Menu Zamknij

Kategoria: Okres zasiedzenia

Jaki jest okres zasiedzenia przy posiadaniu samoistnym w złej wierze? Ile lat trwa zasiedzenie w dobrej wierze?

W postanowieniu  stwierdzającym nabycie własności przez zasiedzenie sąd ma obowiązek zamieścić:

  • przedmiot zasiedzenia (np. określoną nieruchomość);
  • osobę(-y) na rzecz której(-ych) nastąpiło zasiedzenie oraz
  • datę nabycia własności przez zasiedzenie.

Czy można doliczyć do zasiedzenia okres posiadania poprzedników (np. rodziców, spadkodawców itd.)? Czy posiadanie samoistne jest dziedziczne?