Menu Zamknij

Czy można zasiedzieć prawo użytkowania wieczystego?

 

Sprawy o zasiedzenie najczęściej dotyczą prawa własności nieruchomości. Czy prawo zezwala na zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego? Ile kosztuje wniosek o zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego?

 

prawo użytkowania wieczystego zasiedzenie adwokat blog
zasiedzenie użytkowania wieczystego – fot. pixabay.com

Co to jest użytkowanie wieczyste?

 

Prawo użytkowania wieczystego stanowi swego rodzaju do nieruchomości nie będącym pełnym prawem własności.  Stanowi ono spuściznę po okresie PRL-u,   kiedy panowała zasada, że nieruchomości gruntowe w miastach powinny być własnością państwową.

Zgodnie z art. 232 kodeksu cywilnego:

grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, i osobom prawnym.

Zakres stosowania prawa użytkowania wieczystego został na szczęście ograniczony na rzecz prawa własności ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.), ale wciąż pozostaje ono w obrocie i ma duże znaczenie w sprawach o zasiedzenie.

 

Czy można zasiedzieć prawo użytkowania wieczystego?

 

Odpowiadając w skrócie – tak, ale tylko pod warunkiem, że na danym gruncie takie prawo zostało już wcześniej ustanowione – można zatem zasiedzieć innego (poprzedniego) użytkownika wieczystego – zarówno w dobrej jak i złej wierze. Przesądził o tym Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 11 grudnia 1975 r., III CZP 63/75.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym nie można natomiast ustanowić prawa użytkowania wieczystego przez zasiedzenie. Jak pisaliśmy wcześniej w artykule pt. Zasiedzenie a prawo użytkowania wieczystego – korzystne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie moich Klientów, można za to zasiedzieć prawo własności gruntu przylegającego do działki, która miała w przeszłości status prawny użytkowania wieczystego.

 

Ile kosztuje sprawa o zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego?

 

Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości jest w istocie zbliżone swoją treścią do prawa własności. Zasadnicza różnica występuje jednak w wysokości opłaty od wniosku o zasiedzenie obu tych praw.  „Standardowa” opłata za wniosek o zasiedzenie nieruchomości wynosi obecnie 2000 zł – ale tylko w przypadku, gdy sprawa dotyczy „pełnego” prawa własności. Z kolei od wniosku o zasiedzenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości opłata ta wynosi tylko 100 zł.

 

 

Podziel Się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *