Menu Zamknij

Ile kosztuje sprawa o zasiedzenie? 4.89/5 (18)

Samo nabycie prawa własności rzeczy przez zasiedzenie jest BEZPŁATNE i dzieje się z mocy prawa po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych przez prawo o których pisałem w artykułach  o posiadaczu samoistnym oraz różnicy pomiędzy posiadaczem samoistbyn w dobrej wierze, a samoistnym w złej wierze.

Aby jednak uzyskać oficjalne potwierdzenie zasiedzenia, trzeba skierować sprawę do Sądu – a to już kosztuje…

Szczególnie kosztowne jest postępowanie dotyczące zasiedzenia nieruchomości – należy się liczyć z wydatkami rzędu od kilku tysięcy do nawet kilkunastu tysięcy w szczególnie skomplikowanych sprawach o dużej wartości.

Ale pamiętaj, że koszty związane ze sprawą o zasiedzenie są najczęściej i tak dużo mniejsze od wartości nieruchomości, którą można stracić!

W tym artykule chciałbym więc przedstawić, co składa się na najważniejsze koszty sprawy o zasiedzenia, żebyś mógł je sobie orientacyjnie wyliczyć.

Pamiętaj! Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji majątkowej, razem z wnioskiem o zasiedzenie możesz złożyć w Sądzie bezpłatny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Więcej piszę o tym na moim drugim blogu poświęconym odszkodowaniu od Skarbu Państwa (gminy, powiatu): Zwolnienie z kosztów sądowych w postępowaniu o odszkodowanie od Skarbu Państwa (gminy, powiatu).

Co więc składa się na koszty ponoszone przez wnioskodawcę w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia?

Opłata sądowa

Jak w każdej cywilnej sprawie, tak również w przypadku zasiedzenia, należy się liczyć z koniecznością poniesienia opłaty sądowej.

Opłata sądowa w sprawach o zasiedzenie jest uregulowana w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: ustawa o kosztach).

Opłata jest stała, niezależna od wartości rzeczy i wynosi obecnie:

– 2000 zł w przypadku wniosku o zasiedzenie nieruchomości (czyli zasiedzenia działki, zasiedzenia gruntu, itp.), co wynika z art. 40 ustawy o kosztach,

– 200 zł w przypadku wniosku o zasiedzenie służebności gruntowej, co wynika z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o kosztach,

– 40 zł w przypadku wniosku o zasiedzenie służebności przesyłu (tak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 czerwca 2010 r., V CZ 38/10 powołując się na art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach),

– 40 zł w przypadku wniosku o zasiedzenie rzeczy ruchomej, co wynika z art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach.

UWAGA!!! Rząd ma w planach zmiany w opłatach sądowych o zasiedzenie – w niektórych wypadkach wzrosną one nawet pięćdziesięciokrotnie, a w niektórych obniżą się czterokrotnie (więcej przeczytasz w artykule pt. Projektowane zmiany w opłatach sądowych w sprawach o zasiedzenie).

Koszty pomocy prawnej

W przypadku bardziej skomplikowanych spraw, także kiedy zasiedzenie dotyczy rzeczy o znacznej wartości, warto zapewnić sobie pomoc profesjonalnego prawnika – adwokata lub radcy prawnego, który specjalizuje się w sprawach o zasiedzenie.

Dlaczego warto skorzystać?

Bo nieprofesjonalne przygotowanie wniosku o zasiedzenie, brak wskazania właściwych dowodów czy też brak znajomości procedury sądowej często prowadzi do przegrania sprawy o zasiedzenie.

Koszty pomocy prawnej są ustalane indywidualnie z prawnikiem i zależą od stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy.

Dodatkowe koszty, które mogą się ale nie muszą pojawić w sprawie o zasiedzenie:

Koszty ogłoszeń

Kiedy nie jest znany właściciel rzeczy albo nieznani są jego spadkobiercy, Sąd zarządzi na koszt wnioskodawcy zamieszczenie stosownego ogłoszenia w ogólnopolskiej prasie (na przykład Gazecie Wyborczej lub Rzeczpospolitej). Minimalny koszt takiego ogłoszenia wynosi około 650-750 zł w zależności od gazety i długości ogłoszenia.

Koszty kuratora 

Z kolei, gdy nie jest znane miejsca zamieszkania formalnego właściciela rzeczy, konieczne jest złożenie wniosku o ustanowienie kuratora, który będzie reprezentował interesy nieobecnego właściciela w trakcie sprawy o zasiedzenie.

Wynagrodzenie kuratora jest również pokrywane z zaliczki uiszczonej na wezwanie Sądu przez wnioskodawcę.

Kuratorem, w zależności od przyjętej praktyki w danym sądzie, zostają pracownicy sekretariatu sądowego, aplikanci radcowscy i adwokaccy albo adwokaci lub radcowie prawni.d

Wysokość wynagrodzenia kuratora zależy od:

 • tego, czy jako kurator wyznaczony został adwokat lub radca prawny czy też inna osoba (maksymalne stawki wynagrodzenia dla adwokatów lub radców są dwa razy wyższe niż innych kuratorów),
 • stopnia zawiłości i nakładu pracy kuratora,
 • wartości rzeczy, którą wnioskodawca chce zasiedzieć (tak zwana wartość przedmiotu sporu).

Przepisy określają tylko maksymalne stawki wynagrodzenia kuratora. Sąd może jednak przyznać mniejsze wynagrodzenie, a nawet zupełnie odstąpić od przyznania wynagrodzenia.

W przypadku zasiedzenia nieruchomości maksymalne stawki jednorazowego wynagrodzenia dla kuratorów będących adwokatami i radcami prawnymi przed sądem rejonowym wynoszą:

– 300 zł przy nieruchomości wartej od 1501 do 5.000 zł,

– 600 zł przy nieruchomości wartej od 5.001 zł do 10.000 zł,

– 1.200 zł przy nieruchomości wartej od 10.001 zł do 50.000 zł,

– 1.800 zł przy nieruchomości wartej od 50.001 zł do 200.000 zł,

– 3.600 zł przy nieruchomości wartej 200.000 zł i więcej.

W przypadku kuratorów niebędących adwokatami i radcami maksymalne stawki jednorazowego wynagrodzenia będą o połowę niższe.

Koszty związane z oznaczeniem nieruchomości:

Kiedy składa się w Sądzie wniosek o zasiedzenie nieruchomości, trzeba koniecznie przedstawić dokumenty, które dokładnie oznaczają tę nieruchomość. Poniższe zestawienie przedstawia minimum dokumentów, ale zdarza się, że niektóre Sądy, mogą żądać dodatkowej makulatury… Zdobycie tych dokumentów niestety też kosztuje.

Najtaniej i najprościej jest wtedy, gdy wniosek o zasiedzenie obejmuje całą nieruchomość dla której prowadzona jest księga wieczysta. Wtedy wystarczy pójść do najbliższego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego i podając numer księgi wieczystej, poprosić o odpis zwykły księgi wieczystej. Ta przyjemność będzie kosztowała niestety trochę czasu i 30 zł za jeden odpis.

Jeśli nieruchomość nie ma jednak księgi wieczystej, może wystarczyć załączenie do wniosku wypisu i wyrysu z mapy ewidencyjnej przeznaczonych dla celów wieczystoksięgowych (prawnych), pod warunkiem, że nieruchomość, która podlega zasiedzeniu pokrywa się z działką lub działkami z ewidencji gruntów. Kosztuje to 120 zł za pierwszą działkę, budynek lub lokal i 12,00 zł – za każdą następną działkę, budynek lub lokal.

W pozostałych wypadkach będzie konieczne sporządzenie prywatnie tak zwanej mapy nieruchomości do celów prawnych (sądowych) przez uprawnionego geodetę, za co znowu zapłaci wnioskodawca.

Koszt wykonania takiej mapy będzie zależny od cen konkretnej pracowni geodezyjnej, od nakładu pracy potrzebnej do jej wykonania oraz położenia nieruchomości, ale raczej trzeba się liczyć z wydatkiem powyżej 1000 złotych.

Podatek od zasiedzenia i inne opłaty

Kiedy już uda Ci się uzyskać prawomocne sądowe postanowienie stwierdzające zasiedzenie, swoim szczęściem będziesz musiał się podzielić z Urzędem Skarbowym…:(

Co do zasady podatek od zasiedzenia wynosi 7 % wartości rzeczy.

Jeśli jednak Sąd stwierdził zasiedzenie na Twojego spadkodawcę, nie będziesz już musiał płacić podatku od zasiedzenia, ale podatek od spadków i darowizn, który daje możliwości uzyskania zwolnienia dla najbliższej rodziny.

Koszty związane z księgą wieczystą

Jeśli nieruchomość jest wpisana do księgi wieczystej, musisz również złożyć wniosek o wpisanie swojego prawa własności do księgi wieczystej, dołączając do wniosku odpis postanowienia Sądu – dzięki temu twój portfel zmniejszy się o 200 zł, które wydasz na opłatę sądową…

Gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej, to mając w garści prawomocne postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości, księgę wieczystą warto założyć. Związane z tym koszty to: 60 zł opłaty za założenie księgi wieczystej plus 200 zł za wpisanie prawa własności. Księga wieczysta zwiększy atrakcyjność nieruchomości w oczach potencjalnych przyszłych kupców, a ponadto umożliwi zaciąganie kredytu hipotecznego.

Jak widać, zwłaszcza koszty związane ze stwierdzeniem zasiedzenia nieruchomości nie są małe. Warto jednak pamiętać, że istnieje szansa, że w razie wygrania sprawy Sąd zasądzi od przeciwnika procesowego całość lub przynajmniej część poniesionych przez wnioskodawcę kosztów (w szczególności opłaty sądowej, kosztów ogłoszeń, kosztów adwokackich). Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy przeciwnik procesowy (najczęściej będzie nim formalny właściciel) podejmie aktywną obronę przed zasiedzeniem.

Poza tym warto jeszcze raz przypomnieć, że koszty sprawy o zasiedzenie najczęściej są i tak dużo niższe od wartości nieruchomości, którą bez sądowego stwierdzenia zasiedzenia można stracić.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Podobał Ci się artykuł? Doceń naszą pracę i wystaw ocenę (5 gwiazdek - bardzo dobry). Dziękujemy!

185 Komentarzy

 1. Dominik G

  Dzień dobry,

  Moje pytanie o zasiedzenie jest trochę inne:

  Moja mama która po ślubie zamieszkała z Tatą (mężem) zamieszkali w jego domu rodzinnym który kiedyś został zakupiony od osoby narodowości żydowskiej, niestety po śmierci teściów a później mojego taty nie było żadnego testamentu ani spraw sądowych (mama zamieszkuje nieruchomość od około 36 lat, opłaca podatki, dba remontuje). Jako syn chcę jej zapewnić bezpieczny dom i zapewnić odpowiedni status prawny nieruchomości, niestety nie wiemy czy nieruchomość posiada księgi wieczyste, i kolejna sprawa – czy ze względu na to że, mama jest osoba starszą może mi udzielić np. pełnomocnictwa do reprezentowania jej w wydziale ksiąg wieczystych, geodezjach i sądzie i innych instytucjach które ewentualnie będę musiał odwiedzić w trakcie postępowania??

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Pańska mama może udzielić Panu pełnomocnictwa na piśmie do reprezentowania jej interesów zarówno w postępowaniu administracyjny, jak i sądowym, w tym do zapoznawania się z odpowiednia dokumentacją.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 2. Pingback:Opłaty za nabycie spadku i wpis do księgi wieczystej [zmiany 2019] | Zasiedzenie.net

 3. Katarzyna

  Witam,

  Mam pytanie na temat kosztów. Czy opłata za zasiedzenie zawsze wynosi 2 tys. zł? Chodzi mi o sytuację, gdy chcę zasiedzieć udział pozostałych spadkobierców, a toczy się już sprawa o zniesienie współwłasności, którą sami założyliśmy, żeby po 37 latach od śmierci właściciela w końcu uregulować tę sprawę. W trakcie tej sprawy odkryliśmy nowe dowody, które świadczą o zasiedzeniu na rzecz naszego poprzednika. Przeczytaliśmy, że teraz sprawę o zasiedzenie musimy wnieść w ramach sprawy o zniesienie współwłasności, ale czy to też kosztuje 2 tys, bo przecież już zapłaciliśmy 1 tys. za zniesiesienie współwłasności.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Moim zdaniem, musicie się Państwo liczyć z tym, Sąd najprawdopodobniej zażąda, niestety, tej opłaty, gdyż jesteście Państwo wnioskodawcami. Opłaty nie pobiera się tylko od zgłoszonego zarzutu przez uczestnika postpowania.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 4. M Kowal

  Dzień dobry Panie Mecenasie.

  Mój ojciec – właściciel działki otrzymał pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej wniesiony przez pelnomocnika starostwa powiatowego tj o wykreslenie jednej z dzialek (90arów lasu) zawartych w dziale I w KW X i stworzenie dla tej działki nowej KW Y i wskazanie w nowej księdze w dziale II skarbu państwa jako nowego właściciela.
  Poniesienie kosztów procesu przez pozwanego

  Obecny właściciel ujawniony w KW X uzyskał wspomnianą działkę wraz z kilkoma innymi w drodze notarialnej umowy darowizny w 1997 roku.
  W KW X brak jakichkolwiek wpisów w dziale III.
  Działka decyzją z 1962 r była przedmiotem post wywłaszczeniowego zakończonego prawomocną decyzją w 1963. W KW na podst, której notariusz sporządził umowę darowizny w 1997r był w dziale III wpis o wszczęciu post wywłaszczeniowego natomiast Skarb Państwa nie był nigdy uwzględniony jako właściciel na przedmiotowej działce w żadnej KW. Obecny właściciel w przekonaniu do tego co jest ujawnione w KW X oraz w zaufaniu do notariusza sporządzającego umowę od 1997 r. władał działką jak właściciel, dbając o właściwe jej utrzymanie oraz ponosił obowiązki podatkowe na mocy decyzji urzędu gminy.

  Czy istnieje możliwość stwierdzenia nabycia prawa własności przez zasiedzenie w dobrej wierze?

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Uprzejmie informuję, że dla rzetelnego wyjaśnienia Pańskich wątpliwości związanych z tą nieruchomością konieczne jest zapoznanie się z całością dokumentacji, a to jest możliwe w ramach ewentualnej, odpłatnej już, porady prawnej.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 5. Pingback:Zasiedzenie nieruchomości - 10 najczęstszych błędów (cz. 2) | Zasiedzenie.net

 6. Pingback:Podatek od zasiedzenia nieruchomości, czyli fiskus cieszy się Twoim szczęściem | Zasiedzenie.net

 7. Małgorzata

  Witam. Moi dziadkowie zmarli ponad 30lat temu , posiadali ziemię.Mój tato jeszcze długo przed ich śmiercią dostał mały skrawek ziemi(doslownie parę arów- jest na niej domek letniskowy i ogródek i trochę trawy) Wszystko odbyło ustnie, nigdzie nie jest to udokumentowane. Cały majątek od rodziców taty dostał 1 syn(ziemia została przypisana na niego aby nie musiał iść do Wojska)Ten syn ożenił się i swój majątek przepisał na swojego syna(bez sprawy sądowej)Tato obrabial ten kawałeczek ziemi , sądził warzywa , owoce , kosik trawe itp. Trzy lata temu tato zmarł i niedawno odezwała się żona syna , że ziemia należy do nich bo mają na to dokumenty. I co gorsze -napisała nam w masie ze teraz ona będzie obrabial ten kawałek ziemi i posiadała na niej swoje warzywa. Moje pytanie brzmi czy jest szansą na zasiedzenie tego kawałka ziemi( jest to część całości ziemi oddzielona drogą) ?

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Jeżeli Pani tato był posiadaczem samoistnym tego kawałka ziemi (a opis podany przez Panią zdaje się wskazywać,że tak), to nabył jego własność przez zasiedzenie po upływie 30 lat.
   Z ewentualnym wnioskiem o zasiedzenie na jego rzecz może wystąpić każdy z jego spadkobierców.
   Pozdrawiam
   adw.Jan Górski

 8. Agata

  Dzień dobry Panie Mecenasie,
  W sądzie toczą się sprawy o zasiedzenie mojej mamy , wniosek był złożony przez moją mamę. Sprawy toczą się kilka lat i dopiero po takim czasie sędzia poinformował mnie i moje siostry, że wszystkie koszta są dzielone na 4 czyli na mnie , moje dwie siostry i mamę . Czy to w ogóle jest możliwe?

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Takie rozstrzygnięcie jest możliwe i dopuszczalne.Czy jest ono usprawiedliwione w okolicznościach sprawy nie mogę się wypowiedzieć, nie znając akt.
   Pozdrawiam
   adw.Jan Górski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Why ask?