Menu Zamknij

Okres zasiedzenia – ile wynosi, jak liczyć, jaki jest?


Jaki jest okres zasiedzenia przy posiadaniu samoistnym w złej wierze? Ile lat trwa zasiedzenie w dobrej wierze?

W tym artykule opisuję, ile wynosi:

Pamiętaj! Okres zasiedzenia musi być nieprzerwany! (choć jak to zwykle w prawie bywa Sąd Najwyższy dopuszczał pewne wyjątki w szczególnych sytuacjach).

Okresy zasiedzenia wymagane przez prawo są długie, przeczytaj więc także artykuł o możliwości doliczenia do zasiedzenia okresu posiadania przez poprzedników.

Nie zapomnij również, że tylko posiadacz samoistny może doprowadzić do zasiedzenia (więcej w artykułach Posiadacz samoistny, Posiadacz samoistny w dobrej wierze a posiadacz samoistny w złej wierze).

Okres zasiedzenia ruchomości (na przykład zasiedzenie samochodu)

Tutaj sytuacja jest prosta – DO ZASIEDZENIA RUCHOMOŚCI WYSTARCZĄ 3 LATA nieprzerwanego posiadania w dobrej wierze, niezależnie od tego kiedy rozpoczęło i skończyło się zasiedzenie. Ale uwaga: Sądy bardzo rygorystycznie traktują dobrą wiarę posiadacza samochodu!

Okres zasiedzenia nieruchomości, służebności gruntowej i służebności przesyłu

Dużo trudniejsze jest liczenie okresu zasiedzenia nieruchomości, bo od czasów II wojny światowej prawo w tym zakresie zmieniało się kilka razy.

W związku z powyższym, długość okresu zasiedzenia wymaganego prawem zależy od tego, kiedy rozpoczęło i skończyło się posiadanie samoistne prowadzące do zasiedzenia.

Pamiętaj! Jeśli jednak formalnym właścicielem nieruchomości jest osoba niepełnoletnia, bieg zasiedzenia nie może się skończyć zanim nie ukończy ona 20 lat.

Warto również wiedzieć, że prawo i orzecznictwo Sądu Najwyższego przewiduje taki sam okres dla zasiedzenia nieruchomości jak i służebności gruntowej, służebności przesyłu oraz użytkowania wieczystego.

A teraz DWA ZASTRZEŻENIA:

Po pierwsze, ten artykuł NIE DOTYCZY zasiedzenia nieruchomości, których właścicielem był lub jest Skarb Państwa albo samorząd (czyli gmina, powiat albo województwo). Zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa lub nieruchomości samorządowej jest możliwe, ale nieco inaczej liczy się jej okres zasiedzenia.

Po drugie, ten artykuł NIE DOTYCZY sytuacji, gdy posiadanie samoistne nieruchomości rozpoczęło się przed 1946 r.

Obecnie, aby zasiedzieć nieruchomość, posiadanie samoistne w dobrej wierze musi trwać 20 lat, a posiadanie samoistne w złej wierze 30 lat.

Okresy te zostały wydłużone ustawą z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, która weszła w życie w dniu 1 października 1990 r. Dlaczego wtedy? Bo nastąpiła zmiana ustroju na wolnorynkowy, w którym mocniej chroni się własność prywatną.

Wcześniej, w PRL-u, kiedy własność prywatna była oficjalnie „podejrzana”, do nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie wynosiły w Kodeksie cywilnym tylko 10 lat dla posiadania samoistnego w dobrej wierze i 20 lat dla posiadania samoistnego w złej wierze. Okresy te obowiązywały od 1 stycznia 1965 r.

Jeszcze wcześniej, okresy zasiedzenia uregulowane w Prawie rzeczowym z 1946 r. były takie jak teraz – czyli 20 lat dla posiadania samoistnego w dobrej wierze i 30 lat dla posiadania samoistnego w złej wierze.

Jedynym wyjątkiem była sytuacja, gdy ktoś bez ważnej podstawy został wpisany do księgi wieczystej jako właściciel – wtedy okres zasiedzenia wynosił 10 lat dla posiadacza samoistnego w dobrej wierze i 20 lat dla posiadacza samoistnego w złej wierze.

To, zdaniem władz PRL-u, stanowiło za dużą ochronę własności prywatnej i dlatego okresy zasiedzenia skrócono w nowym Kodeksie cywilnym, który wszedł w życie 1 stycznia 1965 r.,

A teraz WAŻNE PYTANIE:

Kiedy mają zastosowanie dłuższe okresy zasiedzenia (20 i 30 lat), a kiedy krótsze okresy zasiedzenia (10 i 20 lat)?

Po pierwsze, gdy okres zasiedzenia upłynął 1 października 1990 r. lub później stosuje się obecnie obowiązujące dłuższe terminy.

Przykład:

Pan Wincenty Pechowy posiada samoistnie działkę od listopada 1980 r. Jest posiadaczem samoistnym w złej wierze, bo wie, że działka do niego nie należy, ale korzysta z działki jak właściciel.

Jak widać więc, Pan Wincenty Pechowy zaczął posiadać działkę po 1 stycznia 1965 r., czyli wtedy kiedy obowiązywały w Kodeksie cywilnym krótkie okresy zasiedzenia, w tym 20 lat dla posiadacza w złej wierze.

Pan Wincenty Pechowy nie zdążył jednak zasiedzieć swej działki przed 1 października 1990 r., gdyż do tej daty posiadał działkę jedynie przez 10 lat. W takim razie stosuje się już nowe wydłużone terminy.

Pan Wincenty Pechowy może doprowadzić więc do zasiedzenia działki po 30 latach, czyli dopiero w listopadzie 2010 r.

Po drugie, gdy bieg zasiedzenia zaczął się po 1 stycznia 1965 r., a skończył przed 1 października 1990 r. stosuje się krótkie terminy, tak jak w poniższym przykładzie.

Przykład:

Pan Gniewomir Pracowity posiadał samoistnie grunt od lutego 1965 r. Jest posiadaczem samoistnym w złej wierze, bo wie że grunt do niego nie należy, ale korzystał z niego jak właściciel.

Jak widać więc, Pan Gniewomir Pracowity zaczął posiadać działkę po 1 stycznia 1965 r., czyli wtedy kiedy obowiązywały w Kodeksie cywilnym krótkie okresy zasiedzenia.

Pan Gniewomir Pracowity zasiedział więc grunt w styczniu 1985 r., gdyż wtedy upłynęło 20 lat posiadania w złej wierze.

Okres zasiedzenia gruntu przez Pana Gniewomira Pracowitego skończył się przed 1 październikiem 1990 r., a więc nie stosuje się do niego nowych, wydłużonych okresów zasiedzenia.

