawnych (sądowych) przez uprawnionego geodetę, za co znowu zapłaci wnioskodawca.

Koszt wykonania takiej mapy będzie zależny od cen konkretnej pracowni geodezyjnej, od nakładu pracy potrzebnej do jej wykonania oraz położenia nieruchomości, ale raczej trzeba się liczyć z wydatkiem powyżej 1000 złotych.

Podatek od zasiedzenia i inne opłaty

Kiedy już uda Ci się uzyskać prawomocne sądowe postanowienie stwierdzające zasiedzenie, swoim szczęściem będziesz musiał się podzielić z Urzędem Skarbowym…:(

Co do zasady podatek od zasiedzenia wynosi 7 % wartości rzeczy.

Jeśli jednak Sąd stwierdził zasiedzenie na Twojego spadkodawcę, nie będziesz już musiał płacić podatku od zasiedzenia, ale podatek od spadków i darowizn, który daje możliwości uzyskania zwolnienia dla najbliższej rodziny.

Koszty związane z księgą wieczystą

Jeśli nieruchomość jest wpisana do księgi wieczystej, musisz również złożyć wniosek o wpisanie swojego prawa własności do księgi wieczystej, dołączając do wniosku odpis postanowienia Sądu – dzięki temu twój portfel zmniejszy się o 200 zł, które wydasz na opłatę sądową…

Gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej, to mając w garści prawomocne postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości, księgę wieczystą warto założyć. Związane z tym koszty to: 60 zł opłaty za założenie księgi wieczystej plus 200 zł za wpisanie prawa własności. Księga wieczysta zwiększy atrakcyjność nieruchomości w oczach potencjalnych przyszłych kupców, a ponadto umożliwi zaciąganie kredytu hipotecznego.

Jak widać, zwłaszcza koszty związane ze stwierdzeniem zasiedzenia nieruchomości nie są małe. Warto jednak pamiętać, że istnieje szansa, że w razie wygrania sprawy Sąd zasądzi od przeciwnika procesowego całość lub przynajmniej część poniesionych przez wnioskodawcę kosztów (w szczególności opłaty sądowej, kosztów ogłoszeń, kosztów adwokackich). Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy przeciwnik procesowy (najczęściej będzie nim formalny właściciel) podejmie aktywną obronę przed zasiedzeniem.

Poza tym warto jeszcze raz przypomnieć, że koszty sprawy o zasiedzenie najczęściej są i tak dużo niższe od wartości nieruchomości, którą bez sądowego stwierdzenia zasiedzenia można stracić.

Podziel Się:
guest
203 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Karolak Magdalena
Karolak Magdalena
31 maja 2021 17:43

Od czterdziestu lat użytkowuję wjazd na posesję , który w 2/5 należy do sąsiadów .Jest on odgrodzony płotem , który powstał 34 lata temu .Obecnie sąsiedzi bez mojej zgody zaczęli stawiać płot ,zagradzając część podjazdu który wybudowałam i część wjazdu na posesję. Czy powinnam założyć im sprawę o zasiedzenie , nadmienię że za ten kawałek ziemi nie płaciłam podatków , gdyż formalnie należał do nich.

Kasia
Kasia
Reply to  Karolak Magdalena
26 lipca 2021 15:07

Witam
Mój tato wraz z mamą zasiedli dom po dziadku że strony mojego Taty.od zasiedznia nie przerywalnie minęło już 35 lat . Dziadek taty nie żyje od 38 lat. Do spadku jest bardzo dużo osób dużo juz nie żyje. Czy w takim przypadku jest szansa na uzyskanie w sądzie własności nieruchomości?Czy tych wszystkich ludzi trzeba odnaleźć?
POZDRAWIAM

Małgorzata
Małgorzata
20 kwietnia 2021 22:16

Czy starając się o zasiedzenie nieruchomości po rodzicach wcześniej trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe czy jest to zbędne. Spatkobiercow jest wielu i koszty z tym związane też spore proszę o podpowiedź jak to zrobić najlepiej. Dodam iż nikt ż rodziny oprócz mnie nie interesował się domem ani rodzicami ja od dziecka mieszkałam z rodzicami i zażądałam nieruchomością oraz opiekowałam się rodzicami

Sara
Sara
8 grudnia 2020 16:17

Witam serdecznie,
Chciałabym zapytać ile średnio trwa rozpatrywanie przez sąd sprawy o zasiedzenie? Złożyłam wniosek w styczniu 2019r., prawie rok za chwilę minie. Sąd prosił o uzupełnienie braków, które uzupełniłam. Ile może trwać cała procedura i czy w obecnych czasach jest szansa na orzeczenie na podstawie dokumentów, które złożyłam bez świadków i otrzymam pocztą decyzję?

Michał Górski
Michał Górski(@michal)
Admin
Reply to  Sara
11 grudnia 2020 16:20

Szanowna Pani,

długość sprawy zależy m.in. od kolejek spraw sądzie, ale też kompletności wniosku, kwestii ustalenia uczestników i procedury doręczania odpisu wniosków itd. Nie ma możliwości, żeby doszło do orzeczenia o zasiedzeniu przynajmniej bez jednej rozprawy. Jeśli Pani życzyłaby sobie indywidualnej informacji pod kątem możliwości przyspieszenia sprawy oraz optymalizacji samego wniosku o zasiedzenie i ocenie przyjętej przez Panią strategii, zapraszam do skorzystania z porady prawnej.

Z poważaniem, adw. Michał Górski

Ryszard
Ryszard
29 czerwca 2020 12:26

Szanowny Panie Mecenasie
Podobno można zasiedzieć część nieruchomosci ale co dalej? Czy we wniosku pisac iż chce zsiedziec ulamkowa czesc nieruchomosci i zostac tym samym wspolwascicielem? raczej nie , prawda? tylko opisac ze chce zasiedziec za strumykiem poniewaz od strumyka az do mojej dzialki ok 50 lat uzywam jak wlasciciel – ale co potem? trzeba w KW wyodrebnic to jako nowa dzialke? jak mam dostac wypis i wyrys z dzialki sasiada jak w starostwie mowia ze wydaja tylko wlascicielowi???

Adam
Adam
12 maja 2020 17:08

Dzień Dobry,
rodzice kupili gospodarstwo na umowę nieformalną 52 lata temu, umowa znajduje się w urz. gminy, podczas uwłaszczenia nie nadano im tytułu własności z uwagi na zbyt małą wielkość gospodarstwa ( 8 arów, decyzja odmowna znajduje się w urz. gminy) ,płacą podatki, w wydziale gruntów widnieją jako właściciele pomimo braku tytułu nadającego im tę własność, na działkę nie jest założona księga wieczysta , nie są znani spadkobiercy nieżyjących już poprzednich właścicieli, czy jest szansa na uzyskanie własności przez zasiedzenie?

Malgorzata
Malgorzata
11 listopada 2019 18:07

Witam Pana.
Mam dwa pytania odnosnie zasiedzenia.
1. Mój tato otrzymał za opiekę działkę ale tylko slownie…od dziecinstwa był użytkownikiem tej dzialki az do dnia dzisiejszego a ma juz 72 lata. Od śmierci jego mamy minęło w tym roku 30 lat i założył sprawę o zasiedzenie tej właśnie działki. Juz złożyliśmy pismo i czekamy na rozprawe…do rozprawy jest wezwanych 17 nazwisk… Częsc z nich nie utrzymuje z nami kontaktu ani nie utrzymywala z matka mojego taty. Czy oni w sądzie maja szanse zeby zrobic sprzeciw i czy sąd ich wyslucha?
2. Dostaliśmy wezwanie jak juz wcześniej pisalam na rozprawę ale nie ma na lisice świadków których tato podal w sądzie. Wie pan może dlaczego?

Jurek
Jurek
21 października 2019 18:05

Witam poprzez wezwanie na policję w charakterze świadka dowiedziałem się (po 4 latach nieprzerwanego posiadania) iż toczy się dochodzenie w sprawie oszustwa tzn. podrobienia podpisu na umowie sprzedaży samochodu.Mianowicie Pan X sprzedał(?) w maju 2015 samochód handlarzowi.Handlarz sprzedał mi ten samochód w czerwcu.Otrzymałem ww.umowę sprzedaży pomiedzy X a handalrzem oraz fakturę wystawioną przez handlarza w dzień sprzedaży samochodu mojej osobie.To wystarczyło do rejestracji auta i bezproblemowego używania.Jednakże okazało się że pan X umarł a jego spadkobiercy podejrzewają ,iż podpis na umowie sprzedaży został podrobiony.Sprawdzi to grafolog. I tu pojawia się moje pytanie czy na obecnym etapie mogę już wystąpić do sądu o zasiedzenie tego samochodu,uprzedzając wyniki dochodzenia policyjnego-pozatym policjant stwierdził że nikt nie ma obowiązku informowania mnie o wyniku śledstwa tzn czy podpis jest podrobiony. Ja chcę uniknąć wszystkich niedogodności z tym związanych czyli anulacji rejestracji samochodu, utracenia auta, kłopotu z jego sprzedażą itd itp….

Zenek93v
Zenek93v
15 września 2019 17:34

Witam serdecznie. Około 20 lat temu moja matka nabyła sklep we wsi. ( GS). A więc około 20.lat jest już w jej rękach i posiada tylko umowę kupna sprzedaży. Działka na której jest zbudowany lokal należy do gminy. Gmina lokalu nie uzytkowala na pewno więcej niż 25 lat. można starać się w takim przypadku składać wniosek do sądu o zasiedzenie? Z góry dziękuję za odpowiedź

Dominik G
Dominik G
30 lipca 2019 20:03

Dzień dobry,

Moje pytanie o zasiedzenie jest trochę inne:

Moja mama która po ślubie zamieszkała z Tatą (mężem) zamieszkali w jego domu rodzinnym który kiedyś został zakupiony od osoby narodowości żydowskiej, niestety po śmierci teściów a później mojego taty nie było żadnego testamentu ani spraw sądowych (mama zamieszkuje nieruchomość od około 36 lat, opłaca podatki, dba remontuje). Jako syn chcę jej zapewnić bezpieczny dom i zapewnić odpowiedni status prawny nieruchomości, niestety nie wiemy czy nieruchomość posiada księgi wieczyste, i kolejna sprawa – czy ze względu na to że, mama jest osoba starszą może mi udzielić np. pełnomocnictwa do reprezentowania jej w wydziale ksiąg wieczystych, geodezjach i sądzie i innych instytucjach które ewentualnie będę musiał odwiedzić w trakcie postępowania??

trackback
22 lipca 2019 07:41

[…] nie zmieniła się i dalej wynosi 2000 zł. (zob. więcej we wpisie pt. Ile kosztuje sprawa o zasiedzenie?). Natomiast podwyższono inne opłaty związane bezpośrednio z prawem […]

203
0
Potrzebujesz pomocy? Zostaw komentarz!x
()
x