Menu Zamknij

Czy można zasiedzieć las państwowy?

 

Jakie jest aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie możliwości zasiedzenia nieruchomości stanowiącej las państwowy?

 

czy mozna zasiedzieć las państwowy?
fot. Valiphotos/pixabay.com

 

Nie tak rzadko pojawia się sytuacja, gdy osoba włada działką, stanowiącą w myśl przepisów las państwowy. Bywa wręcz, że taka nieruchomość lasem jest tylko z nazwy, a faktycznie jest wykorzystywana rolniczo. Jeszcze częściej zdarza się, że ktoś z niewiedzy zajął mały fragment lasu państwowego w obrębie swojego ogrodzenia. Czy można w takim przypadku nabyć posiadany grunt przez zasiedzenie?

 

Zasiedzenie a ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

W myśl dawniejszych orzeczeń, zasiedzenie lasu państwowego miało być niedopuszczalne z mocy art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. Nr 97, poz. 1051 ze zm.). Zgodnie  z tym przepisem, zasoby naturalne określone w art. 1 tej ustawy, stanowiące własność Skarbu Państwa, nie podlegają przekształceniom własnościowym, z zastrzeżeniem przepisów zawartych w ustawach szczególnych. Skoro zaś według art. 1 pkt 1 tej ustawy,  do strategicznych zasobów naturalnych kraju zalicza się lasy państwowe, to ich zasiedzenie miałoby być bardzo ograniczone, choć nie wykluczone.

 

Korzystne orzeczenie Sądu Najwyższego

W tym kontekście za przełomowe należy uznać postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2019 r., I CSK 207/18, w którym Sąd ten sformułował następującą tezę:

 

Przepis art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. Nr 97, poz. 1051 ze zm.) nie wyłącza nabycia przez zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej las państwowy w rozumieniu art. 1 pkt 3 tej ustawy, na zasadach określonych w art. 172 i n. k.c.

 

Dlaczego postanowienie SN o zasiedzeniu lasu państwowego jest takie istotne?

Przełomowość tego orzeczenia polega na tym, że Sąd Najwyższy w jego uzasadnieniu wprost stwierdził, że zakaz przekształceń strategicznych zasobów naturalnych  kraju, o który mowa w art. 2 ustawy z 6 lipca 2001 r., nie dotyczy możliwości zasiedzenia lasu państwowego. Zdaniem tego Sądu, podstawowym argumentem za tym stanowiskiem jest istota zasiedzenia, która jest formą nabycia własności z mocy samej ustawy (ex lege). Skoro zasiedzenie następuje z mocy ustawy, to wyłączenie możliwości nabycia nieruchomości przez zasiedzenie może nastąpić również tylko na podstawie wyraźnego przepisu ustawy. Za taki przepis nie można uznać art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r., w którym mówi się ogólnie o zakazie „przekształceń własnościowych” zasobów strategicznych kraju. Zasiedzenia, do którego do chodzi z mocy prawa, nie można zaś zaliczyć do tej formuły ustawowej „przekształceń własnościowych”.

Oznacza to, że zasiedzenie lasu państwowego jest w świetle tego orzeczenia jak najbardziej dopuszczalne.

 

 

Podziel Się:
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Potrzebujesz pomocy? Zostaw komentarz!x