Najbardziej skomplikowane są jednak sytuacje, gdy bieg zasiedzenia rozpoczął się po 1946 r., a nie skończył się przed 1 stycznia 1965 r. Wtedy, zgodnie z art. XLI par. 2 przepisów wprowadzających kodeks cywilny stosujemy terminy z ówczesnego Kodeksu cywilnego albo z Prawa rzeczowego, w sposób najbardziej korzystny dla zasiadującego.

Przykład:

Pani Hipolita Zapobiegliwa posiadała samoistnie grunt od września 1960 r. po ludziach, którzy opuścili go zaraz po wojnie. Grunt nie jest objęty księgą wieczystą.  Pani Hipolita Zapobiegliwa wie, że nie jest właścicielem gruntu, ale traktuje go jak swój – jest więc posiadaczem samoistnym gruntu w złej wierze.

Zgodnie z przepisami Prawa rzeczowego, Pani Zapobiegliwa jako samoistny posiadacz gruntu w złej wierze doprowadziłaby do jego zasiedzenia dopiero po 30 latach, czyli we wrześniu 1990 r.

Kodeks cywilny z 1965 r. przewidywał jednak krótszy okres, to jest 20 lat dla samoistnego posiadacza w złej wierze. Przy stosowaniu kodeksu cywilnego należało jednak liczyć termin od daty jego wejścia w życie, czyli od 1965 r.

W ten sposób licząc, Pani Hipolita Zapobiegliwa jako posiadacz samoistny w złej wierze doprowadziłaby do jego zasiedzenia po 20 latach od daty wejścia w życie Kodeksu cywilnego, czyli w 1985 r.

Jak widać więc, w tej konkretnej sytuacji należy stosować krótsze terminy z Kodeksu cywilnego z 1965 r.

Podziel Się:

132 Komentarze

 1. magda

  Witam Pana.Interesuje mnie temat zasiedzenia działki z nieruchomością która jak się okazało po 40 latach użytkowania jest własnością Skarbu Państwa.Dotyczy Nas posiadanie samoistne w dobrej wierze, ponieważ przez cały czas zarówno dziadkowie jak i rodzice dbali o daną działkę a o całej sprawie, że jest to grunt nie należący do Nas dowiedzieliśmy się miesiąc temu przy okazji wykupu mapki z geodezji w celu rozbudowy.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   posiadanie w dobrej wierze to w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego sytuacje zupełnie wyjątkowe. Przekonanie, że działka należy do Państwa świadczy przede wszystkim o tym, że jesteście posiadaczami samoistnymi i zasadniczo nie jest wystarczające, żeby uznać Państwa za posiadaczy w dobrej wierze. Jeśli jednak posiadacie Państwo tę działkę od 40 lat, to jest bardzo duża szansa, że ją zasiedzieliście jako posiadacze samoistni w złej wierze.
   Pozdrawiam

 2. Elwira

  Panie Adwokacie,
  czy mozna uzyskać prawo własności do domu z działką w sytuacji gdy:
  * ktos zamieszkał pusty (w złym stanie) dom po nieżyjących dziadkach (za zgodą ich córki) wiedząc,że są po nich spadkobiercy, ale nikt nie był zainteresowany tym domem
  * dbał o dom i działkę tak jak o swoją własność (remonty, płacenie podatków)
  * mieszka w tym domu 40 lat
  * nadal żyją spadkobiercy dziadków ok. 20 osób
  * żyjący spadkobiecy nigdy nie rościli praw do domu i gruntów
  Czy jest sens otwierania sprawy o zasiedzenie?
  Z poważaniem
  Elwira Zimny

  • Jan Górski

   Pani Elwiro,
   Na podstawie kilku zdań nie jestem w stanie Pani potwierdzić czy są spełnione przesłanki do zasiedzenia. Kiedy przychodzą do mnie klienci, żeby porozmawiać o szansie na zasiedzenie, poświęcam im bardzo często godzinę lub nawet więcej żeby szczegółowo zanalizować sytuację i wskazać gdzie są potencjalne „miny”, na których może polegnąć ich sprawa o zasiedzenie.
   Mogę Pani powiedzieć tylko tyle, że sprawa wygląda obiecująco i warto się nią poważnie zainteresować. Ale osobiście jednak polecałbym konsultację z prawnikiem, która ma doświadczenie w tego typu sprawach. Moim zdaniem lepiej zainwestować w rzetelną poradę prawną niż po kilku latach postępowania dowiedzieć się od Sądu, że popełniło się jakiś głupi błąd.
   Przy okazji mogę Pani podpowiedzieć, że tych 20 osób, które są spadkobiercami dziadków powinno co do zasady brać udział w postępowaniu o zasiedzenie, więc sprawa nie zapowiada się na prostą.
   Pozdrawiam

  • Z poważaniem Jolanta Rybacka

   Panie adwokacie
   Mam podobne zapytanie dotyczy nieruchomości rolnej z zabudowaniami gospodarczymi po moich rodzicach, którzy już nie żyją.
   przez cały czas po śmierci rodziców, ja ( bo jedna siostra jest sparaliżowana a druga nie żyje ) dbałam o tą działkę i opłacałam podatki. żyjąca spadkobierczyni nigdy nie rościła sobie praw do tej działki, czy mogę nabyc ją przez zasiedzenie.
   Drugą siostrę zabił jej mąż, czy w takim przypadku jego rodzeństwo może być uznane za niegodne dziedziczenia?

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Jeżeli Pani rodzice mieli formalny tytuł własności do siedliska, to termin zasiedzenia na Pani rzecz , który wynosi 30 lat, zaczął biec dopiero od ich śmierci.Jeżeli jednak takiego tytułu rodzice nie mieli, to Pani może doliczyć okres ich posiadania samoistnego do okresu posiadania przez siebie i wtedy wystąpić o stwierdzenie zasiedzenia.
   Odnosząc się do drugiego pytania, wskazuję, że zgodnie z art. 926 kodeksu cywilnego, z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia ( a spowodowanie śmierci spadkodawcy niewątpliwie jest przesłanką niegodności dziedziczenia) można wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym osoba zainteresowana dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem trzech lat od śmierci spadkodawcy.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 3. Anna

  Witam. Chciałabym się poradzić Pana. Sprawa dotyczy mieszkania wykupionego na własność przez mojego ojca na moją przyrodnią siostrę, ponieważ wcześniej była tam zameldowana z babcią. Miała tatę spłacić, jednak od 1998 roku kiedy to zostalo wykupione mieszkanie, nie dostał od niej złotówki. Jednak wtedy zameldowała mnie na stałe w tym mieszkaniu. Siostra ma innego ojca, mamy wspólna matkę. Nie mieszka w Polsce od lat 90-tych. Natomiast nigdzie nie zgłosiła, że wyjechała. Ma nieważne dokumenty tożsamości, jednak ja obawiam sie jej powrotu, ponieważ najprawdopodobniej będzie chciała sprzedać to mieszkanie. Jest tam ciągle zameldowana ze swoim nastoletnim synem, choć ja zgłosiłam do administracji, że tu nie mieszkają od lat. Mam problem w Urzędzie Miasta aby opłacić podatki za siostrę (nie wiem jakie sumy, na jakie konto), nikt ze mną nie chce rozmawiać, na poczcie nie mogę odbierać listów poleconych (sprawy mieszkaniowe). Ogólnie sprawa jest trudna. Siostra zaniedbała sprawy urzędowe, nie chce mi napisać pełnomocnictwa do odbioru poczty chociażby. Teraz dodatkowo nie ma jak tego zrobić, ponieważ skończyła sie ważność jej dokumentów. Podatki płacę, ponieważ z uporem dowiaduję się ile mam zapłacić podatku. Płacę je regularnie. Tak jak rowniez robię remonty w mieszkaniu, ponieważ nie dałoby się tam mieszkać. Mieszkanie w bardzo złym stanie było. Jest w nim wszystko moje – od okien, toaletę po lakier na podłodze, gniazdka elektryczne i karnisze czy baterie kuchenna i wannowa. Nie mówiąc o całym wyposażeniu. Moja siostra ma tam tylko wannę żeliwną. Mieszkanie jest malowane co kilka lat. Ostatnio położyłam płytki na przedpokoju. Ogólnie dbam jak mogę. Płacę na fundusz remontowy i wspólnotę mieszkaniową. Płacę za remonty na klatce. Moje pytanie brzmi podobnie jak mojej przedmówczyni – czy jest sens w moim przypadku ubiegać się o własność przez zasiedzenie? Czy mam jakiekolwiek szanse, by to mieszkanie bylo kiedyś moją własnością? Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

  • Jan Górski

   Na tym etapie moim skromnym zdaniem ubieganie się o zasiedzenie nie ma za dużego sensu. Napisała Pani bowiem, że mieszkanie zostało wykupione w 1998 r. i to najwcześniej od tego momentu zaczął ewentualnie biec termin zasiedzenia (nie napisała Pani kiedy siostra wyjechała do Ameryki). 30 lat okresu samoistnego posiadania upłynie więc ewentualnie dopiero w 2028 roku.
   Pozdrawiam

 4. adam

  Panie Mecenasie.
  Mieszkam w małej wspólnocie mieszkaniowej (sześć lokali wykupionych od Gminy w grudniu 1999r). Niektóre lokale już parokrotnie zmieniły właścicieli. Poprzednio były to mieszkania służbowe w tzw. Domu Nauczyciela wybudowanym w 1972 r. Okazuje się, że część działki (pas gruntu wzdłuż ogrodzenia) jest własnością Nadleśnictwa, które teraz dochodzi swoich praw. Wykupując lokale nie byliśmy świadomi tej sytuacji. Czy mamy możliwość skorzystać z prawa zasiedzenia?
  Pozdrawiam

  • Jan Górski

   Witam Panie Adamie,
   szczerze pisząc, mam wątpliwości co do możliwości zasiedzenia w tej sprawie. Skoro bowiem dopiero w 1999 r. lokale zostały wykupione na własność, to dopiero od tego czasu zaczęliście Pasśtwo traktować całą działkę jako swoją własność (łącznie z pasem gruntu) i dopiero od tego okresu można liczyć bieg zasiedzenia – który – ani 20-letni ani 30-letni nie upłynął.
   Zastrzegam jednak, że moja analiza jest zupełnie wstępna i nie jest poparta szczegółami sprawy, więc proszę nie traktować jej jako wiążącej.
   Pozdrawiam

 5. emma

  WITAM. 12 lat temu kupiłam ziemię z domem. Okazało się, że za moją posesją pole uprawne ma pan który przez całe życie jeździł na swoje pole przez moje podwórko. W momencie kiedy poczyniłam remonty(kostka,płot, ogród) nie zezwalam temu panu na przejazd kombajnem ani żadnym innym ciężkim sprzętem. Nadmieniam iż może przejechać przez pola 3 innych sąsiadów (pola a nie podwórko jak w moim przypadku). Ten pan jednak twierdzi że przez tyle lat przejeżdżał i jest o zasiedzenie drogi. Nie jest to droga która jest na mapach ponieważ to jest moja prywatna droga przez moje pole do mojego domu który mieści się na końcu pola.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani, nie znam szczegółów sprawy, więc mogę tylko Pani udzielić ogólnych wskazówek. Samo przejeżdżanie przez podwórko – nawet trwające przez ponad 30 lat – niekoniecznie prowadzi do zasiedzenia służebności przejazdu (czyli – „zasiedzenia drogi”). Ważne są też dodatkowe czynniki takie jak- wygląd tej drogi, czy zostały zbudowane jakiekolwiek urządzenia ułatwiające taki przejazd, kto zbudował takie urządzenia, jakie były ustalenia sąsiada z poprzednimi właścicielami i inne.
   Dopiero znając te okoliczności można z dużą pewnością stwierdzić czy doszło czy nie doszło do „zasiedzenia drogi”. Warto więc skonsultować sprawę u prawnika, który się zna na takich sprawach i zna orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące zasiedzenia służebności przejazdu (w tym zasiedzenia drogi), gdyż Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się o tej problematyce.
   Pozdrawiam

 6. Michał

  Witam
  Mam pytanie co zrobić w przypadku użytkowania części gruntu przez moich rodziców a teraz po przepisaniu na mnie w przypadku kiedy sąsiadująca działka była tak ułożona ze można powiedzieć nieduży mało użyteczny trójkąt nad którym są umieszczone druty wysokiego napięcia należał do sąsiada i przebiegał bardzo blisko naszej działki rodzice z sąsiadem dogadali się ustnie i zapłacili mu tam jakąś sumę pieniędzy oraz oddali kawałek swojej działki aby wyrównać obie działki i stworzyć z nich prostokąty, wszystko niestety odbywało się bez umów tylko ustnie . Teraz po prawie 20 latach użytkowania przez nas tego trójkąta ogrodzeniu zrobieniu malutkiego oczka wodnego zasadzeniu choinek ,które w tej chwili po tylu latach mają 4 -5m wysokość ,właściciele zmarli a działkę przejęły dzieci wiedzą dokładnie o tym jaka była umowa i że zostało za to zapłacone chcą to uregulować i zostawić nam ale jak im ponownie zapłacimy na ich warunkach .Co możemy zrobić to my dbaliśmy o to ogrodziliśmy ,kosiliśmy ,upiększali ,odpowiadali za to.Dodam ze to trójkąt wielkości 20metrów x 30mwtrów bezużyteczny bo przy samym naszym budynku oddalony może o 2 metry i nad nim idą kable wysokiego napięcia.Pozdrawiam

  • Jan Górski

   Panie Michale, jeśli Pana rodzina użytkowała ten kawałek ziemi przez 20 lat a nie przez 30 lat, to moim zdaniem szansa na zasiedzenie jest znikoma, gdyż Sądy jedynie wyjątkowo uznają, iż doszło do zasiedzenia w dobrej wierze.
   Pozdrawiam

 7. Michal

  Witam,

  Część pola ojca od ponad 35 lat uprawia sąsiad. Sąsiad nie płaci za to, podatki ja płacę. Sąsiad chce wystąpić o zasiedzenie tej części. Czy szansa, że sąd mu przyzna prawo własności jest duża?

  Pozdrawiam,

 8. Patrycja

  Witam.
  Mieszkam z mężem w domu nieżyjących od 1991r. rodziców jego mamy która to ma troje rodzeństwa. Obecnie jesteśmy na okresie zasiedzenia w złej wierze gdyż nie została przeprowadzona sprawa spadkowa. Pytanie mam następujące czy możemy wyremontować dom a jest już stary i wymaga remontu nie posiada łazienki ani kuchni, chcielibyśmy wyremontować na tyle abyśmy mogli godnie mieszkać, czy też musimy poczekać jeszcze te 7 lat do zakończenia okresu zasiedzenia.
  Z góry dziękuję

  • Jan Górski

   Pani Patrycjo,
   ja bym Pani radził, żeby jednak zgłosić się do prawnika celem zweryfikowania czy rzeczywiście macie szanse na zasiedzenie i ogólnie celem zbadania Państwa sytuacji prawnej przed czynieniem poważniejszym remontów.
   Warto dodać, iż wykonanie remontu będzie dodatkowym argumentem dla Sądu, że traktowaliście dom jako swoją własność i że należy Wam się zasiedzenie, tylko pamiętajcie Państwo o gromadzeniu rachunków, które mogą Wam się przydać jako dowody w Sądzie.
   Pozdrawiam

 9. Krzysztof C.

  Witam

  Czy można zasiedzieć w dobrej / złej wierze udziały w nieruchomości (kamienica)?
  Kamienica nie ma i nie miała nigdy wydzielonej własności lokali.
  Część współwłaścicieli udziałów jest znana, ale pozostałą częścią udziałów opiekowała się jedna osoba (zarządca), traktując te „nieznane” udziały jak swoją własność (opieka nad kamienicą, zarządzanie, pobieranie i rozliczanie czynszu itd).

  Pozdrawiam!

  • Jan Górski

   Witam, teoretycznie zasiedzenie udziałów w kamienicy jest jak najbardziej możliwe, w praktyce jest dosyć trudne, ale nie jest niewykonalne:)
   Pozdrawiam

 10. aaa

  Witam,
  Kilka lat temu otrzymałem aktem darowizny dom z działką. Niedawno okazało się, że działka pod względem prawnym (odrębne księgi wieczyste) ma 2 części – 1, której właścicielem był Tata i którą mi przekazał i drugą którą miał „we władaniu” a której właścicielem jest miasto. Chodzi o 11 m2 gruntu, które od około 40 lat stanowią część ogrodzonego terenu przy domu i w żaden sposób nie są faktycznie wyodrębnione (cały teren graniczy ze starymi garażami). Po śmierci Taty w dokumentach znalazłem pismo z urzędu miasta z 1993 roku potwierdzające jego „władanie” tą 11-metrową działką, nie wiem jeszcze czy istnieją inne dokumenty w tej sprawie. Mam pytanie czy po przeprowadzeniu postępowania spadkowego mogę wystąpić do sądu z wnioskiem o zasiedzenie tych 11m2?

  • Jan Górski

   Witam,
   na pewno warto przed wystąpieniem z wnioskiem o zasiedzenie uregulować kwestię spadkową po Tacie. Niestety bez znajomości dokumentów i dokładnej rozmowy nie jestem w stanie ocenić rzetelnie szans na zasiedzenie.
   Pozdrawiam

 11. magdalena

  Dzień dobry.
  Moi dziadkowie postawili dom 30 lat temu na działce, którą mój dziadek otrzymał w spadku od swojego taty. Kilka lat temu dom razem z działką został przepisany na moją mamę. Z sąsiadami mamy wspólną drogę i wcześniej korzystaliśmy z drogi przebiegającej na ich parceli a oni z drogi na naszej parceli. Jakieś 3 lata temu sąsiedzi zagrodzili tak, że postawili ogrodzenie bardziej w strone naszego domu niż wcześniej była umiejscowiona brama. Z ciekawości skorzystałam z portalu geoportal i tam zauważyłam, że rozmiar działki wygląda zupełnie inaczej niż wyznacza go w rzeczywistości ogrodzenie. Żeby upewnić się, że tak jest też w rzeczywistości udałam się do Starostwa Powiatowego (ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) po kopie mapy ewidencyjnej i po analizie tej mapy utwierdziłam się w tym że sąsiedzi zagrabili część naszej działki (3 lata temu dodatkowo zagrodzili sobie kawałek działki). Po mojej interwencji, prośbie o dobrowolne oddanie tego terenu sąsiedzi wnieśli do Sądu o zasiedzenie. W związku z tym chciałam zapytać, czy rzeczywiście mają do tego prawo?
  Bardzo proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   niestety bez znajomości dokumentów, treści wniosku o zasiedzenie i dokładnej rozmowy z Panią nie jestem w stanie oszacować szans sąsiadów na uzyskanie własności przez zasiedzenie.
   P.S. Proszę pamiętać, że mapy z geoportalu nie są mapami prawnymi i nie można traktować ich jako wyroczni, gdyż nie zawsze dokładnie odzwierciedlają treść rzeczywistych granic, zwłaszcza jeśli chodzi o niewielkie powierzchnie.
   Pozdrawiam

 12. Sławek

  Dzień dobry.
  Moi rodzice kupili 0,5ha pola, sporządzili z właścicielem umowę, opatrzoną pięcioma podpisami i datą 1 września 1981 roku, zapłacili, ale niestety nie poszli z tym do notariusza. Od tej daty nieprzerwanie użytkujemy tą działkę, podatek był zwracany do ręki poprzedniemu właścicielowi. Jestem spadkobiercą po rodzicach, ta działka znajduje się środku większej mojej działki. I tu się rodzi pytanie czy mogę się starać o usankcjonowanie własności przez zasiedzenie czy nie? Z góry dziękuję i pozdrawiam.

  • Jan Górski

   Panie Sławku,
   oczywiście nie znam szczegółów sprawy, ale wstępnie wydaje mi się, że jest szansa na uzyskanie zasiedzenia. Na pewno sama umowa jest bardzo ważnym dowodem na potwierdzenie daty objęcia w posiadanie nieruchomości, ale sama umowa na pewno nie wystarczy, trzeba Sądowi przedstawić także inne dowody, na przykład zeznania świadków, decyzje podatkowe i tym podobne. Warto również zastanowić się na kogo Sąd stwierdziłby zasiedzenie. Jeśli to Pana rodzice przez 30 lat użytkowali działkę i traktowali ją jako swoją własność, to Sąd powinien stwierdzić zasiedzenie na ich rzecz. Jeśli Pana rodzice nie użytkowali tej działki przez 30 lat, ale krócej, to wtedy pozostaje otwarta kwestia doliczania okresu posiadania rodziców i na kogo rzecz te doliczenie miałoby nastąpić. Na to pytanie jednak Panu nie odpowiem bo przedstawił Pan za mało informacji.
   Pozdrawiam

 13. Markus

  Witam,
  Jeśli działka rolna należała wcześniej do mojej prababki, nikt tego nie przepisywał na dzieci; babcia (córka tejże prababki) – która nadal żyje, uprawia i płaci podatki od 1982 roku (wówczas zmarła prababka) chciałaby teraz załatwić wszystkie potrzebne formalności by otrzymać akt własności, to którą droga najlepiej dojdzie do celu? Zasiedzenie? Staje się posiadaczem samoistnym? Dodam iż z dzieci prababki, tj. dwie córki oraz syn żyje tylko moja babcia, siostra zmarła (panna) brat zmarł, ale miał żonę (żyje) oraz dzieci i wnuki. Co wówczas, jeśli nikt inny poza babcia nie interesował się działką oraz opłatami? Proszę o rade gdzie i jaką drogą można uzyskać akt własności dla mojej babci.
  Z wyrazami należytego szacunku,
  Marek

  • Jan Górski

   Witam,
   na podstawie tak krótkiego opisu trudno mi jest Panu kategorycznie doradzać, ale z pewnością warto pomyśleć o przeprowadzeniu sądowej procedury o stwierdzenie zasiedzenia. Z Pana krótkiego opisu wynika bowiem wstępnie, że Pana babcia przez ponad 30 lat traktowała nieruchomość jako swoją własność, a więc spełniony byłby warunek w postaci samoistnego posiadania nieruchomości przez 30 lat. Warto jednak, żeby przez rozpoczęciem sprawy skonsultował się Pan z prawnikiem i dokładniej przedstawił opis sytuacji oraz dokumentację dotyczącą nieruchomości.
   Pozdrawiam

 14. weronika

  Witam, rodzice kupili działkę w 1971 roku a dom postawili 1973 roku. Mój brat ur 1974 r. ja 1978 r. a siostra 1988 r. Wszyscy jesteśmy zameldowani od urodzenia do dziś. Tata zmarł 1994 r nie zostawił żadnego testamentu. Brat mój wyprowadził się w 2005 r. siostra w 2006-7 r. W domu mieszkam ja z mężem córką i moją mamą. W 2013 mama przeprowadziła spadek po tacie. Teraz założyła sprawę o podział i wytyczenie udziałów. Rodzeństwo jak i mama, każą mi się wyprowadzać z domu. A że nie mam gdzie się wynieść i nie chcę to założyła mama sprawę o wytyczenie udziałów po to by mnie z moją rodziną przenieść z 2 pokoi z kuchnią i łazienką do 1 pokoju bez kuchni. Zajmuje się domem i ogrodem od śmierci taty, a od 2000 roku mam działalność gospodarczą w tym domu i utrzymuje go sama. mam wszystkie rachunki od 2009 r gdyż od tej pory są spory o dom. Czy mogłabym w sądzie przy wytyczeniu udziałów wspomóc się zasiedzeniem i czy sąd przy przypuszczalnym nakazaniu mi spłaty rodzeństwa weźmie pod uwagę i odliczy koszty ponoszone przez te lata przeze mnie. Dziękuje i pozdrawiam.

  • Jan Górski

   Witam, zasiedzenie raczej nie wchodzi w grę, bo od śmierci Taty nie upłynęło jeszcze 30 lat. Jeśli chodzi o Pani drugie pytanie, to ma Pani prawo w postępowaniu o zniesienie współwłasności zgłosić wniosek o rozliczenie Pani nakładów na nieruchomość.
   Pozdrawiam

 15. Karolina

  Witam

  Babcia posiadała dom na działce która należała do Skarbu Państwa .. nie znam dokładnie historii . Moi rodzice mieszkają w domu na tej działce z meldunkiem od 30 lat.. babcia od 18 lat nie żyje .. Tata jest synem babci .. W tym domu jestem zameldowana też ja , ale nie ma okresu 30 lat ..
  Rodzice chcieliby wystąpić do Sądu o zasiedzenie nieruchomości . Jakie są szanse że wygrają sprawę ? Co z ziemią Skarbu Państwa ,czy też można w wniosku wystąpić o zasiedzenie i domu i działki … od lat rodzice dbają o tę działkę ..
  Czy jeśli babcia nie miała prawa własności do budynku to występują w sprawie jacyć spadkobiercy ? Mam tu na myśli rodzeństwo ojca ?

  • Jan Górski

   Szanowna Pani, niestety Pani opis jest zbyt skrótowy, żebym mógł cokolwiek konkretnego powiedzieć o szansach wniosku o zasiedzenie. Sugeruję, żeby Pani skonsultowała się z prawnikiem i dokładnie opisała mu sytuację i przedstawiła dokumenty, żeby mógł ocenić szansę na uzyskanie prawa własności poprzez zasiedzenie.
   Pozdrawiam

 16. Mariusz

  Witam i proszę o odrobinę uwagi dla mojego problemu.
  Co tu trzeba zasiedzieć i jak długo?
  Dzień rozpoczęcia budowy zakładowego budynku wielorodzinnego, czyli dzień początku zasiedzenia części nieruchomości to 9 września 1984 roku.
  Budynek posiadał wszystkie pozwolenia, tylko przeoczono, że ok. 10% podstawy stanęło na prywatnym gruncie, który nigdy nie należał do Skarbu Państwa.

  Inwestorem budynku w 1984 roku był państwowy zakład pracy, czyli stanowczo strona Skarbu Państwa.
  Dnia 1 stycznia 1992 roku zakład przekształcił się w spółkę z o.o. z udziałem Skarbu Państwa, a więc już utraciła status państwowy.
  Dnia 20 grudnia 2011 roku zakład sprzedał udziały w budynku wszystkim dotychczasowym lokatorom.
  Przesłanka art. 176 k.c. została spełniona, oczywiście należy tu podkreślić, że zasiedzenie ma tryb – kontynuacja zasiedzenia w złej wierze po przeniesieniu posiadania.

  Do 1.10.1990 r., obowiązywał absolutny zakaz nabywania drogą zasiedzenia własności państwowych gruntów, budynków itp. Zniesiony został przez ustawę z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321), na mocy której skreślony został art. 177 KC. W myśl art. 10 noweli na poczet okresu zasiedzenia zalicza się okres posiadania nieruchomości państwowej sprzed 1.10.1990 r., ale nie więcej niż 1/2 aktualnego okresu zasiedzenia.

  Zakład, czyli Spółka z o.o. sprzedając budynek lokatorom zastrzegła w akcie notarialnym cyt. „Część tego budynku posadowiona jest na działce nr xxx (prywatnej), która nie jest w użytkowaniu wieczystym Spółki i z tego tytułu nie ma możliwości ustanowienia odrębnej własności lokali i sprzedaży wyodrębnionych lokali na rzecz najemców”.

  W akcie notarialnym za każdym razem Spółka podkreśla, że jest właścicielem części budynku i sprzedaje właśnie część budynku wraz z gruntem, która stoi na gruncie należącym do Spółki (tak nawiasem, to za kwotę określającą wartość całego budynku wraz z gruntem).

  Teraz moje pytanie: co jest tutaj do zasiedzenia?
  Na pewno nastąpiło już zasiedzenie prywatnego gruntu, na którym w ok. 10% stoi budynek (całego gruntu jest dość sporo).
  Należy pamiętać, że przed rokiem 1990 budynek należał do Skarbu Państwa, ale przedsiębiorstwo przyznaje się do części budynku i sprzedaży części budynku.
  Czy zatem część budynku stojąca na prywatnym gruncie też podlega zasiedzeniu?
  Czy to zasiedzenie wydłuża się o ½ okresu, z racji uprzedniego właścicielstwa budynku (Skarb Państwa)?
  Podejrzewam, że właściciel gruntu, który zasiedzieliśmy nie odda go bez walki. Chciałbym wiedzieć, czy może posiąść argument w postaci części budynku, który np. hipotetycznie nie podlega jeszcze zasiedzeniu, z racji poprzednika?
  Obawiam się oczywiście ze swojej strony niezamierzonego przerwania zasiedzenia w skutek jakiegoś niedopatrzenia, a jednocześnie zależy mi (nam) trochę na czasie.
  Serdecznie pozdrawiam

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   sprawa Pana jet skomplikowana i z pewnością wymaga dokładnej analizy dokumentów. Proszę więc o potraktowanie mojej wypowiedzi jedynie jako formy wstępnej sugestii.
   Moim zdaniem wniosek o zasiedzenie powinien dotyczyć fragmentu działki ewidencyjnej na której zbudowano budynek.
   Jak rozumiem, ten fragment działki ewidencyjnej zawsze był prywatny, więc nie stosuje się tu przepisów o zakazie zasiadywania gruntów należących do Państwa.
   W orzecznictwie Sądu Najwyższego dopuszcza się możliwość posiadania samoistnego nieruchomości przez Skarb Państwa, także istotnie Skarb Państwa mógł rozpocząć zasiadywanie tej nieruchomości.
   Musi Pan przy tym pamiętać, aby wykazać przeniesienie posiadania ze Skarbu Państwa na kolejne podmioty, tak aby miały ono prawo doliczyć posiadanie poprzednika.
   Zachęcam przy tym Pana do skorzystania z pomocy prawnika, bo z pewnością konieczna jest dokładna analiza dokumentacji, żeby odpowiedzieć na Pana wszystkie wątpliwości.
   Pozdrawiam

 17. KORA

  Mam pytanie. Mój teść wykupił mieszkanie spółdzielcze. Po Jego śmierci, moja żona spłaciła rodzeństwo/postępowanie sądowe/i w wyniku podziału otrzymała w/w mieszkanie. Po śmierci mojej żony wystąpiłem do Sądu o podział spadku. W/w mieszkanie wyrokiem Sądu zostało podzielone po 1/4 na mnie oraz troje moich dzieci. Jedno z nich tam mieszka od 15 lat. Moje pytanie: czy to dziecko ma prawo powołać się na przepis o zasiedzeniu, jeśli tak to po jakim okresie. Mieszkanie to po śmierci żony nie ma wpisu w księdze wieczystej o odrębności któregokolwiek samoistnego właściciela. Jaki jest sposób na bezkonfliktowe wyjaśnienie tej sprawy. Za ewentualne porady . Dziękuję.

  • Jan Górski

   Szanowny Panie, nie znam szczegółów sprawy, więc nie mogę Panu udzielać porad prawnych. Warto jednak zwrócić uwagę, iż najwcześniejszy możliwy termin zasiedzenia to 20 lat.
   Zachęcam do skonsultowania sprawy u prawnika, ale wydaje mi się – oczywiście zupełnie wstępnie – że najlepiej byłoby przeprowadzić dział spadku za odpowiednimi spłatami.
   Pozdrawiam

 18. Ania

  Witam
  Mam pytanie dotyczące terminu zasiedzenia.
  Wujek- jeden z dwóch współwłaścicieli udziału w nieruchomości – zmarł w roku 1982 (październik) – jego jedyny syn (nieznany z miejsca pobytu) miał wówczas ukończone 18 lat (ukończył w kwietniu) . W którym roku nastąpiło ewentualne zasiedzenie przez drugiego współwłaściciela (moja mama) udziału w złej wierze -w 2012 czy 2014 ?
  Chodzi o te 2 lat zawieszające bieg zasiedzenia, czy w tej sprawie bieg terminu zasiedzenia rozpoczął się dopiero w roku 1984 (po ukończeniu przez syna 20 lat) czy też po śmierci wujka tj. w roku 1982?
  Pozdrawiam serdecznie

  • Jan Górski

   Pani Aniu,
   bieg zasiedzenia podlega zawieszeniu tylko do czasu osiągnięcia pełnoletności przez osobę przeciwko której biegnie zasiedzenie. W polskim prawie za osoby pełnoletnie uznaje się osoby, które ukończyły 18, a nie 20 lat. W tej sytuacji ewentualny bieg zasiedzenia należałoby liczyć od daty ukończenia przez syna 18 lat, to jest pełnoletniości.
   Warto jednak zwrócić uwagę, że przy zasiadywaniu udziału w nieruchomości, trudniej jest wykazać samoistność posiadania co do zasiadywanego udziału.
   Pozdrawiam

 19. ewa

  sąsiad postawił dom na działce nie należącą do niego po 10 latach ja nabyłam w spadku tą działkę mam akt notarialny i 22 lata płacę podatki mam również księgę wieczystą chciałam pare groszy żeby mi dał i uregulować to ale sie nie zgodził teraz założył mi sprawe przez zasiedzenie wzioł adwokata że ja sie nie interesowałam działką mnie nie stać na to aby z nim walczyć jakie mam szase

 20. Patryk

  Dzień dobry, mam następujący problem. proszę o rade.
  3/4 domu znajduje się nie na mojej działce. Dziadki już nie zyjace, po których odziedziczyłem dom wraz ze stodołą i garażami, znajduje się 3/4 na działce siostry ciotecznej mojej Ś.p. babci. Dom został postawiony w 1977r. wraz z pozostałymi budynkami gospodarczymi. Problem się zaczął gdy postanowiłem dom rozbudować i zmodernizować. Czyli załatwianie sparw papierkowych, robienie nowych planów, ponieważ stał bezprawnie i uzyskanie decyzji na rozbudowę. Aby dostać taka decyzje musiałem spisać z właścicielami poszczególnej ziemi na której stoi 3/4 domu umowę zgody na rozbudowę oraz w późniejszym terminie odkupienia ziemi. Podpisalismy umowę i dostałem decyzje na rozbudowę. Nastepny problem znajduje się w kredycie hipotecznym. Aby uzyskac kredyt musze odkupić działke na której znajduje się 3/4budynku. Wszystko jest ok, jest możliwość odkupienia działki, tylko ze cena jest zbyt wygórowana, która przerasta moje finanse. Wiec chce spróbować odzyskać ziemie sądownie, tylko czy jest sens i nadzieja. Pozdrawiam

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   nie znam szczegółów sprawy, więc proszę nie traktować mojej wypowiedzi jako porady prawnej. Natomiast z Pana opisu wynika, że zwracał się z Pan do właścicieli nieruchomości z prośbą o wyrażenie zgody na rozbudowę. To może świadczyć, że nie jest Pan posiadaczem samoistnym, tylko zależnym, a własność przez zasiedzenie może nabyć jedynie posiadacz samoistny.
   Pana sytuacja jest jednak dosyć skomplikowana a więc radzę jednak Panu zasięgnięcie konsultacji u prawnika.
   Pozdrawiam

  • Jan Górski

   Rzeczywiście zasady liczenia okresu zasiedzenia, gdy właścicielem jest gmina są inne niż przy „zwykłych” osobach fizycznych lub prawnych. Niestety szczegółowe wytłumaczenie wymagałoby napisania całego artykułu na ten temat. Jak będę miał więcej czasu, to szczegółowo to na blogu opiszę.
   Pozdrawiam

 21. Dagg

  Witam,

  mój znajomy jest od 1969 w udziale 3/4 właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym natomiast zgodnie z odpisem z ksiąg wieczystych udział 1/4 przypada jego stryjowi, który najprawdopodobniej zginął podczas II wojny światowej. Znajomy chciałby doprowadzić do budynku instalację gazową co wiążę się z pozwoleniem na budowę i niestety uzyskał odpowiedź, że zgodę na budowę takiej instalacji (przejście) przez działkę muszą wyrazić wszyscy udziałowcy co do własności. Czy można w tym przypadku skorzystać z prawa zasiedzenia lub w jaki inny sposób można by sprawę rozwiązać?,

  z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam

  • Jan Górski

   Witam, jest kilka potencjalnych sposobów rozwiązania takiej sytuacji. Może to być zasiedzenie, może być też wystąpienie do Sądu o zgodę na budowę inwestycji (Sąd wówczas zastępczo wyraża taką zgodę), może być też przeprowadzenie sprawy spadkowej (w szczególności poprzez stwierdzenie zgonu).
   Nie znam szczegółów sprawy, więc nie wiem, który z nich byłby możliwy i najlepszy w tym przypadku.
   Pozdrawiam

 22. Ania

  Szanowny Panie,
  piszę do Pana w związku z dość dziwną sytuacją, jaka przydarzyła mi się ostatnio.
  Otóż po około 50 latach odszukała nas rodzina ze Stanów, która wyjechała tam ponad 70 lat temu. Przez 50 lat nie było z nami kontaktu.
  Czy mają jeszcze jakieś prawo po tak długim czasie dopominać się o spadek?

  • Jan Górski

   Bycie czyimś spadkobiercą nie przedawnia się nigdy. Niemniej jednak może się zdarzyć, że nieruchomości stanowiące kiedyś majątek zmarłej osoby, które następnie odziedziczyli spadkobiercy, zostały nabyte przez kogoś innego albo nawet przez jednego ze spadkobierców przez zasiedzenie.
   W takiej sytuacji wartość spadku po upływie wielu lat może okazać się zerowa.
   Pozdrawiam

 23. Misiek

  W 1989r. zmarł mój ojciec, który zgodnie z zapisami w KW jest jedynym właścicielem działki, na której z kolei stoi dom. Od śmierci ojca nieustannie wraz z mamą i siostrą zamieszkujemy w domu, dbamy o niego oraz utrzymujemy w należytym stanie. Do tej pory też mama twierdziła, że jest współwłaścicielem działki, a mnie to po prostu nie interesowało. Ostatnio jednak z ciekawości sprawdziłem KW i zaskoczenie.
  Czy w tej sytuacji po 26 latach od śmierci ojca możemy ubiegać się o wydanie wyroku o zasiedzenie w dobrej wierze? Gdzieś w świecie jest jeszcze jedno dziecko mojego ojca, które nigdy nie zamieszkiwało w tym domu, nie korzystało z niego, ani też nie utrzymywało go. Nie mamy też z nim żadnego kontaktu. Dodam, że mama i ja stale zamieszkujemy i korzystamy z nieruchomości od 1978r. Mama spłaciła też kredyt budowlany po ojcu i wykończyła budowę. Czy zatem musimy szukać dziecka ojca czy wystarczy złożyć w Sądzie wniosek o zasiedzenie w dobrej wierze.
  Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.

  • Jan Górski

   Witam, w tej sprawie należy się liczyć z tym, że Sąd przyjmie najprawdopodobniej Państwa złą wiarę, a więc na wniosek o zasiedzenie jest jeszcze za wcześnie.
   Pozdrawiam

 24. Malwina

  Witam.
  25 lat temu mój tata kupił grunt rolny ok 3 ha, od swojej rodziny. Umowa została zawarta ale nie notarialnie, za działkę tata zapłacił. Działka jest użytkowana (choć nic nie jest obecnie uprawiane) przez niego przez cały czas, traktuje ją jak swoją i dba o nią. Działka nie posiada księgi wieczystej. Jako dowód własności istnieje tylko umowa nie potwierdzona notarialnie. Ewentualni spadkobiercy rodziny nie roszczą żadnych praw, uznają działkę za sprzedaną. Grunt jest klasy VI, i z tego co się orientuję, to jest zwolniona z podatku. Czy tata ma szanse na zasiedzenie działki po upływie 30 lat, i czy odbywa się to automatycznie czy koniecznie trzeba przeprowadzić sprawę. W jaki sposób dokumentuje się takie automatyczne zasiedzenie.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   nie zmnam szczegółów sprawy, więc mogę dać Pani tylko ogólne wskazówki. Z Pani opisu wynika, że Pani ojciec kupił nieruchomość na podstawie umowy, która nie została zawarta przed notariuszem. W takiej sytuacji rzeczywiście Sąd najprawdopodobniej będzie uznawać Pana ojca za posiadacza w złej wierze. W tej sytuacji rzeczywiście z wnioskiem o zasiedzenie trzeba się wstrzymać aż upłynie 30 lat posiadania samoistnego w złej wierze.
   Jeśli po upływie tych 30 lat, Pani ojciec złoży wniosek o zasiedzenie i udowodni, że przez co najmniej 30 lat traktował tę nieruchomość jak swoją własność, wówczas Sąd powinien stwierdzić zasiedzenie. Podkreślam jednak, że nie ma czegoś takiego jak zasiedzenie automatyczne. Żeby uzyskać potwierdzenie przez Sąd, że doszło do zasiedzenia, trzeba zawsze założyć sprawę w Sądzie i udowodnić przesłanki potrzebne do zasiedzenia ( na przykład powołać świadków, którzy potwierdzą posiadanie właścicielskie ojca).
   Pozdrawiam

 25. Ewa

  Dzień dobry,

  zapoznałam się z Pana pomocnym artykułem, ale nadal mam wątpliwość czy dobrze liczę. Dlatego proszę o podanie konkretnie, kiedy minie termin zasiedzenia, jeżeli bieg terminu rozpoczął się 12.07.1962r.?

  Pozdrawiam

  • Michał Górski

   Szanowna Pani,

   w podanym przypadku, przy posiadaniu samoistnym w złej wierze, termin zasiedzenia nastąpił w dniu 2 stycznia 1985 roku . Natomiast przy posiadaniu samoistnym w dobrej wierze termin będzie 10 lat krótszy (tj. 2 stycznia 1975 roku).

   Pozdrawiam, Michał Górski

 26. Beata

  Witam, proszę o radę;
  24 lata, za zgodą Nadleśnictwa, korzystam z dojazdu duktem do swojego gospodarstwa (jedyny dojazd). Pragnę zalegalizować ten stan wpisem służebności gruntowej do KW. Nadleśnictwo jest przychylne, jednak powołując się na „ustawę leśną” oczekują jednorazowej zapłaty w myśl orzeczenia rzeczoznawcy, którego też mam opłacić…
  Czy z uwagi na korzystanie z dojazdu za ich pisemną zgodą, oraz utwardzenie ww duktu, mogę się ubiegać o wpis służebności gruntowej do KW poprzez „zasiedzenie dojazdu” ? i jakich dodatkowych kosztów mogę się spodziewać, przy założeniu przychylności LP ?
  Nie ukrywam, że z braku dochodów, muszę zminimalizować koszty.

 27. Marzena

  witam Pana
  36 lat tem wzięłam w dzierżawę działkęoraz mały stary domek ,mieszkałam tam przez wiele lat, ponad 20 lat temu przeprowadziłam się do miasta, ale na działkę często zaglądamy,nadmienię że aktem dzierżawy jest jest jedynie kartka papieru z podpisaniem nieżyjących już właścieli. Teraz chcę wystąpić o zasiedzenie,działkę na własnośc,jak to robić ,jaka jest szansa na wygraną ?

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Posiadanie nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy jest posiadaniem zależnym, które nie prowadzi do nabycia własności przez zasiedzenie. Nie widzę więc szans na wygranie takiej sprawy.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 28. Renata

  Witam, proszę o radę,
  W 2002 r wniosłam sprawę do sadu, ponieważ dowiedziałam się że majątek po moich rodzicach przejął samoistnie siostrzeniec w 1994 r, tata zmarł w 1952 r a mama 1987. Rodzice nie zostawili testamentu. Było nas 5, najstarsza siostra została przy mamie w domu rodzinnym, która do śmierci była panna bez dzieci, zmarła w lutym 2017 r.
  Czy i w jaki sposób jest możliwe ze siostra zapisała samoistnie działkę z domem na siebie w 1994 r a później na siostrzeńca w tym samym roku jeśli żyje jeszcze ja i brat, nie informując nas o tym? Czy nie powinniśmy się zrzec majątku na rzecz siostry?
  Z moich dokumentów ze sadu wynika ze siostrzeniec nabył działkę po moich rodzicach na 3 rożne sposoby:
  – samoistnie w 1994 r.
  – zasiedzenie w 2005 r.
  – darowiznę.
  W 2002 r działka została wpisana przeciwnikowi w księgi wieczyste.
  Największym problemem dla nas jest fakt ze przeciwnik sam przepisał działkę na siebie, na obie działki jest dojazd jedna droga, która leży – z mapek wynika ze na jego działce, ale ja korzystam z niej od 80 lat – od urodzenia, w 1962 r dostałam od mamy część działki i postawiłam dom i od tamtej pory utwardzałam daną drogę, jest moja brama i słupek do bramy, i ogrodzenie z siatki biegło wzdłuż drogi spornej, ale mam zabronione użytkować tą drogę przez przeciwnika, który ma stwierdzone zasiedzenie działki i drogi a nie mieszka na działce spornej tylko kilka domów od niej. Natomiast ja mieszkam na działce sąsiedniej (po podziale działek) i po założonej sprawie o zasiedzenie drogi sąd nie przyznał mi zasiedzenia. Przeciwnik ma znajomości, które utrudniają sprawiedliwy wyrok, m.in. geodeta który wpisał mu w księgi wieczyste działkę po moich rodzicach i wg mojego adwokata nie da się tego odkręcić, czyli podzielić to z rodziców na dzieci.
  Proszę o podpowiedz co robić w tej sytuacji, czy jest szansa na odzyskanie działki i jej prawowity podział z rodziców na dzieci?

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Proszę wybaczyć, ale obowiązujące zasady etyki adwokackiej nie pozwalają mi na ustosunkowywanie się do opisanych przez Panią problemów prawnych w sytuacji, kiedy ma Pani adwokata. Mogłoby to bowiem zostać odebrane jako recenzowanie jego pracy.
   Pozdrawiam Panią
   adw. Jan Górski

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Opisany przez Panią stan faktyczny jest na tyle skomplikowany, że nie podejmuję się wyrażać o nim opinii prawnej bez szczegółowego zapoznania się z całością dokumentacji. Taka zaś praca przekracza granice niniejszego bloga, opartego na zasadzie braku odpłatności.
   Z poważaniem
   adw. Jan Górski

 29. pawel

  Witam.
  moja mama mieszkała z ojcem w Warszawie w latach 80, kiedy pojawiły się dzieci, wrócili na wieś. Dostali dom (drewniany) od babci (który jest zapisany na ojca). Po kilku latach ojciec się rozpił i zrobił się agresywny w stosunku do nas i mamy. Przez co trafił na 2 lata do więzienia. Od tamtego czasu są w separacji. W międzyczasie mama podjęła się całkowitego remontu domu, w który włożyła sporo pieniędzy i wysiłku. Ojciec w tej chwili jest przewlekłym alkoholikiem, nie myśli racjonalnie. Najgorsze jest to, że dom jest zadłużony przez niepłacone alimenty.
  W przyszłym roku minie 30 lat jak tam mieszka. Czy może się ubiegać o zasiedzenie?

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Obawiam się, że w tej trudnej sytuacji rodzinnej, która Pan opisał, niewiele da się zrobić. Jeżeli bowiem, mimo konfliktów, ojciec mieszkał w tym domu, to Pańska mama nie ma szans na uzyskanie tytułu przez zasiedzenie.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *