Menu Zamknij

Apelacja w sprawie o zasiedzenie – co musisz wiedzieć?

Przegrałeś sprawę o zasiedzenie w sądzie rejonowym? Przeczytaj jak wygląda procedura składania apelacji do sądu wyższej instancji

Od jakich orzeczeń przysługuje apelacja?

Od wydanego przez sąd rejonowy postanowienia w sprawie o zasiedzenie przysługuje apelacja do sądu okręgowego. Zaskarżeniu apelacją może podlegać zarówno:

  1. Postanowienie oddalające złożony przez nas wniosek o zasiedzenie, jak i
  2. Postanowienie uwzględniające żądanie zasiedzenia w sytuacji, gdy sprzeciwialiśmy się takiemu żądaniu.

Apelacją można zaskarżyć też postanowienie częściowe o zasiedzeniu, w więc wydane w sprawie, w której przedmiotem żądania jest zasiedzenie kilku nieruchomości. Choć w praktyce rzadko się to zdarza, to w razie wyjaśnienia sprawy w kwestii zasiedzenia na wczesnym etapie postępowania o zasiedzeniu co do niektórych z działek, sąd może zdecydować się na wydanie orzeczenia o zasiedzeniu w stosunku do tych nieruchomości. W takiej sytuacji rozprawa w stosunku do pozostałych nieruchomości objętych wnioskiem o zasiedzenie podlega odroczeniu.

Termin do składania apelacji w sprawie o zasiedzenie

Chcąc zaskarżyć niekorzystne postanowienie o zasiedzeniu, należy złożyć do sądu wniosek o sporządzenie i doręczenie odpisu jego uzasadnienia. Wniosek  składa się w terminie siedmiu dni od ogłoszenia postanowienia o zasiedzeniu. We wniosku trzeba koniecznie wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia o zasiedzeniu, czy też jego części (jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z całego rozstrzygnięcia sądu, trzeba wnioskować o uzasadnienie całości).

Apelację w sprawie o zasiedzenie adresuje się wprawdzie do sądu okręgowego, ale wnosi się ją do sądu, który wydał postanowienie w sprawie zasiedzenia. Termin do wniesienia apelacji w sprawie o zasiedzenie wynosi dwa tygodnie od doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem. W przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia, sąd powinien wydłużyć termin do wniesienia apelacji w sprawie o zasiedzenie do trzech tygodni – ale bez takiej wyraźnej informacji ze strony sądu pozostaje termin 2-tygodniowy.

UWAGA!!!

Termin do złożenia apelacji w sprawie o zasiedzenie uważa się za zachowany, jeżeli we wspomnianym  terminie dwóch tygodni apelacja zostanie wniesiona bezpośrednio do sądu okręgowego (art. 369. § 3 kodeksu postępowania cywilnego).

Kto może wnieść apelację w sprawie o zasiedzenie?

Odpowiadając na to pytanie trzeba stwierdzić, że legitymowanym do wniesienia apelacji jest ten uczestnik postępowania w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia, którego interes narusza wydane postanowienie. Generalnie zatem należy wykluczyć możliwość zaskarżenia apelacją postanowienia o zasiedzeniu przez tzw. uczestnika pośredniego, a więc przez dzierżawcę nieruchomości będącej przedmiotem sprawy o zasiedzenie, bądź przez sąsiada tej nieruchomości.

Czy apelacja musi  być napisana przez adwokata?

Apelację można wnieść samemu lub przez pełnomocnika (np. adwokata). Warto rozważyć skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem zajmującym się sprawami o zasiedzenie, czy – w świetle obowiązujących przepisów, dominującego orzecznictwa sądowego, w tym Sądu Najwyższego itd. – istnieją realne szanse na wygraną w II instancji i jaka strategia procesowa oraz linia argumentacyjna mogłaby zwiększyć szanse w postępowaniu apelacyjnym.

Co powinna zawierać apelacja w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia?

Każda apelacja w sprawie o zasiedzenie powinna zawierać następujące elementy:

  1. Oznaczenie Sądu okręgowego do którego jest adresowana oraz sądu rejonowego, który wydał postanowienie o zasiedzeniu, za którego pośrednictwem wnosi się apelację.
  2. Oznaczenie wnioskodawcy i uczestników postępowania o zasiedzeniu.
  3. Oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia.
  4. Oznaczenie postanowienia o zasiedzeniu, od którego wnoszona jest apelacja, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżane w całości czy w części.
  5. Zwięzłe przedstawienie zarzutów przeciwko skarżonemu postanowieniu o zasiedzenie i ich uzasadnienie.
  6. Wniosek o zmianę zaskarżonego postanowienia o zasiedzeniu lub o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego z zaznaczeniem zakresu zmiany lub uchylenia.
  7. (Ewentualnie) wniosek o wyznaczenie rozprawy apelacyjnej
  8. Podpis apelującego lub pełnomocnika (np. adwokata)

Należy pamiętać o załączenie odpisów apelacji dla wszystkich uczestników. Opłata od apelacji w sprawie o zasiedzenie nieruchomości jest stała i wynosi 2.000 zł.

Zarzuty w apelacji od postanowienia o zasiedzeniu

Zasadnicze znaczenie dla skuteczności apelacji ma sformułowanie zarzutów od postanowienia o zasiedzeniu. Zarzuty mogą dotyczyć zarówno naruszeń prawa procesowego (np. bezzasadna odmowa przeprowadzenia dowodu w postaci przesłuchania świadka) jak i prawa materialnego (np. błędna wykładnia przepisu art. 172 kodeksu cywilnego w zakresie przesłanek zasiedzenia prawa własności udziału w nieruchomości) i mogą być różnej natury. Kodeks formułuje bowiem jedynie wymagania odnoszące się do zarzutów dotyczących podstawy faktycznej zaskarżonego postanowienia o zasiedzeniu. Stanowi, że należy wskazać fakty, które, zdaniem skarżącego, zostały ustalone niezgodnie z rzeczywistością oraz fakty których sąd rejonowy nie ustalił, a które mają istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Powołanie nowych dowodów w postępowaniu apelacyjnym

Fakultatywnym wnioskiem apelacji w sprawie o zasiedzenie  jest wniosek o powołanie w instancji apelacyjnej nowych faktów lub dowodów. Możliwość powołania tych tzw. „nowości” podlega jednak istotnemu ograniczeniu. Powołujący je powinien bowiem uprawdopodobnić, że ich powołanie przed sądem pierwszej instancji było niemożliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Przykładem niemożliwości powołania dowodu jest odnalezienie istotnego dokumentu po zamknięciu rozprawy w postępowaniu  o zasiedzenie. Z kolei przykładem potrzeby powołania dowodu, która ujawniła się później jest podniesienie w uzasadnieniu postanowienia o zasiedzenie  pewnej kwestii przez sąd z urzędu,  która nie była przedmiotem analizy w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji.

Podziel się:

O autorze

Witaj,

nazywam się Jan Górski. Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, między innymi w sprawach o zasiedzenie.

Współautorem bloga jest adwokat Michał Górski, doktor nauk prawnych. Szerzej przedstawiamy się Czytelnikom w sekcji "o nas".

Zapraszamy do kontaktu, jak również na naszego drugiego bloga o odszkodowaniu od Państwa (gminy, powiatu) .

adwokat jan gorski zasiedzenie

Wasze Opinie:

Kancelaria Adwokacka Jan Górski
5.0
Na podstawie 58 opinii
powered by Google
Iza SIza S
11:16 08 Jan 23
W imieniu mojego taty polecam współpracę z mecenasem dr Michałem Górskim. Obsługa prawna bardzo profesjonalna. Jasne przedstawienie różnych wariantów rozwiązania sprawy. Bardzo dobre przygotowanie do rozmowy. Rzetelne podchodzenie do sprawy. Kultura osobista na wysokim poziomie. Bardzo polecam!
Agnieszka TomczykAgnieszka Tomczyk
21:15 24 Oct 22
Bardzo rzeczowy i dobrze przygotowany do spotkania prawnik. Realnie ocenia szanse wygrania sprawy. Rzetelny i cierpliwy. Polecam serdecznie szczególnie w sprawach zasiedzenia, ponieważ ma ogromna wiedzę i doświadczenie, statystyki mówią same za siebie.
Sylwia Maluszycka-CeliSylwia Maluszycka-Celi
14:36 21 Oct 22
Bardzo polecam współpracę z mecenasem Michałem Górskim. Profesjonalnie poprowadzona sprawa o zasiedzenie nieruchomości, wszystko sprawnie i terminowo. Bardzo dobry kontakt na każdym etapie sprawy, jasne i konkretne wytyczne w sprawie kierunku działania oraz niezbędnych dokumentów. Dodatkowo pan Michał jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Polecam serdecznie!
Dagmara DziarnowskaDagmara Dziarnowska
09:04 11 Apr 22
Bardzo polecam korzystanie z usług tej kancelarii. Mecenas Michał Górski est wyjątkowo kompetentny, widać że bardzo sprawny w ocenie sprawy, ktora w moim przypadku jest bardzo skomplikowana. Fachowa porada na poziomie, przy tym miły i serdeczny kontakt i bardzo ludzkie traktowanie. Korzystajcie.
MarlenaMarlena
22:56 22 Mar 22
Bardzo serdecznie polecam Kancelarie Mecenasa Jana Górskiego. Nasza sprawa była bardzo trudna. W trakcie tych kilku lat trwania procesu zawsze dyspozycyjny , przygotowany do każdego spotkania i do każdej rozprawy . W chwilach krytycznych kiedy sprawa się mniej lub bardziej komplikowała Pan Mecenas zawsze emanował opanowaniem i wiarą w sukces. Pełen profesjonalizm. Brawo.Jeszcze raz DZIĘKUJEMY.
Paulina ManiosPaulina Manios
09:40 01 Feb 22
W marcu 2021 r. nawiązaliśmy z Kancelarią współpracę w sprawie dotyczącej zasiedzenia udziałów w nieruchomości. Od samego początku zarówno mec. Michał Górski, jak i mec. Jan Górski wykazali się dużym zaangażowaniem w szczegółowe ustalenie stanu faktycznego sprawy, rozważenie potencjalnych czynników niepowodzenia postępowania sądowego oraz skrupulatne przygotowanie wniosku o zasiedzenie.Dzięki rozległej wiedzy merytorycznej i przede wszystkim doświadczeniu mec. Michała oraz Jana Górskich sąd wydał postanowienie stwierdzające zasiedzenie udziałów już na pierwszej rozprawie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za rzetelność, profesjonalizm, wsparcie i życzliwe, ludzkie podejście do naszej sprawy. Życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz zawodowych i z pewnością będziemy polecać!
js_loader
Zobacz wszystkie opinie w Google
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
?>