Menu Zamknij

Ile kosztuje sprawa o zasiedzenie?

Samo nabycie prawa własności rzeczy przez zasiedzenie jest BEZPŁATNE i dzieje się z mocy prawa po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych przez prawo o których pisałem w artykułach  o posiadaczu samoistnym oraz różnicy pomiędzy posiadaczem samoistbyn w dobrej wierze, a samoistnym w złej wierze.

Aby jednak uzyskać oficjalne potwierdzenie zasiedzenia, trzeba skierować sprawę do Sądu – a to już kosztuje…

Szczególnie kosztowne jest postępowanie dotyczące zasiedzenia nieruchomości – należy się liczyć z wydatkami rzędu od kilku tysięcy do nawet kilkunastu tysięcy w szczególnie skomplikowanych sprawach o dużej wartości.

Ale pamiętaj, że koszty związane ze sprawą o zasiedzenie są najczęściej i tak dużo mniejsze od wartości nieruchomości, którą można stracić!

W tym artykule chciałbym więc przedstawić, co składa się na najważniejsze koszty sprawy o zasiedzenia, żebyś mógł je sobie orientacyjnie wyliczyć.

Pamiętaj! Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji majątkowej, razem z wnioskiem o zasiedzenie możesz złożyć w Sądzie bezpłatny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Więcej piszę o tym na moim drugim blogu poświęconym odszkodowaniu od Skarbu Państwa (gminy, powiatu): Zwolnienie z kosztów sądowych w postępowaniu o odszkodowanie od Skarbu Państwa (gminy, powiatu).

Co więc składa się na koszty ponoszone przez wnioskodawcę w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia?

Opłata sądowa

Jak w każdej cywilnej sprawie, tak również w przypadku zasiedzenia, należy się liczyć z koniecznością poniesienia opłaty sądowej.

Opłata sądowa w sprawach o zasiedzenie jest uregulowana w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: ustawa o kosztach).

Opłata jest stała, niezależna od wartości rzeczy i wynosi obecnie:

– 2000 zł w przypadku wniosku o zasiedzenie nieruchomości (czyli zasiedzenia działki, zasiedzenia gruntu, itp.), co wynika z art. 40 ustawy o kosztach,

– 200 zł w przypadku wniosku o zasiedzenie służebności gruntowej, co wynika z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o kosztach,

– 40 zł w przypadku wniosku o zasiedzenie służebności przesyłu (tak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 czerwca 2010 r., V CZ 38/10 powołując się na art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach),

– 40 zł w przypadku wniosku o zasiedzenie rzeczy ruchomej, co wynika z art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach.

UWAGA!!! Rząd ma w planach zmiany w opłatach sądowych o zasiedzenie – w niektórych wypadkach wzrosną one nawet pięćdziesięciokrotnie, a w niektórych obniżą się czterokrotnie (więcej przeczytasz w artykule pt. Projektowane zmiany w opłatach sądowych w sprawach o zasiedzenie).

Koszty pomocy prawnej

W przypadku bardziej skomplikowanych spraw, także kiedy zasiedzenie dotyczy rzeczy o znacznej wartości, warto zapewnić sobie pomoc profesjonalnego prawnika – adwokata lub radcy prawnego, który specjalizuje się w sprawach o zasiedzenie.

Dlaczego warto skorzystać?

Bo nieprofesjonalne przygotowanie wniosku o zasiedzenie, brak wskazania właściwych dowodów czy też brak znajomości procedury sądowej często prowadzi do przegrania sprawy o zasiedzenie.

Koszty pomocy prawnej są ustalane indywidualnie z prawnikiem i zależą od stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy.

Dodatkowe koszty, które mogą się ale nie muszą pojawić w sprawie o zasiedzenie:

Koszty ogłoszeń

Kiedy nie jest znany właściciel rzeczy albo nieznani są jego spadkobiercy, Sąd zarządzi na koszt wnioskodawcy zamieszczenie stosownego ogłoszenia w ogólnopolskiej prasie (na przykład Gazecie Wyborczej lub Rzeczpospolitej). Minimalny koszt takiego ogłoszenia wynosi około 650-750 zł w zależności od gazety i długości ogłoszenia.

Koszty kuratora 

Z kolei, gdy nie jest znane miejsca zamieszkania formalnego właściciela rzeczy, konieczne jest złożenie wniosku o ustanowienie kuratora, który będzie reprezentował interesy nieobecnego właściciela w trakcie sprawy o zasiedzenie.

Wynagrodzenie kuratora jest również pokrywane z zaliczki uiszczonej na wezwanie Sądu przez wnioskodawcę.

Kuratorem, w zależności od przyjętej praktyki w danym sądzie, zostają pracownicy sekretariatu sądowego, aplikanci radcowscy i adwokaccy albo adwokaci lub radcowie prawni.d

Wysokość wynagrodzenia kuratora zależy od:

 • tego, czy jako kurator wyznaczony został adwokat lub radca prawny czy też inna osoba (maksymalne stawki wynagrodzenia dla adwokatów lub radców są dwa razy wyższe niż innych kuratorów),
 • stopnia zawiłości i nakładu pracy kuratora,
 • wartości rzeczy, którą wnioskodawca chce zasiedzieć (tak zwana wartość przedmiotu sporu).

Przepisy określają tylko maksymalne stawki wynagrodzenia kuratora. Sąd może jednak przyznać mniejsze wynagrodzenie, a nawet zupełnie odstąpić od przyznania wynagrodzenia.

W przypadku zasiedzenia nieruchomości maksymalne stawki jednorazowego wynagrodzenia dla kuratorów będących adwokatami i radcami prawnymi przed sądem rejonowym wynoszą:

– 300 zł przy nieruchomości wartej od 1501 do 5.000 zł,

– 600 zł przy nieruchomości wartej od 5.001 zł do 10.000 zł,

– 1.200 zł przy nieruchomości wartej od 10.001 zł do 50.000 zł,

– 1.800 zł przy nieruchomości wartej od 50.001 zł do 200.000 zł,

– 3.600 zł przy nieruchomości wartej 200.000 zł i więcej.

W przypadku kuratorów niebędących adwokatami i radcami maksymalne stawki jednorazowego wynagrodzenia będą o połowę niższe.

Koszty związane z oznaczeniem nieruchomości:

Kiedy składa się w Sądzie wniosek o zasiedzenie nieruchomości, trzeba koniecznie przedstawić dokumenty, które dokładnie oznaczają tę nieruchomość. Poniższe zestawienie przedstawia minimum dokumentów, ale zdarza się, że niektóre Sądy, mogą żądać dodatkowej makulatury… Zdobycie tych dokumentów niestety też kosztuje.

Najtaniej i najprościej jest wtedy, gdy wniosek o zasiedzenie obejmuje całą nieruchomość dla której prowadzona jest księga wieczysta. Wtedy wystarczy pójść do najbliższego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego i podając numer księgi wieczystej, poprosić o odpis zwykły księgi wieczystej. Ta przyjemność będzie kosztowała niestety trochę czasu i 30 zł za jeden odpis.

Jeśli nieruchomość nie ma jednak księgi wieczystej, może wystarczyć załączenie do wniosku wypisu i wyrysu z mapy ewidencyjnej przeznaczonych dla celów wieczystoksięgowych (prawnych), pod warunkiem, że nieruchomość, która podlega zasiedzeniu pokrywa się z działką lub działkami z ewidencji gruntów. Kosztuje to 120 zł za pierwszą działkę, budynek lub lokal i 12,00 zł – za każdą następną działkę, budynek lub lokal.

W pozostałych wypadkach będzie konieczne sporządzenie prywatnie tak zwanej mapy nieruchomości do celów prawnych (sądowych) przez uprawnionego geodetę, za co znowu zapłaci wnioskodawca.

Koszt wykonania takiej mapy będzie zależny od cen konkretnej pracowni geodezyjnej, od nakładu pracy potrzebnej do jej wykonania oraz położenia nieruchomości, ale raczej trzeba się liczyć z wydatkiem powyżej 1000 złotych.

Podatek od zasiedzenia i inne opłaty

Kiedy już uda Ci się uzyskać prawomocne sądowe postanowienie stwierdzające zasiedzenie, swoim szczęściem będziesz musiał się podzielić z Urzędem Skarbowym…:(

Co do zasady podatek od zasiedzenia wynosi 7 % wartości rzeczy.

Jeśli jednak Sąd stwierdził zasiedzenie na Twojego spadkodawcę, nie będziesz już musiał płacić podatku od zasiedzenia, ale podatek od spadków i darowizn, który daje możliwości uzyskania zwolnienia dla najbliższej rodziny.

Koszty związane z księgą wieczystą

Jeśli nieruchomość jest wpisana do księgi wieczystej, musisz również złożyć wniosek o wpisanie swojego prawa własności do księgi wieczystej, dołączając do wniosku odpis postanowienia Sądu – dzięki temu twój portfel zmniejszy się o 200 zł, które wydasz na opłatę sądową…

Gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej, to mając w garści prawomocne postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości, księgę wieczystą warto założyć. Związane z tym koszty to: 60 zł opłaty za założenie księgi wieczystej plus 200 zł za wpisanie prawa własności. Księga wieczysta zwiększy atrakcyjność nieruchomości w oczach potencjalnych przyszłych kupców, a ponadto umożliwi zaciąganie kredytu hipotecznego.

Jak widać, zwłaszcza koszty związane ze stwierdzeniem zasiedzenia nieruchomości nie są małe. Warto jednak pamiętać, że istnieje szansa, że w razie wygrania sprawy Sąd zasądzi od przeciwnika procesowego całość lub przynajmniej część poniesionych przez wnioskodawcę kosztów (w szczególności opłaty sądowej, kosztów ogłoszeń, kosztów adwokackich). Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy przeciwnik procesowy (najczęściej będzie nim formalny właściciel) podejmie aktywną obronę przed zasiedzeniem.

Poza tym warto jeszcze raz przypomnieć, że koszty sprawy o zasiedzenie najczęściej są i tak dużo niższe od wartości nieruchomości, którą bez sądowego stwierdzenia zasiedzenia można stracić.

Podziel Się:

197 Komentarzy

 1. Michał

  Witam.
  Chciałbym się dowiedzieć jak to wygląda z nabyciem porzuconego, opuszczonego auta, które stoi pod blokiem albo gdzieś na parkingu nie raz bez kół lub całe poobijane i zapuszczone? czy można w jakiś prawny sposób nabyć to auto którym właściciel ani trochę się nie interesuję i po prostu pozostawił je na pastwę losu? co dokładnie trzeba było by zrobić w takiej sprawie? czekam na odpowiedź.
  Pozdrawiam

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   mój blog dotyczy tylko i wyłącznie problemów z nieruchomościami – co do kwestii zasiedzenia ruchomości, to rządzą się one zupełnie innymi zasadami.
   Pozdrawiam

 2. Martyna

  witam.Moja babcia mieszkała na działce z domem od 1957r aż do śmierci 2002r -bez aktu własności ,nie opłacała podatku od gruntów.W k/w widnieje pan który juz prawdopodobnie nie żyje .Ja mieszkam od jej śmierci z mężem i synem na tej nieruchomości ,jestesmy zameldowani i opłacamy podatek od gruntu ,chcemy złożyc wniosek o zasiedzenie i z tego co mi wiadomo możemy doliczyc sobie lata uzytkowania (żeby było 30)od swojego poprzednika czyli babci .Ale gdzieś sie doczytałam że sąd może stwierdzic zasiedzenie na nieżyjącą babcie a nie na nas?

  • Jan Górski

   Tak, niektóre Sądu uznają, że w takiej sytuacji nie są związane wnioskiem o zasiedzenie i mogą potencjalnie stwierdzić nabycie własności przez zasiedzenie przez babcię. Niedługo nawet w tej sprawie wypowie się Sąd Najwyższy z uwagi na sprzeczne orzeczenia Sądów.
   Pozdrawiam

 3. Aleksandra

  Witam. W starostwie powiedziano mi, że jako posiadaczowi samoistnemu nie dadzą mi wypisu i wyrysu z rejestru gruntów. Tłumaczyłam, ze mam w tym interes, że chcę złożyć wniosek o zasiedzenie. Nic nie pomogło. Poinformowana zostałam o ochronie danych osobowych i odesłana z informacją, że mam załatwiać to przez sąd. Jak to zrobić?

