Menu Zamknij

Jak można zakwestionować niezgodność wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?

Czy tryb dochodzenia roszczeń z art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece jest jedynym sposobem skutecznego zakwestionowania treści wpisów w księdze wieczystej?

księgi wieczyste
fot. succo/pixabay.com

Co to jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych?

Sens prowadzenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości wyraża się w zaufaniu do treści istniejących w nich wpisów. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (ukwh) konstruuje to zaufanie w postaci domniemania sformułowanego w art. 3 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem:

Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Konsekwencją tego domniemania jest instytucja tzw. rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych uregulowana w art. 5 ukwh. Istota tej rękojmi polega na tym, że w razie niezgodności wpisu w księdze z rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść osoby działającej w dobrej wierze, która nabyła prawo ujawnione w księdze wieczystej.

 

Tryb usunięcia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości a rzeczywistym stanem prawnym z art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Zgodnie z art. 10 ukwh,

w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo której prawo jest bezpodstawnie obciążone lub ograniczone, może żądać usunięcia niezgodności.

Żądania tego dochodzi się w sprawie cywilnej w trybie procesowym. Uwzględnienie przez sąd żądania takiego pozwu jest podstawą do wpisania do księgi pominiętego prawa lub wykreślenia bezpodstawnego obciążenia.

 

Czy można zakwestionować treść wpisów w księdze wieczystej w innym postępowaniu sądowym?

W praktyce powstała wątpliwość, czy tryb dochodzenia roszczeń na podstawie art. 10 ukwh jest jedynym sposobem skutecznego zakwestionowania treści wpisów w księdze wieczystej, czy też można czynić to także w formie zarzutu o niezgodności istniejącego wpisu z rzeczywistym stanem rzeczy zgłoszonego w innej sprawie. Chodzi, przykładowo, o to, czy pozwany o eksmisję z nieruchomości może skutecznie podnieść zarzut, że powód w istocie nie jest jej właścicielem, gdyż wpis jego prawa własności w księdze wieczystej był wadliwy, czy też zarzut ten może być zgłoszony i rozpatrywany wyłącznie w odrębnym procesie, wszczętym na podstawie art. 10 ukwh.

Odpowiedzi na to pytanie udzielano w orzecznictwie sądowym w zależności od tego, czy wpis miał charakter konstytutywny, czy deklaratywny.

Najprościej rzecz ujmując, wpis deklaratywny nie konstytuuje wpisanego prawa, lecz przydaje mu jedynie walor przewidzianego w art. 3 ukwh domniemania jego prawdziwości z rzeczywistym stanem prawnym.

PRZYKŁAD – notarialne zbycie nieruchomości powoduje przejście jej własności na nabywcę z mocy samej treści tego aktu, niezależnie od tego czy zostało objęte wpisem w księdze wieczystej

Natomiast wpis konstytutywny to taki, którego dopiero ujawnienie w księdze wieczystej warunkuje powstanie prawa.

PRZYKŁAD – samo ustanowienie w umowie notarialnej prawa wieczystego użytkowania, odrębnej własności lokalu, czy obciążenia hipoteką nie powoduje powstania tych praw; stają się one skuteczne prawnie dopiero po ich ujawnieniu (wpisaniu) w księdze wieczystej.

Nie budziło wątpliwości, że przy wpisach deklaratywnych, można je podważać „przesłankowo” także w innych procesach, a nie tylko na skutek wszczęcia sprawy w trybie art. 10 ukwh. Natomiast istniały wątpliwości odnośnie do wpisów o charakterze konstytutywnym.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2021

Wątpliwości te rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 września 2021 r., III CZP 28/21 o następującej treści:        

Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 z późn. zm.), także w odniesieniu do wpisu hipoteki, może zostać wzruszone – jako przesłanka rozstrzygnięcia – w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 tej ustawy).

Wprawdzie uchwała odnosi się wprost tylko do jednego rodzaju wpisu konstytutywnego – hipoteki, ale z jej uzasadnienia wynika, że ma zastosowanie do wszystkich przypadków wpisów o charakterze konstytutywnym.

A zatem, jeśli pozew o eksmisję złoży użytkownik wieczysty, w stosunku do którego są wątpliwości, czy jest „właściwie” wpisany do księgi wieczystej, druga strona może to kwestionować w tym samym postępowaniu, bez konieczności wytaczania odrębnego powództwa z art. 10 ukwh.

 

Podziel się:

O autorze

Witaj,

nazywam się Jan Górski. Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, między innymi w sprawach o zasiedzenie.

Współautorem bloga jest adwokat Michał Górski, doktor nauk prawnych. Szerzej przedstawiamy się Czytelnikom w sekcji "o nas".

Zapraszamy do kontaktu, jak również na naszego drugiego bloga o odszkodowaniu od Państwa (gminy, powiatu) .

adwokat jan gorski zasiedzenie

Wasze Opinie:

Kancelaria Adwokacka Jan Górski
5.0
Na podstawie 58 opinii
powered by Google
Iza SIza S
11:16 08 Jan 23
W imieniu mojego taty polecam współpracę z mecenasem dr Michałem Górskim. Obsługa prawna bardzo profesjonalna. Jasne przedstawienie różnych wariantów rozwiązania sprawy. Bardzo dobre przygotowanie do rozmowy. Rzetelne podchodzenie do sprawy. Kultura osobista na wysokim poziomie. Bardzo polecam!
Agnieszka TomczykAgnieszka Tomczyk
21:15 24 Oct 22
Bardzo rzeczowy i dobrze przygotowany do spotkania prawnik. Realnie ocenia szanse wygrania sprawy. Rzetelny i cierpliwy. Polecam serdecznie szczególnie w sprawach zasiedzenia, ponieważ ma ogromna wiedzę i doświadczenie, statystyki mówią same za siebie.
Sylwia Maluszycka-CeliSylwia Maluszycka-Celi
14:36 21 Oct 22
Bardzo polecam współpracę z mecenasem Michałem Górskim. Profesjonalnie poprowadzona sprawa o zasiedzenie nieruchomości, wszystko sprawnie i terminowo. Bardzo dobry kontakt na każdym etapie sprawy, jasne i konkretne wytyczne w sprawie kierunku działania oraz niezbędnych dokumentów. Dodatkowo pan Michał jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Polecam serdecznie!
Dagmara DziarnowskaDagmara Dziarnowska
09:04 11 Apr 22
Bardzo polecam korzystanie z usług tej kancelarii. Mecenas Michał Górski est wyjątkowo kompetentny, widać że bardzo sprawny w ocenie sprawy, ktora w moim przypadku jest bardzo skomplikowana. Fachowa porada na poziomie, przy tym miły i serdeczny kontakt i bardzo ludzkie traktowanie. Korzystajcie.
MarlenaMarlena
22:56 22 Mar 22
Bardzo serdecznie polecam Kancelarie Mecenasa Jana Górskiego. Nasza sprawa była bardzo trudna. W trakcie tych kilku lat trwania procesu zawsze dyspozycyjny , przygotowany do każdego spotkania i do każdej rozprawy . W chwilach krytycznych kiedy sprawa się mniej lub bardziej komplikowała Pan Mecenas zawsze emanował opanowaniem i wiarą w sukces. Pełen profesjonalizm. Brawo.Jeszcze raz DZIĘKUJEMY.
Paulina ManiosPaulina Manios
09:40 01 Feb 22
W marcu 2021 r. nawiązaliśmy z Kancelarią współpracę w sprawie dotyczącej zasiedzenia udziałów w nieruchomości. Od samego początku zarówno mec. Michał Górski, jak i mec. Jan Górski wykazali się dużym zaangażowaniem w szczegółowe ustalenie stanu faktycznego sprawy, rozważenie potencjalnych czynników niepowodzenia postępowania sądowego oraz skrupulatne przygotowanie wniosku o zasiedzenie.Dzięki rozległej wiedzy merytorycznej i przede wszystkim doświadczeniu mec. Michała oraz Jana Górskich sąd wydał postanowienie stwierdzające zasiedzenie udziałów już na pierwszej rozprawie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za rzetelność, profesjonalizm, wsparcie i życzliwe, ludzkie podejście do naszej sprawy. Życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz zawodowych i z pewnością będziemy polecać!
js_loader
Zobacz wszystkie opinie w Google
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
?>