Menu Zamknij

Ile kosztuje sprawa o zasiedzenie u adwokata w 2024?

Samo nabycie prawa własności rzeczy przez zasiedzenie jest BEZPŁATNE i dzieje się z mocy prawa po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych przez prawo o których pisałem w artykułach  o posiadaczu samoistnym oraz różnicy pomiędzy posiadaczem samoistbyn w dobrej wierze, a samoistnym w złej wierze. Aby jednak uzyskać oficjalne potwierdzenie zasiedzenia, trzeba skierować sprawę do Sądu – a to już kosztuje… a ile kosztuje sprawa o zasiedzenie u adwokata w 2024? Na to pytanie odpowiemy w tym artykule! 

Ile kosztuje sprawa o zasiedzenie – koszty, które musisz znać!

Zacznijmy od krótkiego filmiku – wprowadzenia:

Szczególnie kosztowne jest postępowanie dotyczące zasiedzenia nieruchomości – należy się liczyć z wydatkami rzędu od kilku tysięcy do nawet kilkunastu tysięcy w szczególnie skomplikowanych sprawach o dużej wartości.

Ale pamiętaj, że koszty związane ze sprawą o zasiedzenie są najczęściej i tak dużo mniejsze od wartości nieruchomości, którą można stracić!

W tym artykule chciałbym więc przedstawić, co składa się na najważniejsze koszty sprawy o zasiedzenia, żebyś mógł je sobie orientacyjnie wyliczyć.

Pamiętaj! Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji majątkowej, razem z wnioskiem o zasiedzenie możesz złożyć w Sądzie bezpłatny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Więcej piszę o tym na moim drugim blogu poświęconym odszkodowaniu od Skarbu Państwa (gminy, powiatu): Zwolnienie z kosztów sądowych w postępowaniu o odszkodowanie od Skarbu Państwa (gminy, powiatu).

Co więc składa się na koszty ponoszone przez wnioskodawcę w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia?

Koszty zasiedzenia a opłata sądowa

Jak w każdej cywilnej sprawie, tak również w przypadku zasiedzenia, należy się liczyć z koniecznością poniesienia opłaty sądowej.

Opłata sądowa w sprawach o zasiedzenie jest uregulowana w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: ustawa o kosztach).

Opłata jest stała, niezależna od wartości rzeczy i wynosi obecnie:

 • 2000 zł w przypadku wniosku o zasiedzenie nieruchomości (czyli zasiedzenia działki, zasiedzenia gruntu, itp.), co wynika z art. 40 ustawy o kosztach,
 • 200 zł w przypadku wniosku o zasiedzenie służebności gruntowej, co wynika z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o kosztach,
 • 100 zł w przypadku wniosku o zasiedzenie służebności przesyłu (tak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 czerwca 2010 r., V CZ 38/10 powołując się na art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach),
 • 100 zł w przypadku wniosku o zasiedzenie rzeczy ruchomej, co wynika z art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach.

Ile kosztuje adwokat w sprawie o zasiedzenie?

W przypadku bardziej skomplikowanych spraw, także kiedy zasiedzenie dotyczy rzeczy o znacznej wartości, warto zapewnić sobie pomoc profesjonalnego prawnika – adwokata lub radcy prawnego, który specjalizuje się w sprawach o zasiedzenie.

Dlaczego warto skorzystać z usługi adwokata? Bo nieprofesjonalne przygotowanie wniosku o zasiedzenie, brak wskazania właściwych dowodów czy też brak znajomości procedury sądowej często prowadzi do przegrania sprawy o zasiedzenie.

Koszty pomocy prawnej są ustalane indywidualnie z prawnikiem i zależą od stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy.

Uwaga! Istnieją przepisy, które ustanawiają opłaty za czynności adwokackie (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. ze zm.), ale dotyczą one wyłącznie kwot, które sąd może zasądzić od przegrywającej strony na rzecz strony wygrywającej, która była reprezentowana w sprawie przez adwokata. Stawki te zależą od wartości przedmiotu sporu i w przypadku spraw o zasiedzenie w 2024 roku wynoszą:

 • 450 zł przy nieruchomości wartej od 1501 do 5.000 zł,
 • 900 zł przy nieruchomości wartej od 5.001 zł do 10.000 zł,
 • 1.800 zł przy nieruchomości wartej od 10.001 zł do 50.000 zł,
 • 2.700 zł przy nieruchomości wartej od 50.001 zł do 200.000 zł,
 • 5.400 zł przy nieruchomości wartej od 200.001 zł do 2.000.000 zł,
 • 7.500 zł przy nieruchomości wartej 2.000.001 zł do 5.000.000 zł,
 • 12.500 zł przy nieruchomości wartej 5.000.001 zł i więcej.

Ustalone w ten sposób stawki nie określają obowiązkowej wysokości honorarium adwokata za prowadzenie sprawy. Wynagrodzenie to jest ustalane po cenach rynkowych.

Dodatkowe koszty, które mogą się ale nie muszą pojawić w sprawie o zasiedzenie

Koszty ogłoszeń

Kiedy nie jest znany właściciel rzeczy albo nieznani są jego spadkobiercy, Sąd może zarządzić na koszt wnioskodawcy zamieszczenie stosownego ogłoszenia w ogólnopolskiej prasie (na przykład Gazecie Wyborczej lub Rzeczpospolitej). Minimalny koszt takiego ogłoszenia wynosi około 650-750 zł w zależności od gazety i długości ogłoszenia, jednak nieraz kosztuje ponad 1000 zł.

Koszty poszukiwań w bazie PESEL i koszty doręczenia przez komornika

W przypadku, gdy krąg osób zainteresowanych należy ustalać przez bazę PESEL, koszt każdego zapytania wynosi 31 zł. Z kolei koszt doręczenia komorniczego (w sytuacji, gdy uczestnik nie odbiera korespondencji) wynosi minimum 60, maximum 100 zł.

Koszty kuratora 

Z kolei, gdy nie jest znane miejsca zamieszkania formalnego właściciela rzeczy, konieczne jest złożenie wniosku o ustanowienie kuratora, który będzie reprezentował interesy nieobecnego właściciela w trakcie sprawy o zasiedzenie.

Wynagrodzenie kuratora jest również pokrywane z zaliczki uiszczonej na wezwanie Sądu przez wnioskodawcę.

Kuratorem, w zależności od przyjętej praktyki w danym sądzie, zostają pracownicy sekretariatu sądowego, aplikanci radcowscy i adwokaccy albo adwokaci lub radcowie prawni.

Wysokość wynagrodzenia kuratora w 2024 roku wynosi 40% wysokości ww. opłaty za czynności adwokackie wskazane w ww. rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.   (por. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej). Sąd może jednak przyznać wyższe wynagrodzenie, gdy uzasadnia to: 

 • stopień zawiłości i nakładu pracy kuratora,
 • wartość rzeczy, którą wnioskodawca chce zasiedzieć (tak zwana wartość przedmiotu sporu).

Koszty związane z oznaczeniem nieruchomości

Kiedy składa się w Sądzie wniosek o zasiedzenie nieruchomości, trzeba koniecznie przedstawić dokumenty, które dokładnie oznaczają tę nieruchomość. Poniższe zestawienie przedstawia minimum dokumentów, ale zdarza się, że niektóre Sądy, mogą żądać dodatkowych „papierków”…  Zdobycie tych dokumentów niestety też kosztuje.

Najtaniej i najprościej jest wtedy, gdy wniosek o zasiedzenie obejmuje całą nieruchomość dla której prowadzona jest księga wieczysta, której numer znamy. Wtedy wystarczy zamówić elektroniczny odpis  księgi wieczystej na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?execution=e1s1 . Koszt odpisu zwykłego wynosi 20 zł. 

Jeśli nieruchomość nie ma jednak księgi wieczystej, może wystarczyć załączenie do wniosku wypisu i wyrysu z mapy ewidencyjnej przeznaczonych dla celów wieczystoksięgowych (prawnych), pod warunkiem, że nieruchomość, która podlega zasiedzeniu pokrywa się z działką lub działkami z ewidencji gruntów. Kosztuje to 150 zł (chyba, że możemy uzyskać jedynie wypis o niepełnej treści, wówczas jest taniej).

W pozostałych wypadkach będzie konieczne sporządzenie tak zwanej mapy nieruchomości do celów prawnych (sądowych) przez uprawnionego geodetę, za co znowu zapłaci wnioskodawca – albo przed wszczęciem postępowania, albo w trakcie w charakterze opinii biegłego sądowego.

Koszt wykonania takiej mapy będzie zależny od cen konkretnej pracowni geodezyjnej, od nakładu pracy potrzebnej do jej wykonania oraz położenia nieruchomości, ale raczej trzeba się liczyć z wydatkiem kilku tysięcy złotych.

Podatek od zasiedzenia i inne opłaty

Kiedy już uda Ci się uzyskać prawomocne sądowe postanowienie stwierdzające zasiedzenie, swoim szczęściem będziesz musiał się podzielić z Urzędem Skarbowym…:(

Co do zasady podatek od zasiedzenia wynosi 7 % wartości rzeczy.

Jeśli jednak Sąd stwierdził zasiedzenie na Twojego spadkodawcę, nie będziesz już musiał płacić podatku od zasiedzenia, ale podatek od spadków i darowizn, który daje możliwości uzyskania zwolnienia dla najbliższej rodziny. Więcej o podatku piszemy w artykule Podatek od zasiedzenia nieruchomości – ile wynosi i jak go wyliczyć?

Zasiedzenie a koszty związane z księgą wieczystą

Jeśli nieruchomość jest wpisana do księgi wieczystej, musisz również złożyć wniosek o wpisanie swojego prawa własności do księgi wieczystej, dołączając do wniosku odpis postanowienia Sądu – dzięki temu twój portfel zmniejszy się o 200 zł, które wydasz na opłatę sądową…

Gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej, to mając w garści prawomocne postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości, księgę wieczystą warto założyć. Związane z tym koszty to: 100 zł opłaty za założenie księgi wieczystej plus 200 zł za wpisanie prawa własności. Księga wieczysta zwiększy atrakcyjność nieruchomości w oczach potencjalnych przyszłych kupców, a ponadto umożliwi zaciąganie kredytu hipotecznego.

***

Jak widać, zwłaszcza koszty związane ze stwierdzeniem zasiedzenia nieruchomości nie są małe. Warto jednak pamiętać, że istnieje szansa, że w razie wygrania sprawy Sąd zasądzi od przeciwnika procesowego całość lub przynajmniej część poniesionych przez wnioskodawcę kosztów (w szczególności opłaty sądowej, kosztów ogłoszeń, kosztów adwokackich). Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy przeciwnik procesowy (najczęściej będzie nim formalny właściciel) podejmie aktywną obronę przed zasiedzeniem.

Poza tym warto jeszcze raz przypomnieć, że koszty sprawy o zasiedzenie najczęściej są i tak dużo niższe od wartości nieruchomości, którą bez sądowego stwierdzenia zasiedzenia można stracić.

Podziel się:

O autorze

Witaj,

nazywam się Jan Górski. Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, między innymi w sprawach o zasiedzenie.

Współautorem bloga jest adwokat Michał Górski, doktor nauk prawnych. Szerzej przedstawiamy się Czytelnikom w sekcji "o nas".

Zapraszamy do kontaktu, jak również na naszego drugiego bloga o odszkodowaniu od Państwa (gminy, powiatu) .

adwokat jan gorski zasiedzenie

Wasze Opinie:

Kancelaria Adwokacka Jan Górski
5.0
Na podstawie 58 opinii
powered by Google
Iza SIza S
11:16 08 Jan 23
W imieniu mojego taty polecam współpracę z mecenasem dr Michałem Górskim. Obsługa prawna bardzo profesjonalna. Jasne przedstawienie różnych wariantów rozwiązania sprawy. Bardzo dobre przygotowanie do rozmowy. Rzetelne podchodzenie do sprawy. Kultura osobista na wysokim poziomie. Bardzo polecam!
Agnieszka TomczykAgnieszka Tomczyk
21:15 24 Oct 22
Bardzo rzeczowy i dobrze przygotowany do spotkania prawnik. Realnie ocenia szanse wygrania sprawy. Rzetelny i cierpliwy. Polecam serdecznie szczególnie w sprawach zasiedzenia, ponieważ ma ogromna wiedzę i doświadczenie, statystyki mówią same za siebie.
Sylwia Maluszycka-CeliSylwia Maluszycka-Celi
14:36 21 Oct 22
Bardzo polecam współpracę z mecenasem Michałem Górskim. Profesjonalnie poprowadzona sprawa o zasiedzenie nieruchomości, wszystko sprawnie i terminowo. Bardzo dobry kontakt na każdym etapie sprawy, jasne i konkretne wytyczne w sprawie kierunku działania oraz niezbędnych dokumentów. Dodatkowo pan Michał jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Polecam serdecznie!
Dagmara DziarnowskaDagmara Dziarnowska
09:04 11 Apr 22
Bardzo polecam korzystanie z usług tej kancelarii. Mecenas Michał Górski est wyjątkowo kompetentny, widać że bardzo sprawny w ocenie sprawy, ktora w moim przypadku jest bardzo skomplikowana. Fachowa porada na poziomie, przy tym miły i serdeczny kontakt i bardzo ludzkie traktowanie. Korzystajcie.
MarlenaMarlena
22:56 22 Mar 22
Bardzo serdecznie polecam Kancelarie Mecenasa Jana Górskiego. Nasza sprawa była bardzo trudna. W trakcie tych kilku lat trwania procesu zawsze dyspozycyjny , przygotowany do każdego spotkania i do każdej rozprawy . W chwilach krytycznych kiedy sprawa się mniej lub bardziej komplikowała Pan Mecenas zawsze emanował opanowaniem i wiarą w sukces. Pełen profesjonalizm. Brawo.Jeszcze raz DZIĘKUJEMY.
Paulina ManiosPaulina Manios
09:40 01 Feb 22
W marcu 2021 r. nawiązaliśmy z Kancelarią współpracę w sprawie dotyczącej zasiedzenia udziałów w nieruchomości. Od samego początku zarówno mec. Michał Górski, jak i mec. Jan Górski wykazali się dużym zaangażowaniem w szczegółowe ustalenie stanu faktycznego sprawy, rozważenie potencjalnych czynników niepowodzenia postępowania sądowego oraz skrupulatne przygotowanie wniosku o zasiedzenie.Dzięki rozległej wiedzy merytorycznej i przede wszystkim doświadczeniu mec. Michała oraz Jana Górskich sąd wydał postanowienie stwierdzające zasiedzenie udziałów już na pierwszej rozprawie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za rzetelność, profesjonalizm, wsparcie i życzliwe, ludzkie podejście do naszej sprawy. Życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz zawodowych i z pewnością będziemy polecać!
js_loader
Zobacz wszystkie opinie w Google
Subscribe
Powiadom o
guest
211 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Radosław
Radosław
29 stycznia 2024 19:30

Dzień dobry,
 
Szanowny Panie, bardzo bym prosił o ocenę przedstawionej poniżej sytuacji.
 
Jestem wraz z sąsiadką współwłaścicielami działki z domem. Nasza działka rozpościera się nieco za budynek, na którym mamy ogródki. Zarówno my, współwłaściciele działki nr 47, jak i wszyscy pozostali mieszkańcy tej ulicy po obu stronach naszej działki, “przedłużyli” sobie w kierunku rzeki te swoje ogródki w różnym stopniu (najczęściej dwukrotnie), zajmując nieużytek gruntowy, na którym były chaszcze. Widziała to Pani na miejscu. Było to około 30-40 lat temu. Od tamtej pory wszyscy uprawiają swoje ogródki więc na powiększonych dwukrotnie działkach, które sobie kiedyś jakoś tam powydzielali. Grunt zajęty przez właścicieli poszczególnych nieruchomości to działka nr 16 oraz 17 (należąca do Skarbu Państwa).
 
Rozeznałem już przepisy dotyczące kwestii zasiedzenia i wiem, że w tym przypadku najprawdopodobniej takie zasiedzenie udałoby się dość łatwo uzyskać (grunty użytkujemy od minimum 30 lat, są ogrodzone, zbieramy z nich plony etc.). Natomiast problem jest wyłącznie z naszą działką nr 47, gdyż moja sąsiadka, z którą jesteśmy współwłaścicielami działki, około właśnie 35 lat temu podpisała umowę ze Skarbem Państwa o dzierżawę tego dodatkowego gruntu… Wedle przepisów, jeśli właściciel działki wie o tym, że ktoś ją użytkuje i wyraził na to zgodę na podstawie umowy, to takiego gruntu nie można zasiedlić…

I teraz problem do którego zmierzam powyższym wytłumaczeniem sytuacji i który dotyczy wyłącznie mnie. Skoro jest 2 współwłaścicieli działki nr 47 (zaznaczonej otoczeniem żółtą linią na mapie), w przypadku której dla części ogródkowej (część oznaczona żółtym (moja) i zielonym (sąsiadka) tłem) jest umowa o użytkowaniu własnej połowy, to czy tylko ja, jako współwłaściciel, mogę wystąpić o zasiedzenie gruntu dla siebie?
 