 4. Pitta

  Moj ojciec byl wlascicielem miezkania 50 mkw w budynku wielolokalowym plus czesci wspolwlasnosci. Nistety ojciec zmarl 21 lat temu, Ja i moj brat jestesmy jedynymi spadkobiercami ustawowymi bo matka tez nie zyje, ale do tej pory nie zrobilismy w Sadzie sprawy spadkowej. My mieszkalismy wraz z rodzicami i innym mieszkaniu lokatorskim bo w mieszkaniu o ktore chodzi te o 50mkw powierzchni zajmowal i zajmuje nadal jeden pan, ktory posiadal i posiada od prawie 40 lat tzw. przydzial kwaterunkowy z miejskiej Rady na to mieszkanie (wtedy wydawano takie przydialy wazne dosmiertnie na wolne mieszkania prywatne). Ja i moj brat nie posiadamy zadnego potwierdzenia ani kopii tego przydzialu wydanego na nazwisko tego pana ktory wie ze my jestesmy spadkobiercami . Ten pan zamierza zlozyc jednak do Sadu wniosek o zasiedzenie samoistne bo wie ze my nie mamy zadnego dokumentu o Przydziale i umowie najmu jednoczesnie. On poprostu chce to zataic. Na skutek jakiejs nie pisanej umowy z moim Ojcem przed 35 laty nie placil nigdy czynszu i nie ma wiec dowodow ze placil kidykolwiek czynsz za wynajmowane nieszkanie .
  Moje pytanie:
  Jak sie obronic przed skutecznym sasiedzeniem samoistnym ze strony tego pana jezeli nie mamy dowodow o najmie a on zatai przydzial?
  Dodam tylko ze ze wzgledu na zadluzenie komornicze nie chcemy do czasu splacenia dlugu(15 rat miesiecznych) wnosic sprawy spadkowej aby nie obciazyc tego mieszkania i powodowac dodatkowych kosztow komorniczych. Albo inaczej …jak nalepiej rozwiklac ta sprawe? Czy sadzi Pan ze moglabym otrzymac gdzies jeszcze odpis tego przydzialu jezeli nie znam nawet daty jego wydania ?
  Pozdrawiam, Pitta.

  • Jan Górski

   Witam,
   jeśli chodzi o kwestie odnoszące się do zasiedzenia mieszkania, to trudno mi coś poradzić bez zapoznania się z dokumentami sprawy i statusem nieruchomości i jej księgą wieczystą.
   Na pewno więc sugeruję skonsultowanie sprawy z prawnikiem bezpośrednio i pokazanie mu dokumentacji, w szczególności dowodu na własność mieszkania, tym bardziej że sprawa jest poważna.
   Jeśli chodzi o miejsce przechowywania decyzji przedziałowych i kwaterunkowych, to również z tym różnie bywa. Proszę zacząć od administracji budynku. Jako dzieci zmarłego właściciela macie Państwo interes prawny aby uzyskać wgląd do dokumentacji dotyczącej tego mieszkania.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 5. Szczepan

  Witam serdecznie, mam taki problem, od blisko 30 lat mieszkamy wspólnie z inną rodziną w jednym domu – oni na parterze my na piętrze. Mieszkanie jest w użytkowaniu wieczystym ( jest akt notarialny potwierdzający ten fakt), jednakże działka na której znajduje się dom to ok. 6tyś m2 i należy do rodziny mieszkającej na parterze. Od kiedy pamiętam za przyzwoleniem właścicieli korzystamy z części działki na której to mamy zarówno ogródek, ogród, garaże itd. Z tego co się orientowałem cała działka ma założoną księgę wieczystą. Moje pytanie brzmi w jaki sposób we wniosku opisać część działki którą zajmujemy i o którą dbamy. W jaki sposób następuje podział takiej działki i na jakim etapie prowadzonego postępowania sądowego taki podział się robi? Ponadto chciałbym się jeszcze dowiedzieć co dzieje się jeśli złożymy wniosek o zasiedzenie a podczas postępowania sądowego właściciel zgodzi się na zasiedzenie. Czy ten fakt znacznie skraca okres postępowania? Pozdrawiam

  • Jan Górski

   Witam,
   po pierwsze zastrzegam że nie znam szczegółów sprawy, więc mogę tylko dać Panu ogólne wskazówki.
   W sytuacji, gdy niemożliwe jest wydzielenie części fizycznej nieruchomości, może w grę wchodzić jedynie zasiedzenie udziału w całej nieruchomości. Nie jestem w stanie Panu podać jak powinien wyglądać opis działki we wniosku, gdyż Pana sprawa jest dosyć skomplikowana i musiałbym wcześniej przeanalizować ją dokładnie. Jeśli właściciel ( a raczej użytkownik wieczysty) nie oponuje przeciwko wnioskowi o zasiedzenie, to z pewnością sprawa trwa krócej. Można się jednak zastanowić, czy w takiej sytuacji nie byłoby lepiej i taniej, gdyby po prostu właściciel (czy też użytkownik wieczysty) darował Panu udział w swoim prawie.
   Pozdrawiam

 6. Noord

  Witam Panie Mecenasie
  Chciałbym się dowiedzieć czy mój ojciec może zasiedzieć dom bez zachowku dla rodzeństwa Po śmierci dziadków w 1983 roku mój ojciec i trójka rodzeństwa została właścicielami domu i działki. Rodzeństwo od tamtej chwili nie interesowało się domem. Ojciec cały czas dba o dom, remontuje – konserwuję, posesję utrzymuję w należytym porządku. Płaci podatki i oraz opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości i działki. W drodze rozmowy mojego ojca z rodzeństwem, dwójka rodzeństwa odpisze się o nieruchomości bez tytułu do zachowka a jedno żąda zachowka.
  Czy rodzeństwo może roszczyć się o pieniądze jeśli przez ponad 30 lat nie interesowali się nieruchomością? Proszę o poradę i najlepszą sposób rozwiązania tej sprawy.

  • Jan Górski

   Witam,
   nie jetem w stanie na podstawie tak krótkich informacji ocenić szans Pana ojca na uzyskanie zasiedzenia. Jeśli jednak Pana ojciec przez 30 lat traktował tę nieruchomość jak swoją własność, to na pewno trzeba się poważnie nad opcją zasiedzenia zastanowić. Udane przeprowadzenie postępowania o zasiedzenie będzie oznaczało, że Pana ojciec stanie się wyłącznym właścicielem całej nieruchomości i nie będzie musiał spłacać pozostałych spadkobierców.
   Nie do końca rozumiem natomiast kwestię zachowku. Jeśli bowiem Pana dziadkowie nie sporządzili testamentu, natomiast mieli tytuł własności do nieruchomości, to wówczas nieruchomość ta – oczywiście przy braku zasiedzenia – jest współwłasnością ojca i jego rodzeństwa w częściach równych. W takiej sytuacji zachowek rodzeństwu co do zasady by nie przysługiwał, gdyż są oni spadkobiercami całego majątku.
   Sprawa wymaga z pewnością konsultacji u prawnika.
   Pozdrawiam

 7. Daniel

  Witam Panie Mecenasie
  Proszę o poradę, moja sytuacja wygląda następująco.
  Mój ojciec mieszka już ponad 30 lat w domu z działką ok 25 arów. Właścicielem w ksiedze wieczystej jest nie zyjący brat mojego dziadka (ojca taty). Wybudował ten dom jednak nigdy nie mieszkał – mieszkał tam mój dziadek ojciec i ja. Przez lata z powodu kłopotów finansowych dom zniszczał… znajduje sie na terenie szkód górniczych. Kopalnia nie chce podjąc zadnych prac remontów bez tzw zasiedzenia… Dziadek nie żyje zostały 3 córki i jeden syn (mój ojciec). Ich temat nieruchomości nie interesuje. O nikim innym mi nie wiadomo. Ja sam jestem już tam zameldowany 26 lat. Prosze o porade jakie mamy szanse na otrzymanie własności tej nieruchomości – jest ona wrecz do rozbiórki – zagraża życiu. Lepiej żyby własność była na mnie czy na ojca? Jakie +/- mogą być koszty takiego postępowania – nie jesteśmy majętnymi ludzmi. Proszę o poradę

  • Jan Górski

   Szanowny Panie, bez znajomości szczegółów sprawy i dokumentacji, nie podejmuję się oceny szans powodzenia sprawy o zasiedzenie.
   Pozdrawiam

 8. Łukasz

  Dzień dobry,
  Jestem właścicielem nieruchomości gruntowej, zabudowanej. Do mojej nieruchomości prowadzi droga – w połowie droga przebiega przez moją działkę a w połowie przez działkę sąsiada. Dla mojej nieruchomości oraz dla nieruchomości sąsiada jest osobna księga wieczysta. Po kilkudziesięciu latach sąsiad przypomniał sobie o swojej nieruchomości i chce się na niej wybudować.
  Drogą o której mowa powyżej (która biegnie przez moją nieruchomość i sąsiada) tylko ja się „opiekowałem” – wycinałem krzewy, wybudowałem płot oraz bramę wjazdową a także całą drogą wyłożyłem kostką brukową (w tym także ten fragment działki sąsiada).
  Czy mogą zasiedzieć tylko fragment działki sąsiada? Dokładniej chodzi o ten pas przygraniczny po którym biegnie moja droga? Jak wskazać Sądowi, że obchodzi mnie tylko ten przygraniczny fragment działki sąsiada?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
  Łukasz

  • Jan Górski

   Szanowny Panie, sprawa jest dosyć trudna i wymaga szczegółowej konsultacji i analizy dokumentów. W szczególności trzeba się zastanowić czy rzeczywiście traktował Pan ten fragment należący do sąsiada jako swoją własność czy tylko jako drogę dojazdową. W zależności od ustaleń, można rozważyć wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności lub wniosek o stwierdzenie zasiedzenia służebności (na przykład służebności przechodu i przejazdu). Fragment działki, który Pan chce zasiedzieć wynaznaczy – na Pana wniosek – powołany przez Sąd biegły sądowy z zakresu geodezji.
   Pozdrawiam

 9. Cidan

  Witam. 3 czerwca 2015 roku przez sąd została zniesiona współwłasność nieruchomości rolnej przez biegłego geodetę sądowego. Czy zmiany w księdze wieczystej zostaną dokonane przez sąd. Czy muszę zgłaszać gdzieś te zmiany. Jak tak to gdzie się z tym udać i ile kosztuje. Biegły geodeta za swoje prace pobrał opłatę. Pozdrawiam.

  • Jan Górski

   Witam, z mojej praktyki wynika, że Są z urzędu nie będzie nic zmieniał w księdze wieczystej, co najwyższej z urzędu może wpisać wzmiankę o ostrzeżeniu o niezgodności księgi wieczystej ze stanem prawnym. Radzę więc Panu, że złożył Pan w księgach wieczystych wniosek o wpisanie stosownych zmian załączając stosowne postanowienie Sądu wraz z mapą geodety sądowego (oczywiście na postanowieniu Sądu musi być adnotacja, że jest prawocmone). Dodatkowo fakt zmiany trzeba zgłosić pismnie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego, żeby wprowadzili zmiany do rejestru gruntów, o ile tego jeszcze nie zrobili.
   Pozdrawiam

 10. Agnieszka

  Dzień dobry,
  właśnie dowiedziałam się, że mam zasądzoną sprawę o zasiedzenie. List polecony z sądu odebrała jednak inna osoba, dowiedziałam się o tym po terminie odwołania (tydzień). Czy coś da się z tym jeszcze zrobić? Działkę w raz z domkiem planowałam sprzedać, była zgłoszona do agencji nieruchomości, już praktycznie pod koniec transakcji sprzedaży. Regularnie płaciłam wszelkie rachunki i podatki za działkę, ale bywałam na niej jedynie w okresie wakacyjnym, na co dzień mieszkam zagranicą. Co robić, czy da się uniknąć postępowania sądowego tak żeby nie odebrano mi nieruchomości?
  Bardzo dziękuję za pomoc.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   nie rozumiem niestety sformułowania „mam zasądzoną sprawę o zasiedzenie” – czy to znaczy że otrzymała Pani kopię wniosku o zasiedzenie wraz z załącznikami czy też że Sąd wydał niekorzystne dla Pani orzeczenie (postanowienie) – od tego zależy co miałbym Pani radzić.
   Zdecydowanie zalecam jednak konsultację u adwokata (niektórzy adwokaci tak jak ja udzielają nawet porad internetowych przez Skype), tak żeby nie popełnić jakichś błędów proceduralnych.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 11. Arek

  Witam ja mam takie pytanie chcemy z rodziną złożyć wniosek o zasiedzenie domu i budynków gospodarczych dodam tylko że właścicielami są babcia i dziadek ale oni nie żyją a działka jest dość duża i w jednym kawałku i jest dużo osób co by się domagało podziału dodam jeszcze tylko że mieszkamy tam 40 lat oplacamy wszystkie rachunki czy ogóle mamy jakieś szanse na wygranie tej sprawy????

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   jeśli dziadek i babcia nie żyją od 30 lat i przez ten czas od ich śmierci traktowaliście Państwo tę działkę jako swoją wyłączną własność, to na pewno warto się zastanowić poważnie nad przeprowadzeniem sprawy sądowej o zasiedzenie.
   Na blogu nie oceniam jednak szans na przeprowadzenie z sukcesem konkretnej sprawy, bo mam za mało informacji.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 12. krystyna

  Witam.Czy jeżeli własciciel gruntu wskarze biegłemu geodecie sądowemu granice do sporządzenia mapy dla sądu ogrodzonej działki z domem, która jest przedmiotem zasiedzenia bez sprzeciwu właściciela gruntu to czy Sąd zatwierdzi taką wielkość działki? pomimo,że podatek płacę za mniejszą ilość metrów,a zagrodzone mam więcej.Dodam ,że dom znajdujący na tej działce kupiłam w 1984 r. nieformalną umową bez świadomości,że grunt jest innego właściciela i po 32 latach wystąpiłam o zasiedzenie aby nareszcie to uregulować. Zostałam zwolniona od opłaty od wniosku,ale martwię się bardzo jeżeli Sąd obciąży mnie kosztami za geodetę.składając wniosek przedstawiłam całą sytuację materialną,która jest ciężka.Proszę bardzo o pomoc i odpowiedż na mój komentarz i z góry dziękuję.

  • Michał Górski

   Szanowna Pani,

   nie znając całości sprawy, mogę odpowiedzieć tylko ogólnie – Sąd powinien stwierdzić zasiedzenie w stosunku do takiego obszaru nieruchomości, którą Pani użytkuje przez 30 lat jako posiadacz samoistny. Jeśli formalny właściciel gruntu nie kwestionuje granic wskazanych przez biegłego, to zasadniczo nie ma podstaw, aby Sąd kwestionował te granice (o ile, rzecz jasna, nie ma innych „kontrdowodów”).

   Jeśli Pani została zwolniona tylko z opłaty sądowej (a nie z całości kosztów sądowych – to trzeba sprawdzić na postanowieniu), to Sąd prawdopodobnie będzie wzywał Panią o zapłatę zaliczki na koszty geodety. Wówczas to Pani może prosić o zwolnienie także z opłaty za tą zaliczkę.

   Pozdrawiam, Michał Górski

 13. Monika

  Witam Chcę złożyć sprawę o zasiedzenie Właściciel działki jest ze mną w konflikcie i grozi że działkę sprzeda i mam się z niej wynieść Proszę mi powiedzieć czy jak złożę sprawę do sądu właściciel może w tym czasie ją sprzedać Czy mogę się zabezpieczyć i zgłosić np do gminy że trwa sprawa o zasiedzenie Dziękuję

  • Michał Górski

   Szanowna Pani,

   jeśli działka ma założoną księgę wieczystą, jednocześnie z wnioskiem o zasiedzenie warto złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postaci wpisania do Księgi Wieczystej ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu. Taki wniosek trzeba odpowiednio uzasadnić. Jeśli sąd się przychyli do wniosku, to wówczas każdy potencjalny nabywca będzie znał sytuację prawną nieruchomości i w razie czego nie będzie mógł powoływać się na niewiedzę w tym względzie.

   Uwaga, w przypadku uzyskania pozytywnego postanowienia sądu w postaci opisanego zabezpieczenia, trzeba samemu zawnioskować do właściwego wydziału ksiąg wieczystych o wpisanie ostrzeżenia!

 14. Bea

  Witam, moj sw pamieci dziadek kupil dom ipole czynic wlascicilami dwuch synow, mojego tate i jego brata ktorzt mieszkali wraz z nim, obaj zalozyli rodziny i brat taty wyprowadzil sie zostawiajac na swojej polowie ojca, po kilku larach

  • Bea

   Po kilku latach tato kupil polowe domu i pola przepisujac tylko dom, pole zostaje na wujka, w 2011 ten robi darowizne synowi ktory korzysta z dotacji UE, a pole uprawia moj tata, tk mija 30 lat, prawnie pole nalezy do kuzyna choc tata za nie zaplacil, teraz nie chca nam zwrocic

 15. Bea

  Chce zapytac czy w takiej sytuacji tato ma szanse aby wygrac sprawe o zasiedzenie? Dodam ze jedyny swiadek na to ze tata zaplacil tez za pole to tesc wujka ktory zmarl. Dziekuje i pozdrawiam

  • Michał Górski

   Witam, z uwagi na wyłącznie informacyjny charakter bloga, nie podejmujemy się na nim dokonywać oceny szansy wygranej konkretnej sprawy o zasiedzenie. Do tego jest konieczne szczegółowa analiza sprawy przez Mecenasa, co odbywa się w ramach kompleksowej porady prawnej.

   Mogę jedynie wskazać, że jeśli Wujek przepisał swoją część pola na syna, to znaczy, że, zasadniczo, zachował się „jak właściciel”.

   Z poważaniem, Michał Górski

 16. Monika

  Witam,
  Odziedziczyłam spadek po rodzicach (dom i 700 metrów działki) przy sprzedaży dowiedziałam się że 200 metrów (w tym wjazd do posesji) należy do Skarbu Państwa. Czy mogę starać się o zasiedzenie skoro rodzice już nie żyją? Ile potrwa taka sprawa? Dodam że mam założoną Księgę wieczystą.

  • Michał Górski

   Szanowna Pani,

   posiadacz samoistny może do okresu zasiedzenia doliczyć okres posiadania swoich poprzedników – w Pani przypadków rodziców.
   Długość postępowania zależy, po pierwsze, od prawidłowo sformułowanego wniosku, po drugie, stanowiska drugiej strony, po trzecie, obłożenia konkretnego sądu. W praktyce sprawa w pierwszej instancji może trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat.

   Z poważaniem, Michał Górski

 17. Monika

  Witam,chodzi o zasiedzenie czesci drogi dojazdowej do posesji,moj dom odziedziczony po rodzicach nie posiada prawnego dostepu do drogi…dowiedzialam sie ze moge zlozyc wniosek o zasiedzenie tej drogi ponieważ mieszkam w tym domu ponad 40 lat i korzystam codziennie z tej drogi,wspolnie z innymi sasiadami dbamy o nia,odsniezamy,ulozylismy kostke brukowa ktore dalo nam miasto.Jednak problem w tym,ze droga jest prywatna a wlasciciele przebywaja za granica i nigdy naawet nie byli na tej drodE.w jaki sposob moge uzyskac prawny dostep do tej drogi,oczywiscie najtanszym kosztem.Z gory dZiękuję za odpowiedź i pozdrawiam

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Zgodnie z art. 292 kodeksu cywilnego, służebność drogi koniecznej może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Takim urządzeniem może być wyłożenie drogi kostką brukową. Zaznaczyć jednak trzeba, że uprawnionymi do nabycia tej służebności przez zasiedzenie są wszyscy użytkownicy drogi
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 18. Justyna

  Witam. Jestem współwłaścicielką działek na których stoi dom, w którym mieszkam od 1992 roku. Dom był w 1987 roku na męża i mojego ojca. obydwaj nie żyja. Sprawy spadkowe po mężu i po ojcu zrobione. Działki były kupowane na ojca, po nim przeszlo na 5 braci i mnie.
  Współwłaścicielami jestem ja i moje rodzeństwo. Chciałam złożyć wniosek o zasiedzenie, jednak jeden z braci zmarł i nie jest zrobiona po nim sprawa spadkowa. Czy mam szansę na rozpatrzenie wniosku o zasiedzenie w zaistniałej sytuacji (Po zmarłym bracie nie jest zrobiona sprawa spadkowa a ma troje dzieci). Dziękuję.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,

   Do nabycia własności przez zasiedzenie w opisanej przez Panią sytuacji potrzebny jest minimum 30 – letni okres posiadania. Od 1992 r. okres ten jeszcze nie upłynął, zatem nabycie w drodze zasiedzenia nie wchodzi w grę.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 19. tomasz bor

  Szanowny Panie,
  mam taką sytuację. Mój ojciec w roku 1983 dostał od swojego dziadka pozwolenie (na piśmie) na użytkowanie malutkiej działki z małym drewnianym domem (ok. 2 ary łącznie). Od tamtego roku razem z mamą płacili podatek za ten dom i działkę. Niestety dziadek mojego taty nie zdążył przepisać na niego tej działki ponieważ zmarł. Natomiast mój tato zmarł w 1994 roku i do dnia dzisiejszego za działkę płaci moja mama. Nie mieszkamy tam od 1995 roku ponieważ dom nadaję się do rozbiórki. Chcemy teraz z mamą założyć sprawę o zasiedzenie. Mamy tam do dnia dzisiejszego meldunek i płacimy dodatkowo za licznik prądu ponieważ nie jest odłączony. Dodam również, że mój dziadek miał siedmioro dzieci. Żyje tylko 3 a z dwójką mamy kontakt. Jednak nikt nigdy nie ubiegał się o ten dom i działkę. Moje pytanie jest następujące, czy mamy szanse odzyskać ten dom skoro tak długo go zamieszkiwaliśmy i do dziś go opłacamy? I drugie pytanie czy najpierw składa się wniosek o nabycie prawa własności rzeczy przez zasiedzenie czy w takim przypadku od razu składamy wniosek o zasiedzenie nieruchomości? Z góry dziękuję za odpowiedź bo jestem w tym temacie zielony i nie wiem od czego mam zacząć. Pozdrawiam

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Z Pańskiej relacji wynika, że posiadanie mamy i Pana miało charakter samoistny, a zatem mogło dojść do nabycia własności przez Państwa w drodze zasiedzenia w 2013 r. Sprawę o zasiedzenie wnosi się jedną – proszę zapoznać się z moim blogiem na temat wniosku o zasiedzenie. Uprzedzam jednak, że uczestnikami tego postępowania będą musiały być wszystkie dzieci dziadka, lub ich spadkobiercy.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 20. załamana

  Szanowny Mecenasie!
  Mam pytanko w takiej sprawie, mój dziadek był samoistnym posiadaczem małej działki na której znajduje się dom mieszkalny (miał to od czasów wojny), zmarł 36 lat temu. Pózniej mieszkała tam moja mama czyli córka dziadka z tatą i ze mną i moją siostrą. Mama opłacała podatki i różne opłaty tylko rachunki przychodziły jeszcze na dziadka. Mama zmarła rok temu a tato dużo wcześniej 15lat. Ani ja ani siostra obecnie tam nie mieszkam. Mama miała jedną siostrę, która po jej śmierci przeprowadziła spadek po dziadku. Przypadło cioci 50% a mi i mojej siostrze po 25%. Ciocia umarła 3 msc temu i w testamencie dostał to jej syn , mimo że miała ich dwóch. Moje pytanie takie czy mogę wystąpić o zasiedzenie dziadka i nabyć własność tej działki, nadmienię że siostra i bracia cioteczni się zrzekają.

 21. Marta

  Witam. Mam pytanie ja wygląda proces odwołania od zasiedzenia nieruchomości. Otóż w mojej sprawie po kilku latach szczęśliwie zapadł wyrok stwierdzający zasiedzenie przeze mnie nieruchomości w całości. strona przeciwna złożyła odwołanie czekam właśnie na zawiadomienie o tym drogą pocztową. (Mm informacje telefoniczną z sądu)
  Czy teraz sprawa będzie ponownie rozpatrywana w całości i od początku to jest znowu przez kilka lat?
  Poproszę o informacje jak to wygląda.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Jeżeli Pani przeciwnik procesowy wniesie apelację od korzystnego dla Pani rozstrzygnięcia o zasiedzeniu, sąd rejonowy doręczy Pani odpis tej apelacji, do której będzie Pani mogła się ustosunkować w formie odpowiedzi na apelację. Odpowiedź wnosi się wprost do sądu drugiej instancji. Sąd okręgowy wyznaczy rozprawę, na której rozpozna sprawę z apelacji Pani przeciwnika i oczywiście zapozna się z Pani stanowiskiem. Zasadą jest, że Sąd ten powinien w granicach zaskarżenia rozpoznać sprawę merytorycznie, tj. albo uwzględnić apelację i orzec na Pani niekorzyść, albo apelację oddalić. Tylko wyjątkowo sąd odwoławczy może uchylić sprawę do ponownego rozpoznania, a mianowicie, kiedy sąd pierwszej instancji nie rozpoznał istoty sprawy, albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia w całości postepowania dowodowego. Nie znam realiów sprawy, ale obawy o to, że spór o zasiedzenie będzie się ciągnął jeszcze przez kilka lat wydają się przesadzone.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 22. Marcin

  Witam serdecznie,

  Moi rodzice uczestniczą w sprawie o zasiedzenie. Z dokumentów przez nich złożonych wynika, że rejon przyległy do ich rodziców gospodarstwa (kilka działek) był przez nich użytkowany przez 29 i pół roku. Z tego co się orientuje wymagane jest 30 lat, czy to prawda? Tereny mają dla nas sentymentalny charakter tam się wychowywaliśmy (wartość nie jest wysoka). W tym miesiącu sędzia przeprowadził wizję lokalną. Teren nie był użytkowany.

  Dziękuje za odpowiedź

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Tak,ma Pan rację, że nabycie własności przez zasiedzenie może nastąpić, jeżeli okres samoistnego posiadania wynosił minimum 30 lat. Termin ten liczy się do daty rozprawy, po której sąd ogłasza merytoryczne orzeczenie w sprawie.
   pozdrawiam
   adw. Jan Górski

  • Marcin

   Witam,

   tzn. do orzeczenia pierwszej instancji? czy można się odwołać?

   Pozdrawiam serdecznie

 23. Magdalena

  Witam serdecznie.
  Od trzech lat jesteśmy z mężem właścicielami mojego domu rodzinnego i działki o powierzchni 34 ar. Podczas pomiarów geodety dotyczących podziału pola będącego współwłasnością moją, mamy i siostry okazało się że ogrodzenie sąsiada znajduje sie na naszej działce. Sąsiad nie chciał z nami rozmawiać o tej niejasności ale postraszyła nas jednocześnie że takie szukanie granic to duży wydatek. Postanowiliśmy z mężem wyjaśnić sprawę i kierując wniosek do gminy ponownie szukaliśmy granic przy pomocy uprawnionego geodety, który po wyjściu w teren potwierdził że sąsiad ogrodził naszą działkę. Czekamy teraz na decyzję wójta. Wiemy już że pomimo płacenia podatków ta część ziemi może zostać w posiadaniu sąsiada. Chciałabym dowiedzieć się co zrobić aby nie stracić pieniędzy gdy sąsiad wniesie sprawę do sądu o zasiedzenie? Szkoda nam czasu i zdrowia na sądy. Co zrobić aby płacić tylko za faktycznie posiadane ary?

  • Jan Górski

   Szanowna Pani, nabycie przez Pani sąsiada własności pasa przygranicznego z Państwa działki może nastąpić, jeżeli miał go w posiadaniu przez okres minimum 30 lat. W przeciwnym razie, po wyznaczeniu granicy przez geodetę i potwierdzeniu, że sąsiad wgrodził się w Państwa działkę, możecie Państwo domagać się wydanie przez niego tego pasa gruntu. Sugerowałbym też próbę polubownego załatwienia sprawy, która w stosunkach sąsiedzkich ma niezaprzeczalny walor.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 24. Jan

  Szanowny Panie Mecenasie,
  chciałbym się dowiedzieć jaka jest procedura dotycząca ponownego ubiegania się o zasiedzenie. Chodzi o to , że 10 lat temu sąd odrzucił moje ubieganie się o zasiedzenie nieruchomości . Podczas rozprawy przesłuchano świadków, było ogłoszenie w prasie itd. Sąd stwierdził , że jestem samoistnym posiadaczem nieruchomości jednak wymagany okres zasiedzenia czyli 30 lat nie minął i z tego powodu nie ma podstaw do zasiedzenia. W tym roku mija właśnie 30 lat mojego samoistnego posiadania tej nieruchomości. Czy muszę raz jeszcze złożyć wniosek o zasiedzenie i przejść ponownie cały proces , czy jest jeszcze inna droga kończąca ten problem.
  Serdecznie pozdrawiam
  Jan

 25. Iwona

  Witam nieruchomość gruntowa, której współwłaścicielem jest mój mąż i teściowa ma jeszcze dwóch współwłaścicieli. Nieruchomość to kamienica i grunt. Kamienica była własnością dziadka mojego męża i jego siostry w równych częściach siostra miała jedno dziecko które zmarło kilka lat temu i obecnie udział posiada jego żona, natomiast dziadek męża miał troje dzieci tata mojego męża nie żyje od ponad 20 lat mąż dziedziczy po nim wraz z mamą, dodatkowo na zasadzie zamiany teściowa stała się posiadaczem części po siostrze ojca męża i zostaje ostatni kawałek nieruchomości po trzecim bracie który jest istotą mojej opowieści i pytania. Brat teścia nigdy nie uczestniczył w kosztach utrzymania nieruchomości ani jej eksploatacji robił to mój zmarły teść potem teściowa a w końcu mój mąż obecnie dzieci wuja przeprowadziły postępowanie spadkowe i chcą zniesienia współwłasności. Wraz z mężem i dziećmi mieszkamy w tej kamienicy od 18 lat dbamy o nią płacimy podatki remontujemy. Płaciliśmy i płacimy część podatku od nieruchomości za wuja a wcześniej płacił go mój teść. Stan ten trwa zdecydowanie ponad 20 lat. Czy w Pana ocenie zasadne będzie wystąpienie o zasiedzenie udziału w nieruchomości ? Czy powinien to zrobić mąż ? Czy może ustanowić pełnomocnika dla obydwojga i złożyć wniosek ?nadmiernie że kamienica znajduje się w Radomiu gdzie centrum miasta straszy opuszczonymi kamienicami. Z poważaniem IW

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Przedstawiony przez Panią stan rzeczy jest skomplikowany, tak że nie sposób jest ukierunkować Pani dalsze postępowanie bez gruntownego zapoznania się z dokumentacją. Dopiero wtedy mógłbym udzielić w sposób odpowiedzialny porady prawnej. To zaś wiązałoby się z nakładem pracy, a więc i stosownym wynagrodzeniem.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Zasiedzenie udziału w kamienicy „trzeciego brata” jest teoretycznie możliwe. Trzeba jednak znać dokładny sposób jej użytkowania przez Panią i męża oraz przez Pani teściów. Nie można bowiem wykluczyć, że zasiedzenie biegło zarówno na rzecz Pani i męża oraz na rzecz Pani teściów. Dodam, że jeżeli nie ma sprzeczności interesów, jeden pełnomocnik może reprezentować w sądzie kilak osób.
   Pozdrawiam Panią
   adw. Jan Górski

 26. Andrzej

  Witam, ponad 30 lat temu rodzice kupili dom wraz z działką. Jednak umowa nie została zawarta przez notariusza tylko na piśmie przy kilku świadkach. Umowę mama posiada do dziś, lecz kilku ze świadków już nie żyją wraz z moim ojcem, który zmarł kilka lat temu. Teraz chcieli byśmy nabyć akt prawny, notarialny ale nie posiadamy środków gdyż ja jako syn mało zarabiam a mama jest bezrobotna i nie posiada żadnych pieniędzy. Pytanie jakie mamy szansę na uzyskanie takiego oto aktu prawa oraz czy możemy się ubiegać o zwolnienie kosztów sądowych. Też bym chciał wiedzieć czy mamy to złożyć na jednym wniosku ( wniosek o nieruchomość, działkę) czy ma to być na osobnych wnioskach + wniosek o zwolnienie z kosztow. Proszę Pana o pomoc w odpowiedzi na te pytania. Z góry bardzo dziękuję

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Jeżeli Pana mama zdecyduje się na założenie sprawy o nabycie własności tej nieruchomości przez zasiedzenie, to we wniosku o zasiedzenie należy zamieścić także wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
   Pozdrawiam Pana
   adw. Jan Górski

 27. Adrian

  Witam serdecznie. Sprawa wygląda następująco: dziadek ponad 30 lat temu postawił garaż na terenie należącym do ADM. W okolicy znajduje się dużo garaży. Korzystał z nigo przez ten czas. Nie miał z nikim żadnej umowy dzierżawy czy najmu. Znalazłem nawet jakieś potwierdzenie z 1996r że płacił podatek za ten garaż do UM.Później chyba zaprzestał . Od jakiegoś czasu ja zajmuje się tym garażem. Czy w takiej sytuacji możliwe jest zasiedzenie?

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Sprawa nie jest jednoznaczna. Z jednej bowiem strony nie ma dowodów na to, żeby Pański dziadek miał jakąś umowę na korzystanie z tego garażu z ADM, co mogłoby sugerować, że mógł był samoistnym posiadaczem. Z drugiej jednak strony samoistność tego posiadania może zostać zakwestionowana z tej przyczyny, że był jednym z wielu podobnych użytkowników stojących tam garaży, a jego posiadanie niczym specjalnym się nie wyróżniało. Dlatego sprawę oceniałbym jako bardzo wątpliwą.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 28. MichalK

  dzień dobry, bardzo fajny blog. mam jedno pytanie, czy jak chcę zasiedzieć prawo użytkowania wieczystego działki (ok. 1000 m2), to wtedy też opłata jest 2000 zł?

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego III CZP 86/14 z dnia 26 listopada 2014 r., od wniosku o nabycie przez zasiedzenie prawa wieczystego użytkowania pobiera się wpis stały w wysokości 40 zł.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 29. Ryszard Wycichowski

  Witam serdecznie,
  Kupiłem przed 35 laty działkę budowlaną 0,6 ha.
  proporcje 35 na prawie 200 m i postawiłem dom.
  Była ogrodzona po długości z dwóch stron bo to były duże ponad kilku hektarowe działki. Geodeta nie mierzył ponieważ była ogrodzona.
  Teraz jeden z sąsiadów podzielił działke na 1000m kawałki i sprzedał.
  Nowy nabywca z działki krańcowej po zmierzeniu przez geodetę stwierdził że płot który dzieli nasze działki jest przesunięty o około 1 metr w jego działkę.
  Po przeanalizowaniu sytuacji stwierdziłem że to właściciel tej dużej kilku ha działki ogrodził ja około 45 lat temu i zrobił błąd, od ulicy w głąb klinem od 0 m do 1 m na długości 196 m. Co mam zrobić? Ja tego p lotu nie stawiałem. A sąsiad sprzedał działką małą 1000 m klientowi ,który ma do mnie pretensje ze zawłaszczyłem około 9 m2 jego działki działkę. Pewno niedługo przyjdą inni po działek na długości 200 m jest około 7.
  Wprawdzie im bliżej ulicy tym błąd jest mniejszy .
  Bedzie mi miło za odpowiedż.
  Serdecznie pozdrawiam
  Ryszard Wycichowski

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Z opisanej przez Pana sytuacji wynika, że nabył Pan przez zasiedzenie własność przygranicznych pasów działki znajdujących się w obszarze ogrodzenia postawionego przed laty. W ewentualnym postępowaniu o rozgraniczenie działki Pana z nieruchomościami sąsiadów, sąd powinien uwzględnić nabycie przez Pana własności przez zasiedzenie w granicach wyznaczonych ogrodzeniem.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 30. Ola

  witam moje pytanie dotyczy czy mogę starać się w sądzie o zasiedzenie nieruchomości wraz z gruntami rolnymi jestem wspolwlascicielem wraz z dwiema siostrami po rodzicach Ja mam 7/18 druga siostra też 7/18 a trzecia 1/3 mieszkam w domu od urodzenia 36lat siostra starsza wyprowdzila się 30 lat temu i nie dokładała się nic do domu i nie korzystała z gruntów rolnych a druga siostra nie mieszka już 10 lat i także nic nie inwestuje w dom i także nie korzysta z pola .Ojciec nie żyje 28 lat a mama 7 lat sadownie zostało to podzielone na nas trzy . Chciałam się dogadać z nimi ale nie bardzo mogę z jedną jeszcze idzie a z tą starsza nie bardzo .Proszę o jakąś radę co mogę w tej sprawie zrobić

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   W opisanej przez Panią sytuacji zasiedzenie , póki co, nie wchodzi w grę; nawet po starszej siostrze ( nie upłynął okres zasiedzenia). Może jednak uda się sprawę załatwić polubownie także z nią?. Nie muszę chyba przekonywać, że utrzymywanie dobrych stosunków rodzinnych jest ważne i ma swoją cenę.
   Pozdrawiam
   adw. Jan górski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *