Menu Zamknij

Kategoria: Jak bronić się przed zasiedzeniem?

Zapraszamy do lektury wpisów z kategorii – jak można bronić się przed zasiedzeniem domu lub gruntu, w tym także jak przerwać bieg zasiedzenia nieruchomości.

Zgodnie zaś z art. 123 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje oraz przez wszczęcie mediacji. Przepis ten odnosi się odpowiednio do przerwania biegu zasiedzenia.

W okresie PRL państwo nieraz pozbawiało majątku swoich obywateli w ramach np. decyzji wywłaszczeniowych, czy też nawet bez trybu administracyjnego, a prawowity właściciel nie miał wówczas możliwości faktycznej obrony przed tym zawłaszczeniem. Mimo to Skarb Państwa, czy też gmina cały czas może powoływać się na instytucję zasiedzenia, przed czym można się próbować bronić, powołując się np. na okres zawieszenia biegu zasiedzenia w okresie PRL.

Zgodnie z art. 124 kodeksu cywilnego, który stosuje się także odpowiednio w sprawach o zasiedzenia:

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju przez czas trwania przeszkody.