Załączam poniżej rzuty map, z widoczną naszą działką nr 47 oraz kolejnymi działkami nr 16 i 17 w stronę rzeki (działki 16 i 17 nigdy nie były, nie są i nie będą użytkowane przez Skarb Państwa, są przy rzece, jest to teren zalewowy, częściowo bardzo zarośnięty (Skarb Państwa nawet twierdzi, że te działki nie powinny być w ich zarządzie, tylko w zarządzie Wód Polskich), które te działki są użytkowane prywatnie od dekad przez mieszkańców.
 
 
Legenda do obrazka poniżej:
Linia żółta – oznacza granicę działki nr 47, której jesteśmy współwłaścicielami wraz z sąsiadką.
Tło żółte oraz tło zielone – część ogródkowa, która została podzielona umową na użytkowanie
Tło zielone – część sąsiadki
Tło niebieskie – grunt, który oficjalnie dzierżawi sąsiadka od Skarbu Pańswa
Tło żółte – moja część
Tło czerwone – grunt, który od dekad użytkuje moja rodzina i który chciałbym przejąć przez zasiedzenie.

comment image

comment image

Sylwia
Sylwia
23 listopada 2023 18:55

Witam, w związku ze zmianami prawnymi jakie ostatnio nastąpiły odnośnie dziedziczenia, czy ma to wpływ na zasiedzenie odnośnie osób powiadamianych o sprawie? Czy trzeba szukać ewentualnych wnuków, prawnuków?

Maria Kr
Maria Kr
15 listopada 2023 21:50

Dzień dobry Panie Mecenasie, moi rodzice 30 lat, wcześniej dziadkowie (czyli ok 80 lat w użytkowaniu) dojeżdżali do lasu wg nas drogą gminną. Teraz okazało się, że gmina była tylko właścicielem samoistnym, osoba prywatna dowiedziała się nie wiadomo skąd i kupiła drogę od spadkobierców właścicieli, teraz mamy problem z dojazdem. Czy gmina może zasiedzieć tą drogę ,tym bardziej, że remontowała drogę (nowy mostek, barierki, odśnieżana zimą) przynajmniej tą cześć którą dojeżdżamy do lasu. Wójt twierdzi, że nie mogą tego zrobić tylko my prywatnie musimy oddać sprawę do sądu o służebność drogi koniecznej. Bardzo proszę o poradę. Pozdrawiam

Joanna
Joanna
18 lutego 2022 21:15

Dzień dobry, moi rodzice od roku 1985 r. użytkują/obrabiają ogródek przydomowy. Dowiedzieliśmy się, że grunty należą do Spółki skarbu państwa. Na ogródku posadzone są drzewa, uprawiane warzywa itd. Jest ogrodzony, każdy wie że należy do Nas. Czy dobrze myślę, że od roku 1990 minęło 32 lata i mamy do niego prawo (do ogródka) przez zasiedzenie? Pytam, ponieważ po ponad 20 latach Spółka straszy i każe podpisywać umowy najmu gruntu użytkownikom. Większość tak jak my- posiadają ogródki ponad 30 lat.

Karolak Magdalena
Karolak Magdalena
31 maja 2021 17:43

Od czterdziestu lat użytkowuję wjazd na posesję , który w 2/5 należy do sąsiadów .Jest on odgrodzony płotem , który powstał 34 lata temu .Obecnie sąsiedzi bez mojej zgody zaczęli stawiać płot ,zagradzając część podjazdu który wybudowałam i część wjazdu na posesję. Czy powinnam założyć im sprawę o zasiedzenie , nadmienię że za ten kawałek ziemi nie płaciłam podatków , gdyż formalnie należał do nich.

Kasia
Kasia
Reply to  Karolak Magdalena
26 lipca 2021 15:07

Witam
Mój tato wraz z mamą zasiedli dom po dziadku że strony mojego Taty.od zasiedznia nie przerywalnie minęło już 35 lat . Dziadek taty nie żyje od 38 lat. Do spadku jest bardzo dużo osób dużo juz nie żyje. Czy w takim przypadku jest szansa na uzyskanie w sądzie własności nieruchomości?Czy tych wszystkich ludzi trzeba odnaleźć?
POZDRAWIAM

Małgorzata
Małgorzata
20 kwietnia 2021 22:16

Czy starając się o zasiedzenie nieruchomości po rodzicach wcześniej trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe czy jest to zbędne. Spatkobiercow jest wielu i koszty z tym związane też spore proszę o podpowiedź jak to zrobić najlepiej. Dodam iż nikt ż rodziny oprócz mnie nie interesował się domem ani rodzicami ja od dziecka mieszkałam z rodzicami i zażądałam nieruchomością oraz opiekowałam się rodzicami

Sara
Sara
8 grudnia 2020 16:17

Witam serdecznie,
Chciałabym zapytać ile średnio trwa rozpatrywanie przez sąd sprawy o zasiedzenie? Złożyłam wniosek w styczniu 2019r., prawie rok za chwilę minie. Sąd prosił o uzupełnienie braków, które uzupełniłam. Ile może trwać cała procedura i czy w obecnych czasach jest szansa na orzeczenie na podstawie dokumentów, które złożyłam bez świadków i otrzymam pocztą decyzję?

Michał Górski
Reply to  Sara
11 grudnia 2020 16:20

Szanowna Pani,

długość sprawy zależy m.in. od kolejek spraw sądzie, ale też kompletności wniosku, kwestii ustalenia uczestników i procedury doręczania odpisu wniosków itd. Nie ma możliwości, żeby doszło do orzeczenia o zasiedzeniu przynajmniej bez jednej rozprawy. Jeśli Pani życzyłaby sobie indywidualnej informacji pod kątem możliwości przyspieszenia sprawy oraz optymalizacji samego wniosku o zasiedzenie i ocenie przyjętej przez Panią strategii, zapraszam do skorzystania z porady prawnej.

Z poważaniem, adw. Michał Górski

Ryszard
Ryszard
29 czerwca 2020 12:26

Szanowny Panie Mecenasie
Podobno można zasiedzieć część nieruchomosci ale co dalej? Czy we wniosku pisac iż chce zsiedziec ulamkowa czesc nieruchomosci i zostac tym samym wspolwascicielem? raczej nie , prawda? tylko opisac ze chce zasiedziec za strumykiem poniewaz od strumyka az do mojej dzialki ok 50 lat uzywam jak wlasciciel – ale co potem? trzeba w KW wyodrebnic to jako nowa dzialke? jak mam dostac wypis i wyrys z dzialki sasiada jak w starostwie mowia ze wydaja tylko wlascicielowi???

Adam
Adam
12 maja 2020 17:08

Dzień Dobry,
rodzice kupili gospodarstwo na umowę nieformalną 52 lata temu, umowa znajduje się w urz. gminy, podczas uwłaszczenia nie nadano im tytułu własności z uwagi na zbyt małą wielkość gospodarstwa ( 8 arów, decyzja odmowna znajduje się w urz. gminy) ,płacą podatki, w wydziale gruntów widnieją jako właściciele pomimo braku tytułu nadającego im tę własność, na działkę nie jest założona księga wieczysta , nie są znani spadkobiercy nieżyjących już poprzednich właścicieli, czy jest szansa na uzyskanie własności przez zasiedzenie?

Malgorzata
Malgorzata
11 listopada 2019 18:07

Witam Pana.
Mam dwa pytania odnosnie zasiedzenia.
1. Mój tato otrzymał za opiekę działkę ale tylko slownie…od dziecinstwa był użytkownikiem tej dzialki az do dnia dzisiejszego a ma juz 72 lata. Od śmierci jego mamy minęło w tym roku 30 lat i założył sprawę o zasiedzenie tej właśnie działki. Juz złożyliśmy pismo i czekamy na rozprawe…do rozprawy jest wezwanych 17 nazwisk… Częsc z nich nie utrzymuje z nami kontaktu ani nie utrzymywala z matka mojego taty. Czy oni w sądzie maja szanse zeby zrobic sprzeciw i czy sąd ich wyslucha?
2. Dostaliśmy wezwanie jak juz wcześniej pisalam na rozprawę ale nie ma na lisice świadków których tato podal w sądzie. Wie pan może dlaczego?

?>