Menu Zamknij

Czy jest możliwe zasiedzenie fragmentu drogi publicznej lub pasa drogowego? 5/5 (2)

Co do zasady, przepisy wykluczają możliwość zasiedzenia drogi publicznej. Sąd Najwyższy w kilku orzeczeniach przewiduje wyjątki w stosunku do nieruchomości, na których faktycznie nigdy droga nie powstała.

czy można zasiedzieć drogę ile lat?
fot. Jose Antonio Alba/pixabay.com

 

Zasiedzenie drogi publicznej – należącej do gminy lub Skarbu Państwa

Zgodnie z prawem obowiązującym od dnia 1 stycznia 1999 roku, drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, a drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy (art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Tym samym wyraźnie określono, że drogi wchodzą w kategorię rzeczy wyłączonych spod obrotu prawnego (rei extra commercium), w tym z zasiedzenia (inne przykłady to m.in. rzeki spławne przez cały rok, parki publiczne, porty, masy powietrza nad nieruchomością itd.). W związku z tym, drogi publiczne co do zasady nie podlegają zasiedzeniu. Co więcej, mimo że stosowny przepis został wprowadzony dopiero do 1999 roku, Sąd Najwyższy przyjmuje, że dotyczy on także dróg powstałych przed jego wprowadzeniem (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2012 r., I CSK 293/11, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2014 r., IV CSK 556/13). Tłumaczy się to charakterem dróg jako tzw. dobra publicznego, tj. dostępnego dla wszystkim.

 

Czy możliwe jest zasiedzenie drogi publicznej, która nigdy nie powstała?

Po wprowadzeniu ww. zmiany przepisów pojawiło się pytanie, co w sytuacjach, gdy zaplanowana, a nawet wyodrębniona geodezyjnie droga nigdy faktycznie nie powstała? (nie została urządzona). Wbrew pozorom, takie przypadki nie są rzadkie, zwłaszcza na terenach rolnych. Orzecznictwo w tej kwestii nie jest jednolite, natomiast na szczęście w niemałej ilości orzeczeń wskazywano, że jeżeli na danej nieruchomości, mimo wyodrębnienia jej jako drogi i wpisania w ewidencji, 1) faktycznie ani 2) prawnie (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) droga nie została utworzona to możliwe jest posiadanie samoistne i odpowiednio nabycie przez zasiedzenie (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2002 r., III CRN 11/01, postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2012 r., I CSK 293/11, , z dnia 14 marca 2014 r., III CSK 103/13, z dnia 10 kwietnia 2013 r., IV CSK 514/12, z dnia 22 maja 2014 r., IV CSK 556/13). W pełni należy zgodzić się z tak przyjętą przez Sąd Najwyższy wykładnią przepisów.

 

Zasiedzenie fragmentu pasa drogowego

W wielu przypadkach posiadanie samoistne nie dotyczy samej drogi, ale fragmentu pasa drogowego. Chodzi o teren wyznaczony liniami granicznymi pasa drogowego, obejmujący obok jezdni jej pobocza, także nie utwardzone i nie zagospodarowane jako chodniki czy ścieżki, pasy awaryjnego postoju lub pasy przeznaczone do ruchu pieszych, zatoki autobusowe lub postojowe, pasy dzielące jezdnie (elementy tzw. korony drogi).

orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie zasiedzenia pasa drogowego

W orzeczeniach Sąd Najwyższy zasadniczo skłania się do uznania, że skoro ww. art. 2a ustawy o drogach publicznych stanowi, że własnością państwa lub odpowiedniego samorządu musi stanowić droga publiczna, to elementy pasa drogowego, które nie stanowią samej drogi, mogą być przedmiotem zasiedzenia. Wskazywano, że art. 2a ustawy o drogach publicznych, stwarzający wyjątek od zasady przewidzianej w art. 172 k.c., że przedmiotem zasiedzenia może być każda nieruchomość bez względu na jej rodzaj i osobę właściciela, podlega wykładni ścisłej, a więc że dotyczy jedynie dróg publicznych. Okoliczność bowiem, że pewien teren (droga, plac) jest przeznaczony do użytku publicznego, nie wyłącza posiadania tego terenu przez określoną osobę, jeżeli osoba ta terenem tym zawładnie i korzysta z niego cum animo rem sibi habendi (tj. w sposób samoistny) – por. np. postanowienie SN z dnia 7 maja 2014 r. II CSK 491/13.

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Wykop

Podobał Ci się artykuł? Doceń naszą pracę i wystaw ocenę (5 gwiazdek - bardzo dobry). Dziękujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Why ask?