Menu Zamknij

„Odwieszenie” terminów procesowych w sprawach cywilnych

Z dniem 24 maja zostały odwieszone tzw. terminy procesowe, w tym w sprawach cywilnych (np. o zasiedzenie, spadek itd.). Jak liczyć terminy, które biegną na nowo?

 

odwieszenie terminów sądowych COVID-19
fot. succo/pixabay.com

 

Zawieszenie terminów procesowych i sądowych

Przypomnijmy, że tzw. tarcza antykryzysowa 1.0. (ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2020 r., poz.  568) dokonała swoistego „zamrożenia” biegu terminów procesowych. Więcej pisaliśmy o tym w artykule pt. Zawieszenie terminów w sądzie na czas epidemii koronawirusa.

Zgodnie z art. 15zzs tej ustawy, w okresie stanu epidemicznego lub epidemii bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych  nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Dotyczyło to zarówno terminów ustawowych (np. terminu do usunięcia braków pisma procesowego), jak i terminów sądowych, czyli wyznaczonych przez sąd do dokonania określonej czynności (np. termin do złożenia pisma procesowego, czy wpłacenia zaliczki na koszt przeprowadzenia dowodu).

Ustawa ta weszła w życie w dniu 31 marca 2020 r. i od tej daty bezpiecznie liczyć zawieszenie biegu terminów – choć pojawiają się też głosy za tym, aby uznać, że do zawieszenia doszło 14 marca (tj. wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego). Na takim stanowisku stanął także ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w postanowieniu z dnia 22 kwietnia 2020 r., sygn. I SA/Bk 177/20.

 

Odwieszenie terminów sądowych

Zgodnie z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. (ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2, Dz. U. 2020, poz. 875)  dokonano „odmrożenia” zawieszonych terminów procesowych. Art. 46 pkt 20 tarczy 3.0. uchyla bowiem ww. art. 15 zzs z tarczy 1.0.

Co przy tym istotne, zgodnie z art. 68 ust. 6 tarczy 3.0., terminy, których bieg nie rozpoczął się z uwagi na stan epidemii, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Z kolei, terminy, które biegły przed 31 marca, ale które uległy zawieszeniu na podstawie tarczy 1.0., biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy 3.0.

 

Kiedy terminy sądowe i procesowe znowu się rozpoczną?

Tzw. tarcza antykryzysowa 3.0. weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. Oznacza to, że terminy procesowe „odżyją” 24 maja .

Te terminy, których bieg przed wejściem ustawy z dnia 28 marca, czyli przed dniem 31 marca  w ogóle nie rozpoczął się, zaczynają biec od dnia 24 maja 2020 r. I z tym nie powinno być kłopotów w praktyce.

Kłopoty mogą natomiast pojawić się przy liczeniu terminów, które zaczęły biec przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 marca, a ich bieg został zawieszony tamtą ustawą. Otóż te terminy kontynuują od dnia 24 maja swój poprzednio rozpoczęty bieg.

 

PRZYKŁAD

Jeżeli przed dniem 31 marca upłynęło 10 dni z terminu  do wniesienia apelacji, na jej wniesienie pozostaje tylko 4 dni, licząc od 24 maja, czyli, że termin do jej wniesienia upłynie z dniem 27 maja. Podobnie jest z innymi terminami ustawowymi i sądowymi.

 

WAŻNE!

Zgodnie z art. 115 kodeksu cywilnego:

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą

Czyli jeśli bieg 14-dniowego terminu do wniesienia apelacji dopiero rozpoczyna się 24 maja, wówczas ostatnim dniem na jej złożenie będzie 8 czerwca (ponieważ 6 czerwca to sobota).

 

Odwieszenie terminów administracyjnych 

Zachęcamy do lektury wpisu dot. rozpoczęcia biegu terminów prawa administracyjnego (materialnego i procesowego) na naszym drugim blogu poświęconemu m.in. zwrotu nieruchomości i reprywatyzacji.

 

Podziel Się:
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Potrzebujesz pomocy? Zostaw komentarz!x