Menu Zamknij

Okres zasiedzenia – ile wynosi, jak liczyć, jaki jest?


Jaki jest okres zasiedzenia przy posiadaniu samoistnym w złej wierze? Ile lat trwa zasiedzenie w dobrej wierze?

W tym artykule opisuję, ile wynosi:

Pamiętaj! Okres zasiedzenia musi być nieprzerwany! (choć jak to zwykle w prawie bywa Sąd Najwyższy dopuszczał pewne wyjątki w szczególnych sytuacjach).

Okresy zasiedzenia wymagane przez prawo są długie, przeczytaj więc także artykuł o możliwości doliczenia do zasiedzenia okresu posiadania przez poprzedników.

Nie zapomnij również, że tylko posiadacz samoistny może doprowadzić do zasiedzenia (więcej w artykułach Posiadacz samoistny, Posiadacz samoistny w dobrej wierze a posiadacz samoistny w złej wierze).

Okres zasiedzenia ruchomości (na przykład zasiedzenie samochodu)

Tutaj sytuacja jest prosta – DO ZASIEDZENIA RUCHOMOŚCI WYSTARCZĄ 3 LATA nieprzerwanego posiadania w dobrej wierze, niezależnie od tego kiedy rozpoczęło i skończyło się zasiedzenie. Ale uwaga: Sądy bardzo rygorystycznie traktują dobrą wiarę posiadacza samochodu!

Okres zasiedzenia nieruchomości, służebności gruntowej i służebności przesyłu

Dużo trudniejsze jest liczenie okresu zasiedzenia nieruchomości, bo od czasów II wojny światowej prawo w tym zakresie zmieniało się kilka razy.

W związku z powyższym, długość okresu zasiedzenia wymaganego prawem zależy od tego, kiedy rozpoczęło i skończyło się posiadanie samoistne prowadzące do zasiedzenia.

Pamiętaj! Jeśli jednak formalnym właścicielem nieruchomości jest osoba niepełnoletnia, bieg zasiedzenia nie może się skończyć zanim nie ukończy ona 20 lat.

Warto również wiedzieć, że prawo i orzecznictwo Sądu Najwyższego przewiduje taki sam okres dla zasiedzenia nieruchomości jak i służebności gruntowej, służebności przesyłu oraz użytkowania wieczystego.

A teraz DWA ZASTRZEŻENIA:

Po pierwsze, ten artykuł NIE DOTYCZY zasiedzenia nieruchomości, których właścicielem był lub jest Skarb Państwa albo samorząd (czyli gmina, powiat albo województwo). Zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa lub nieruchomości samorządowej jest możliwe, ale nieco inaczej liczy się jej okres zasiedzenia.

Po drugie, ten artykuł NIE DOTYCZY sytuacji, gdy posiadanie samoistne nieruchomości rozpoczęło się przed 1946 r.

Obecnie, aby zasiedzieć nieruchomość, posiadanie samoistne w dobrej wierze musi trwać 20 lat, a posiadanie samoistne w złej wierze 30 lat.

Okresy te zostały wydłużone ustawą z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, która weszła w życie w dniu 1 października 1990 r. Dlaczego wtedy? Bo nastąpiła zmiana ustroju na wolnorynkowy, w którym mocniej chroni się własność prywatną.

Wcześniej, w PRL-u, kiedy własność prywatna była oficjalnie „podejrzana”, do nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie wynosiły w Kodeksie cywilnym tylko 10 lat dla posiadania samoistnego w dobrej wierze i 20 lat dla posiadania samoistnego w złej wierze. Okresy te obowiązywały od 1 stycznia 1965 r.

Jeszcze wcześniej, okresy zasiedzenia uregulowane w Prawie rzeczowym z 1946 r. były takie jak teraz – czyli 20 lat dla posiadania samoistnego w dobrej wierze i 30 lat dla posiadania samoistnego w złej wierze.

Jedynym wyjątkiem była sytuacja, gdy ktoś bez ważnej podstawy został wpisany do księgi wieczystej jako właściciel – wtedy okres zasiedzenia wynosił 10 lat dla posiadacza samoistnego w dobrej wierze i 20 lat dla posiadacza samoistnego w złej wierze.

To, zdaniem władz PRL-u, stanowiło za dużą ochronę własności prywatnej i dlatego okresy zasiedzenia skrócono w nowym Kodeksie cywilnym, który wszedł w życie 1 stycznia 1965 r.,

A teraz WAŻNE PYTANIE:

Kiedy mają zastosowanie dłuższe okresy zasiedzenia (20 i 30 lat), a kiedy krótsze okresy zasiedzenia (10 i 20 lat)?

Po pierwsze, gdy okres zasiedzenia upłynął 1 października 1990 r. lub później stosuje się obecnie obowiązujące dłuższe terminy.

Przykład:

Pan Wincenty Pechowy posiada samoistnie działkę od listopada 1980 r. Jest posiadaczem samoistnym w złej wierze, bo wie, że działka do niego nie należy, ale korzysta z działki jak właściciel.

Jak widać więc, Pan Wincenty Pechowy zaczął posiadać działkę po 1 stycznia 1965 r., czyli wtedy kiedy obowiązywały w Kodeksie cywilnym krótkie okresy zasiedzenia, w tym 20 lat dla posiadacza w złej wierze.

Pan Wincenty Pechowy nie zdążył jednak zasiedzieć swej działki przed 1 października 1990 r., gdyż do tej daty posiadał działkę jedynie przez 10 lat. W takim razie stosuje się już nowe wydłużone terminy.

Pan Wincenty Pechowy może doprowadzić więc do zasiedzenia działki po 30 latach, czyli dopiero w listopadzie 2010 r.

Po drugie, gdy bieg zasiedzenia zaczął się po 1 stycznia 1965 r., a skończył przed 1 października 1990 r. stosuje się krótkie terminy, tak jak w poniższym przykładzie.

Przykład:

Pan Gniewomir Pracowity posiadał samoistnie grunt od lutego 1965 r. Jest posiadaczem samoistnym w złej wierze, bo wie że grunt do niego nie należy, ale korzystał z niego jak właściciel.

Jak widać więc, Pan Gniewomir Pracowity zaczął posiadać działkę po 1 stycznia 1965 r., czyli wtedy kiedy obowiązywały w Kodeksie cywilnym krótkie okresy zasiedzenia.

Pan Gniewomir Pracowity zasiedział więc grunt w styczniu 1985 r., gdyż wtedy upłynęło 20 lat posiadania w złej wierze.

Okres zasiedzenia gruntu przez Pana Gniewomira Pracowitego skończył się przed 1 październikiem 1990 r., a więc nie stosuje się do niego nowych, wydłużonych okresów zasiedzenia.

Najbardziej skomplikowane są jednak sytuacje, gdy bieg zasiedzenia rozpoczął się po 1946 r., a nie skończył się przed 1 stycznia 1965 r. Wtedy, zgodnie z art. XLI par. 2 przepisów wprowadzających kodeks cywilny stosujemy terminy z ówczesnego Kodeksu cywilnego albo z Prawa rzeczowego, w sposób najbardziej korzystny dla zasiadującego.

Przykład:

Pani Hipolita Zapobiegliwa posiadała samoistnie grunt od września 1960 r. po ludziach, którzy opuścili go zaraz po wojnie. Grunt nie jest objęty księgą wieczystą.  Pani Hipolita Zapobiegliwa wie, że nie jest właścicielem gruntu, ale traktuje go jak swój – jest więc posiadaczem samoistnym gruntu w złej wierze.

Zgodnie z przepisami Prawa rzeczowego, Pani Zapobiegliwa jako samoistny posiadacz gruntu w złej wierze doprowadziłaby do jego zasiedzenia dopiero po 30 latach, czyli we wrześniu 1990 r.

Kodeks cywilny z 1965 r. przewidywał jednak krótszy okres, to jest 20 lat dla samoistnego posiadacza w złej wierze. Przy stosowaniu kodeksu cywilnego należało jednak liczyć termin od daty jego wejścia w życie, czyli od 1965 r.

W ten sposób licząc, Pani Hipolita Zapobiegliwa jako posiadacz samoistny w złej wierze doprowadziłaby do jego zasiedzenia po 20 latach od daty wejścia w życie Kodeksu cywilnego, czyli w 1985 r.

Jak widać więc, w tej konkretnej sytuacji należy stosować krótsze terminy z Kodeksu cywilnego z 1965 r.

Podziel Się:

132 komentarze

 1. magda

  Witam Pana.Interesuje mnie temat zasiedzenia działki z nieruchomością która jak się okazało po 40 latach użytkowania jest własnością Skarbu Państwa.Dotyczy Nas posiadanie samoistne w dobrej wierze, ponieważ przez cały czas zarówno dziadkowie jak i rodzice dbali o daną działkę a o całej sprawie, że jest to grunt nie należący do Nas dowiedzieliśmy się miesiąc temu przy okazji wykupu mapki z geodezji w celu rozbudowy.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   posiadanie w dobrej wierze to w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego sytuacje zupełnie wyjątkowe. Przekonanie, że działka należy do Państwa świadczy przede wszystkim o tym, że jesteście posiadaczami samoistnymi i zasadniczo nie jest wystarczające, żeby uznać Państwa za posiadaczy w dobrej wierze. Jeśli jednak posiadacie Państwo tę działkę od 40 lat, to jest bardzo duża szansa, że ją zasiedzieliście jako posiadacze samoistni w złej wierze.
   Pozdrawiam

 2. Elwira

  Panie Adwokacie,
  czy mozna uzyskać prawo własności do domu z działką w sytuacji gdy:
  * ktos zamieszkał pusty (w złym stanie) dom po nieżyjących dziadkach (za zgodą ich córki) wiedząc,że są po nich spadkobiercy, ale nikt nie był zainteresowany tym domem
  * dbał o dom i działkę tak jak o swoją własność (remonty, płacenie podatków)
  * mieszka w tym domu 40 lat
  * nadal żyją spadkobiercy dziadków ok. 20 osób
  * żyjący spadkobiecy nigdy nie rościli praw do domu i gruntów
  Czy jest sens otwierania sprawy o zasiedzenie?
  Z poważaniem
  Elwira Zimny

  • Jan Górski

   Pani Elwiro,
   Na podstawie kilku zdań nie jestem w stanie Pani potwierdzić czy są spełnione przesłanki do zasiedzenia. Kiedy przychodzą do mnie klienci, żeby porozmawiać o szansie na zasiedzenie, poświęcam im bardzo często godzinę lub nawet więcej żeby szczegółowo zanalizować sytuację i wskazać gdzie są potencjalne „miny”, na których może polegnąć ich sprawa o zasiedzenie.
   Mogę Pani powiedzieć tylko tyle, że sprawa wygląda obiecująco i warto się nią poważnie zainteresować. Ale osobiście jednak polecałbym konsultację z prawnikiem, która ma doświadczenie w tego typu sprawach. Moim zdaniem lepiej zainwestować w rzetelną poradę prawną niż po kilku latach postępowania dowiedzieć się od Sądu, że popełniło się jakiś głupi błąd.
   Przy okazji mogę Pani podpowiedzieć, że tych 20 osób, które są spadkobiercami dziadków powinno co do zasady brać udział w postępowaniu o zasiedzenie, więc sprawa nie zapowiada się na prostą.
   Pozdrawiam

  • Z poważaniem Jolanta Rybacka

   Panie adwokacie
   Mam podobne zapytanie dotyczy nieruchomości rolnej z zabudowaniami gospodarczymi po moich rodzicach, którzy już nie żyją.
   przez cały czas po śmierci rodziców, ja ( bo jedna siostra jest sparaliżowana a druga nie żyje ) dbałam o tą działkę i opłacałam podatki. żyjąca spadkobierczyni nigdy nie rościła sobie praw do tej działki, czy mogę nabyc ją przez zasiedzenie.
   Drugą siostrę zabił jej mąż, czy w takim przypadku jego rodzeństwo może być uznane za niegodne dziedziczenia?

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Jeżeli Pani rodzice mieli formalny tytuł własności do siedliska, to termin zasiedzenia na Pani rzecz , który wynosi 30 lat, zaczął biec dopiero od ich śmierci.Jeżeli jednak takiego tytułu rodzice nie mieli, to Pani może doliczyć okres ich posiadania samoistnego do okresu posiadania przez siebie i wtedy wystąpić o stwierdzenie zasiedzenia.
   Odnosząc się do drugiego pytania, wskazuję, że zgodnie z art. 926 kodeksu cywilnego, z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia ( a spowodowanie śmierci spadkodawcy niewątpliwie jest przesłanką niegodności dziedziczenia) można wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym osoba zainteresowana dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem trzech lat od śmierci spadkodawcy.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 3. Anna

  Witam. Chciałabym się poradzić Pana. Sprawa dotyczy mieszkania wykupionego na własność przez mojego ojca na moją przyrodnią siostrę, ponieważ wcześniej była tam zameldowana z babcią. Miała tatę spłacić, jednak od 1998 roku kiedy to zostalo wykupione mieszkanie, nie dostał od niej złotówki. Jednak wtedy zameldowała mnie na stałe w tym mieszkaniu. Siostra ma innego ojca, mamy wspólna matkę. Nie mieszka w Polsce od lat 90-tych. Natomiast nigdzie nie zgłosiła, że wyjechała. Ma nieważne dokumenty tożsamości, jednak ja obawiam sie jej powrotu, ponieważ najprawdopodobniej będzie chciała sprzedać to mieszkanie. Jest tam ciągle zameldowana ze swoim nastoletnim synem, choć ja zgłosiłam do administracji, że tu nie mieszkają od lat. Mam problem w Urzędzie Miasta aby opłacić podatki za siostrę (nie wiem jakie sumy, na jakie konto), nikt ze mną nie chce rozmawiać, na poczcie nie mogę odbierać listów poleconych (sprawy mieszkaniowe). Ogólnie sprawa jest trudna. Siostra zaniedbała sprawy urzędowe, nie chce mi napisać pełnomocnictwa do odbioru poczty chociażby. Teraz dodatkowo nie ma jak tego zrobić, ponieważ skończyła sie ważność jej dokumentów. Podatki płacę, ponieważ z uporem dowiaduję się ile mam zapłacić podatku. Płacę je regularnie. Tak jak rowniez robię remonty w mieszkaniu, ponieważ nie dałoby się tam mieszkać. Mieszkanie w bardzo złym stanie było. Jest w nim wszystko moje – od okien, toaletę po lakier na podłodze, gniazdka elektryczne i karnisze czy baterie kuchenna i wannowa. Nie mówiąc o całym wyposażeniu. Moja siostra ma tam tylko wannę żeliwną. Mieszkanie jest malowane co kilka lat. Ostatnio położyłam płytki na przedpokoju. Ogólnie dbam jak mogę. Płacę na fundusz remontowy i wspólnotę mieszkaniową. Płacę za remonty na klatce. Moje pytanie brzmi podobnie jak mojej przedmówczyni – czy jest sens w moim przypadku ubiegać się o własność przez zasiedzenie? Czy mam jakiekolwiek szanse, by to mieszkanie bylo kiedyś moją własnością? Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

  • Jan Górski

   Na tym etapie moim skromnym zdaniem ubieganie się o zasiedzenie nie ma za dużego sensu. Napisała Pani bowiem, że mieszkanie zostało wykupione w 1998 r. i to najwcześniej od tego momentu zaczął ewentualnie biec termin zasiedzenia (nie napisała Pani kiedy siostra wyjechała do Ameryki). 30 lat okresu samoistnego posiadania upłynie więc ewentualnie dopiero w 2028 roku.
   Pozdrawiam

 4. adam

  Panie Mecenasie.
  Mieszkam w małej wspólnocie mieszkaniowej (sześć lokali wykupionych od Gminy w grudniu 1999r). Niektóre lokale już parokrotnie zmieniły właścicieli. Poprzednio były to mieszkania służbowe w tzw. Domu Nauczyciela wybudowanym w 1972 r. Okazuje się, że część działki (pas gruntu wzdłuż ogrodzenia) jest własnością Nadleśnictwa, które teraz dochodzi swoich praw. Wykupując lokale nie byliśmy świadomi tej sytuacji. Czy mamy możliwość skorzystać z prawa zasiedzenia?
  Pozdrawiam

  • Jan Górski

   Witam Panie Adamie,
   szczerze pisząc, mam wątpliwości co do możliwości zasiedzenia w tej sprawie. Skoro bowiem dopiero w 1999 r. lokale zostały wykupione na własność, to dopiero od tego czasu zaczęliście Pasśtwo traktować całą działkę jako swoją własność (łącznie z pasem gruntu) i dopiero od tego okresu można liczyć bieg zasiedzenia – który – ani 20-letni ani 30-letni nie upłynął.
   Zastrzegam jednak, że moja analiza jest zupełnie wstępna i nie jest poparta szczegółami sprawy, więc proszę nie traktować jej jako wiążącej.
   Pozdrawiam

 5. emma

  WITAM. 12 lat temu kupiłam ziemię z domem. Okazało się, że za moją posesją pole uprawne ma pan który przez całe życie jeździł na swoje pole przez moje podwórko. W momencie kiedy poczyniłam remonty(kostka,płot, ogród) nie zezwalam temu panu na przejazd kombajnem ani żadnym innym ciężkim sprzętem. Nadmieniam iż może przejechać przez pola 3 innych sąsiadów (pola a nie podwórko jak w moim przypadku). Ten pan jednak twierdzi że przez tyle lat przejeżdżał i jest o zasiedzenie drogi. Nie jest to droga która jest na mapach ponieważ to jest moja prywatna droga przez moje pole do mojego domu który mieści się na końcu pola.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani, nie znam szczegółów sprawy, więc mogę tylko Pani udzielić ogólnych wskazówek. Samo przejeżdżanie przez podwórko – nawet trwające przez ponad 30 lat – niekoniecznie prowadzi do zasiedzenia służebności przejazdu (czyli – „zasiedzenia drogi”). Ważne są też dodatkowe czynniki takie jak- wygląd tej drogi, czy zostały zbudowane jakiekolwiek urządzenia ułatwiające taki przejazd, kto zbudował takie urządzenia, jakie były ustalenia sąsiada z poprzednimi właścicielami i inne.
   Dopiero znając te okoliczności można z dużą pewnością stwierdzić czy doszło czy nie doszło do „zasiedzenia drogi”. Warto więc skonsultować sprawę u prawnika, który się zna na takich sprawach i zna orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące zasiedzenia służebności przejazdu (w tym zasiedzenia drogi), gdyż Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się o tej problematyce.
   Pozdrawiam

 6. Michał

  Witam
  Mam pytanie co zrobić w przypadku użytkowania części gruntu przez moich rodziców a teraz po przepisaniu na mnie w przypadku kiedy sąsiadująca działka była tak ułożona ze można powiedzieć nieduży mało użyteczny trójkąt nad którym są umieszczone druty wysokiego napięcia należał do sąsiada i przebiegał bardzo blisko naszej działki rodzice z sąsiadem dogadali się ustnie i zapłacili mu tam jakąś sumę pieniędzy oraz oddali kawałek swojej działki aby wyrównać obie działki i stworzyć z nich prostokąty, wszystko niestety odbywało się bez umów tylko ustnie . Teraz po prawie 20 latach użytkowania przez nas tego trójkąta ogrodzeniu zrobieniu malutkiego oczka wodnego zasadzeniu choinek ,które w tej chwili po tylu latach mają 4 -5m wysokość ,właściciele zmarli a działkę przejęły dzieci wiedzą dokładnie o tym jaka była umowa i że zostało za to zapłacone chcą to uregulować i zostawić nam ale jak im ponownie zapłacimy na ich warunkach .Co możemy zrobić to my dbaliśmy o to ogrodziliśmy ,kosiliśmy ,upiększali ,odpowiadali za to.Dodam ze to trójkąt wielkości 20metrów x 30mwtrów bezużyteczny bo przy samym naszym budynku oddalony może o 2 metry i nad nim idą kable wysokiego napięcia.Pozdrawiam

  • Jan Górski

   Panie Michale, jeśli Pana rodzina użytkowała ten kawałek ziemi przez 20 lat a nie przez 30 lat, to moim zdaniem szansa na zasiedzenie jest znikoma, gdyż Sądy jedynie wyjątkowo uznają, iż doszło do zasiedzenia w dobrej wierze.
   Pozdrawiam

 7. Michal

  Witam,

  Część pola ojca od ponad 35 lat uprawia sąsiad. Sąsiad nie płaci za to, podatki ja płacę. Sąsiad chce wystąpić o zasiedzenie tej części. Czy szansa, że sąd mu przyzna prawo własności jest duża?

  Pozdrawiam,

 8. Patrycja

  Witam.
  Mieszkam z mężem w domu nieżyjących od 1991r. rodziców jego mamy która to ma troje rodzeństwa. Obecnie jesteśmy na okresie zasiedzenia w złej wierze gdyż nie została przeprowadzona sprawa spadkowa. Pytanie mam następujące czy możemy wyremontować dom a jest już stary i wymaga remontu nie posiada łazienki ani kuchni, chcielibyśmy wyremontować na tyle abyśmy mogli godnie mieszkać, czy też musimy poczekać jeszcze te 7 lat do zakończenia okresu zasiedzenia.
  Z góry dziękuję

  • Jan Górski

   Pani Patrycjo,
   ja bym Pani radził, żeby jednak zgłosić się do prawnika celem zweryfikowania czy rzeczywiście macie szanse na zasiedzenie i ogólnie celem zbadania Państwa sytuacji prawnej przed czynieniem poważniejszym remontów.
   Warto dodać, iż wykonanie remontu będzie dodatkowym argumentem dla Sądu, że traktowaliście dom jako swoją własność i że należy Wam się zasiedzenie, tylko pamiętajcie Państwo o gromadzeniu rachunków, które mogą Wam się przydać jako dowody w Sądzie.
   Pozdrawiam

 9. Krzysztof C.

  Witam

  Czy można zasiedzieć w dobrej / złej wierze udziały w nieruchomości (kamienica)?
  Kamienica nie ma i nie miała nigdy wydzielonej własności lokali.
  Część współwłaścicieli udziałów jest znana, ale pozostałą częścią udziałów opiekowała się jedna osoba (zarządca), traktując te „nieznane” udziały jak swoją własność (opieka nad kamienicą, zarządzanie, pobieranie i rozliczanie czynszu itd).

  Pozdrawiam!

  • Jan Górski

   Witam, teoretycznie zasiedzenie udziałów w kamienicy jest jak najbardziej możliwe, w praktyce jest dosyć trudne, ale nie jest niewykonalne:)
   Pozdrawiam

 10. aaa

  Witam,
  Kilka lat temu otrzymałem aktem darowizny dom z działką. Niedawno okazało się, że działka pod względem prawnym (odrębne księgi wieczyste) ma 2 części – 1, której właścicielem był Tata i którą mi przekazał i drugą którą miał „we władaniu” a której właścicielem jest miasto. Chodzi o 11 m2 gruntu, które od około 40 lat stanowią część ogrodzonego terenu przy domu i w żaden sposób nie są faktycznie wyodrębnione (cały teren graniczy ze starymi garażami). Po śmierci Taty w dokumentach znalazłem pismo z urzędu miasta z 1993 roku potwierdzające jego „władanie” tą 11-metrową działką, nie wiem jeszcze czy istnieją inne dokumenty w tej sprawie. Mam pytanie czy po przeprowadzeniu postępowania spadkowego mogę wystąpić do sądu z wnioskiem o zasiedzenie tych 11m2?

  • Jan Górski

   Witam,
   na pewno warto przed wystąpieniem z wnioskiem o zasiedzenie uregulować kwestię spadkową po Tacie. Niestety bez znajomości dokumentów i dokładnej rozmowy nie jestem w stanie ocenić rzetelnie szans na zasiedzenie.
   Pozdrawiam

 11. magdalena

  Dzień dobry.
  Moi dziadkowie postawili dom 30 lat temu na działce, którą mój dziadek otrzymał w spadku od swojego taty. Kilka lat temu dom razem z działką został przepisany na moją mamę. Z sąsiadami mamy wspólną drogę i wcześniej korzystaliśmy z drogi przebiegającej na ich parceli a oni z drogi na naszej parceli. Jakieś 3 lata temu sąsiedzi zagrodzili tak, że postawili ogrodzenie bardziej w strone naszego domu niż wcześniej była umiejscowiona brama. Z ciekawości skorzystałam z portalu geoportal i tam zauważyłam, że rozmiar działki wygląda zupełnie inaczej niż wyznacza go w rzeczywistości ogrodzenie. Żeby upewnić się, że tak jest też w rzeczywistości udałam się do Starostwa Powiatowego (ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) po kopie mapy ewidencyjnej i po analizie tej mapy utwierdziłam się w tym że sąsiedzi zagrabili część naszej działki (3 lata temu dodatkowo zagrodzili sobie kawałek działki). Po mojej interwencji, prośbie o dobrowolne oddanie tego terenu sąsiedzi wnieśli do Sądu o zasiedzenie. W związku z tym chciałam zapytać, czy rzeczywiście mają do tego prawo?
  Bardzo proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   niestety bez znajomości dokumentów, treści wniosku o zasiedzenie i dokładnej rozmowy z Panią nie jestem w stanie oszacować szans sąsiadów na uzyskanie własności przez zasiedzenie.
   P.S. Proszę pamiętać, że mapy z geoportalu nie są mapami prawnymi i nie można traktować ich jako wyroczni, gdyż nie zawsze dokładnie odzwierciedlają treść rzeczywistych granic, zwłaszcza jeśli chodzi o niewielkie powierzchnie.
   Pozdrawiam

 12. Sławek

  Dzień dobry.
  Moi rodzice kupili 0,5ha pola, sporządzili z właścicielem umowę, opatrzoną pięcioma podpisami i datą 1 września 1981 roku, zapłacili, ale niestety nie poszli z tym do notariusza. Od tej daty nieprzerwanie użytkujemy tą działkę, podatek był zwracany do ręki poprzedniemu właścicielowi. Jestem spadkobiercą po rodzicach, ta działka znajduje się środku większej mojej działki. I tu się rodzi pytanie czy mogę się starać o usankcjonowanie własności przez zasiedzenie czy nie? Z góry dziękuję i pozdrawiam.

  • Jan Górski

   Panie Sławku,
   oczywiście nie znam szczegółów sprawy, ale wstępnie wydaje mi się, że jest szansa na uzyskanie zasiedzenia. Na pewno sama umowa jest bardzo ważnym dowodem na potwierdzenie daty objęcia w posiadanie nieruchomości, ale sama umowa na pewno nie wystarczy, trzeba Sądowi przedstawić także inne dowody, na przykład zeznania świadków, decyzje podatkowe i tym podobne. Warto również zastanowić się na kogo Sąd stwierdziłby zasiedzenie. Jeśli to Pana rodzice przez 30 lat użytkowali działkę i traktowali ją jako swoją własność, to Sąd powinien stwierdzić zasiedzenie na ich rzecz. Jeśli Pana rodzice nie użytkowali tej działki przez 30 lat, ale krócej, to wtedy pozostaje otwarta kwestia doliczania okresu posiadania rodziców i na kogo rzecz te doliczenie miałoby nastąpić. Na to pytanie jednak Panu nie odpowiem bo przedstawił Pan za mało informacji.
   Pozdrawiam

 13. Markus

  Witam,
  Jeśli działka rolna należała wcześniej do mojej prababki, nikt tego nie przepisywał na dzieci; babcia (córka tejże prababki) – która nadal żyje, uprawia i płaci podatki od 1982 roku (wówczas zmarła prababka) chciałaby teraz załatwić wszystkie potrzebne formalności by otrzymać akt własności, to którą droga najlepiej dojdzie do celu? Zasiedzenie? Staje się posiadaczem samoistnym? Dodam iż z dzieci prababki, tj. dwie córki oraz syn żyje tylko moja babcia, siostra zmarła (panna) brat zmarł, ale miał żonę (żyje) oraz dzieci i wnuki. Co wówczas, jeśli nikt inny poza babcia nie interesował się działką oraz opłatami? Proszę o rade gdzie i jaką drogą można uzyskać akt własności dla mojej babci.
  Z wyrazami należytego szacunku,
  Marek

  • Jan Górski

   Witam,
   na podstawie tak krótkiego opisu trudno mi jest Panu kategorycznie doradzać, ale z pewnością warto pomyśleć o przeprowadzeniu sądowej procedury o stwierdzenie zasiedzenia. Z Pana krótkiego opisu wynika bowiem wstępnie, że Pana babcia przez ponad 30 lat traktowała nieruchomość jako swoją własność, a więc spełniony byłby warunek w postaci samoistnego posiadania nieruchomości przez 30 lat. Warto jednak, żeby przez rozpoczęciem sprawy skonsultował się Pan z prawnikiem i dokładniej przedstawił opis sytuacji oraz dokumentację dotyczącą nieruchomości.
   Pozdrawiam

 14. weronika

  Witam, rodzice kupili działkę w 1971 roku a dom postawili 1973 roku. Mój brat ur 1974 r. ja 1978 r. a siostra 1988 r. Wszyscy jesteśmy zameldowani od urodzenia do dziś. Tata zmarł 1994 r nie zostawił żadnego testamentu. Brat mój wyprowadził się w 2005 r. siostra w 2006-7 r. W domu mieszkam ja z mężem córką i moją mamą. W 2013 mama przeprowadziła spadek po tacie. Teraz założyła sprawę o podział i wytyczenie udziałów. Rodzeństwo jak i mama, każą mi się wyprowadzać z domu. A że nie mam gdzie się wynieść i nie chcę to założyła mama sprawę o wytyczenie udziałów po to by mnie z moją rodziną przenieść z 2 pokoi z kuchnią i łazienką do 1 pokoju bez kuchni. Zajmuje się domem i ogrodem od śmierci taty, a od 2000 roku mam działalność gospodarczą w tym domu i utrzymuje go sama. mam wszystkie rachunki od 2009 r gdyż od tej pory są spory o dom. Czy mogłabym w sądzie przy wytyczeniu udziałów wspomóc się zasiedzeniem i czy sąd przy przypuszczalnym nakazaniu mi spłaty rodzeństwa weźmie pod uwagę i odliczy koszty ponoszone przez te lata przeze mnie. Dziękuje i pozdrawiam.

  • Jan Górski

   Witam, zasiedzenie raczej nie wchodzi w grę, bo od śmierci Taty nie upłynęło jeszcze 30 lat. Jeśli chodzi o Pani drugie pytanie, to ma Pani prawo w postępowaniu o zniesienie współwłasności zgłosić wniosek o rozliczenie Pani nakładów na nieruchomość.
   Pozdrawiam

 15. Karolina

  Witam

  Babcia posiadała dom na działce która należała do Skarbu Państwa .. nie znam dokładnie historii . Moi rodzice mieszkają w domu na tej działce z meldunkiem od 30 lat.. babcia od 18 lat nie żyje .. Tata jest synem babci .. W tym domu jestem zameldowana też ja , ale nie ma okresu 30 lat ..
  Rodzice chcieliby wystąpić do Sądu o zasiedzenie nieruchomości . Jakie są szanse że wygrają sprawę ? Co z ziemią Skarbu Państwa ,czy też można w wniosku wystąpić o zasiedzenie i domu i działki … od lat rodzice dbają o tę działkę ..
  Czy jeśli babcia nie miała prawa własności do budynku to występują w sprawie jacyć spadkobiercy ? Mam tu na myśli rodzeństwo ojca ?

  • Jan Górski

   Szanowna Pani, niestety Pani opis jest zbyt skrótowy, żebym mógł cokolwiek konkretnego powiedzieć o szansach wniosku o zasiedzenie. Sugeruję, żeby Pani skonsultowała się z prawnikiem i dokładnie opisała mu sytuację i przedstawiła dokumenty, żeby mógł ocenić szansę na uzyskanie prawa własności poprzez zasiedzenie.
   Pozdrawiam

 16. Mariusz

  Witam i proszę o odrobinę uwagi dla mojego problemu.
  Co tu trzeba zasiedzieć i jak długo?
  Dzień rozpoczęcia budowy zakładowego budynku wielorodzinnego, czyli dzień początku zasiedzenia części nieruchomości to 9 września 1984 roku.
  Budynek posiadał wszystkie pozwolenia, tylko przeoczono, że ok. 10% podstawy stanęło na prywatnym gruncie, który nigdy nie należał do Skarbu Państwa.

  Inwestorem budynku w 1984 roku był państwowy zakład pracy, czyli stanowczo strona Skarbu Państwa.
  Dnia 1 stycznia 1992 roku zakład przekształcił się w spółkę z o.o. z udziałem Skarbu Państwa, a więc już utraciła status państwowy.
  Dnia 20 grudnia 2011 roku zakład sprzedał udziały w budynku wszystkim dotychczasowym lokatorom.
  Przesłanka art. 176 k.c. została spełniona, oczywiście należy tu podkreślić, że zasiedzenie ma tryb – kontynuacja zasiedzenia w złej wierze po przeniesieniu posiadania.

  Do 1.10.1990 r., obowiązywał absolutny zakaz nabywania drogą zasiedzenia własności państwowych gruntów, budynków itp. Zniesiony został przez ustawę z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321), na mocy której skreślony został art. 177 KC. W myśl art. 10 noweli na poczet okresu zasiedzenia zalicza się okres posiadania nieruchomości państwowej sprzed 1.10.1990 r., ale nie więcej niż 1/2 aktualnego okresu zasiedzenia.

  Zakład, czyli Spółka z o.o. sprzedając budynek lokatorom zastrzegła w akcie notarialnym cyt. „Część tego budynku posadowiona jest na działce nr xxx (prywatnej), która nie jest w użytkowaniu wieczystym Spółki i z tego tytułu nie ma możliwości ustanowienia odrębnej własności lokali i sprzedaży wyodrębnionych lokali na rzecz najemców”.

  W akcie notarialnym za każdym razem Spółka podkreśla, że jest właścicielem części budynku i sprzedaje właśnie część budynku wraz z gruntem, która stoi na gruncie należącym do Spółki (tak nawiasem, to za kwotę określającą wartość całego budynku wraz z gruntem).

  Teraz moje pytanie: co jest tutaj do zasiedzenia?
  Na pewno nastąpiło już zasiedzenie prywatnego gruntu, na którym w ok. 10% stoi budynek (całego gruntu jest dość sporo).
  Należy pamiętać, że przed rokiem 1990 budynek należał do Skarbu Państwa, ale przedsiębiorstwo przyznaje się do części budynku i sprzedaży części budynku.
  Czy zatem część budynku stojąca na prywatnym gruncie też podlega zasiedzeniu?
  Czy to zasiedzenie wydłuża się o ½ okresu, z racji uprzedniego właścicielstwa budynku (Skarb Państwa)?
  Podejrzewam, że właściciel gruntu, który zasiedzieliśmy nie odda go bez walki. Chciałbym wiedzieć, czy może posiąść argument w postaci części budynku, który np. hipotetycznie nie podlega jeszcze zasiedzeniu, z racji poprzednika?
  Obawiam się oczywiście ze swojej strony niezamierzonego przerwania zasiedzenia w skutek jakiegoś niedopatrzenia, a jednocześnie zależy mi (nam) trochę na czasie.
  Serdecznie pozdrawiam

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   sprawa Pana jet skomplikowana i z pewnością wymaga dokładnej analizy dokumentów. Proszę więc o potraktowanie mojej wypowiedzi jedynie jako formy wstępnej sugestii.
   Moim zdaniem wniosek o zasiedzenie powinien dotyczyć fragmentu działki ewidencyjnej na której zbudowano budynek.
   Jak rozumiem, ten fragment działki ewidencyjnej zawsze był prywatny, więc nie stosuje się tu przepisów o zakazie zasiadywania gruntów należących do Państwa.
   W orzecznictwie Sądu Najwyższego dopuszcza się możliwość posiadania samoistnego nieruchomości przez Skarb Państwa, także istotnie Skarb Państwa mógł rozpocząć zasiadywanie tej nieruchomości.
   Musi Pan przy tym pamiętać, aby wykazać przeniesienie posiadania ze Skarbu Państwa na kolejne podmioty, tak aby miały ono prawo doliczyć posiadanie poprzednika.
   Zachęcam przy tym Pana do skorzystania z pomocy prawnika, bo z pewnością konieczna jest dokładna analiza dokumentacji, żeby odpowiedzieć na Pana wszystkie wątpliwości.
   Pozdrawiam

 17. KORA

  Mam pytanie. Mój teść wykupił mieszkanie spółdzielcze. Po Jego śmierci, moja żona spłaciła rodzeństwo/postępowanie sądowe/i w wyniku podziału otrzymała w/w mieszkanie. Po śmierci mojej żony wystąpiłem do Sądu o podział spadku. W/w mieszkanie wyrokiem Sądu zostało podzielone po 1/4 na mnie oraz troje moich dzieci. Jedno z nich tam mieszka od 15 lat. Moje pytanie: czy to dziecko ma prawo powołać się na przepis o zasiedzeniu, jeśli tak to po jakim okresie. Mieszkanie to po śmierci żony nie ma wpisu w księdze wieczystej o odrębności któregokolwiek samoistnego właściciela. Jaki jest sposób na bezkonfliktowe wyjaśnienie tej sprawy. Za ewentualne porady . Dziękuję.

  • Jan Górski

   Szanowny Panie, nie znam szczegółów sprawy, więc nie mogę Panu udzielać porad prawnych. Warto jednak zwrócić uwagę, iż najwcześniejszy możliwy termin zasiedzenia to 20 lat.
   Zachęcam do skonsultowania sprawy u prawnika, ale wydaje mi się – oczywiście zupełnie wstępnie – że najlepiej byłoby przeprowadzić dział spadku za odpowiednimi spłatami.
   Pozdrawiam

 18. Ania

  Witam
  Mam pytanie dotyczące terminu zasiedzenia.
  Wujek- jeden z dwóch współwłaścicieli udziału w nieruchomości – zmarł w roku 1982 (październik) – jego jedyny syn (nieznany z miejsca pobytu) miał wówczas ukończone 18 lat (ukończył w kwietniu) . W którym roku nastąpiło ewentualne zasiedzenie przez drugiego współwłaściciela (moja mama) udziału w złej wierze -w 2012 czy 2014 ?
  Chodzi o te 2 lat zawieszające bieg zasiedzenia, czy w tej sprawie bieg terminu zasiedzenia rozpoczął się dopiero w roku 1984 (po ukończeniu przez syna 20 lat) czy też po śmierci wujka tj. w roku 1982?
  Pozdrawiam serdecznie

  • Jan Górski

   Pani Aniu,
   bieg zasiedzenia podlega zawieszeniu tylko do czasu osiągnięcia pełnoletności przez osobę przeciwko której biegnie zasiedzenie. W polskim prawie za osoby pełnoletnie uznaje się osoby, które ukończyły 18, a nie 20 lat. W tej sytuacji ewentualny bieg zasiedzenia należałoby liczyć od daty ukończenia przez syna 18 lat, to jest pełnoletniości.
   Warto jednak zwrócić uwagę, że przy zasiadywaniu udziału w nieruchomości, trudniej jest wykazać samoistność posiadania co do zasiadywanego udziału.
   Pozdrawiam

 19. ewa

  sąsiad postawił dom na działce nie należącą do niego po 10 latach ja nabyłam w spadku tą działkę mam akt notarialny i 22 lata płacę podatki mam również księgę wieczystą chciałam pare groszy żeby mi dał i uregulować to ale sie nie zgodził teraz założył mi sprawe przez zasiedzenie wzioł adwokata że ja sie nie interesowałam działką mnie nie stać na to aby z nim walczyć jakie mam szase

 20. Patryk

  Dzień dobry, mam następujący problem. proszę o rade.
  3/4 domu znajduje się nie na mojej działce. Dziadki już nie zyjace, po których odziedziczyłem dom wraz ze stodołą i garażami, znajduje się 3/4 na działce siostry ciotecznej mojej Ś.p. babci. Dom został postawiony w 1977r. wraz z pozostałymi budynkami gospodarczymi. Problem się zaczął gdy postanowiłem dom rozbudować i zmodernizować. Czyli załatwianie sparw papierkowych, robienie nowych planów, ponieważ stał bezprawnie i uzyskanie decyzji na rozbudowę. Aby dostać taka decyzje musiałem spisać z właścicielami poszczególnej ziemi na której stoi 3/4 domu umowę zgody na rozbudowę oraz w późniejszym terminie odkupienia ziemi. Podpisalismy umowę i dostałem decyzje na rozbudowę. Nastepny problem znajduje się w kredycie hipotecznym. Aby uzyskac kredyt musze odkupić działke na której znajduje się 3/4budynku. Wszystko jest ok, jest możliwość odkupienia działki, tylko ze cena jest zbyt wygórowana, która przerasta moje finanse. Wiec chce spróbować odzyskać ziemie sądownie, tylko czy jest sens i nadzieja. Pozdrawiam

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   nie znam szczegółów sprawy, więc proszę nie traktować mojej wypowiedzi jako porady prawnej. Natomiast z Pana opisu wynika, że zwracał się z Pan do właścicieli nieruchomości z prośbą o wyrażenie zgody na rozbudowę. To może świadczyć, że nie jest Pan posiadaczem samoistnym, tylko zależnym, a własność przez zasiedzenie może nabyć jedynie posiadacz samoistny.
   Pana sytuacja jest jednak dosyć skomplikowana a więc radzę jednak Panu zasięgnięcie konsultacji u prawnika.
   Pozdrawiam

  • Jan Górski

   Rzeczywiście zasady liczenia okresu zasiedzenia, gdy właścicielem jest gmina są inne niż przy „zwykłych” osobach fizycznych lub prawnych. Niestety szczegółowe wytłumaczenie wymagałoby napisania całego artykułu na ten temat. Jak będę miał więcej czasu, to szczegółowo to na blogu opiszę.
   Pozdrawiam

 21. Dagg

  Witam,

  mój znajomy jest od 1969 w udziale 3/4 właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym natomiast zgodnie z odpisem z ksiąg wieczystych udział 1/4 przypada jego stryjowi, który najprawdopodobniej zginął podczas II wojny światowej. Znajomy chciałby doprowadzić do budynku instalację gazową co wiążę się z pozwoleniem na budowę i niestety uzyskał odpowiedź, że zgodę na budowę takiej instalacji (przejście) przez działkę muszą wyrazić wszyscy udziałowcy co do własności. Czy można w tym przypadku skorzystać z prawa zasiedzenia lub w jaki inny sposób można by sprawę rozwiązać?,

  z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam

  • Jan Górski

   Witam, jest kilka potencjalnych sposobów rozwiązania takiej sytuacji. Może to być zasiedzenie, może być też wystąpienie do Sądu o zgodę na budowę inwestycji (Sąd wówczas zastępczo wyraża taką zgodę), może być też przeprowadzenie sprawy spadkowej (w szczególności poprzez stwierdzenie zgonu).
   Nie znam szczegółów sprawy, więc nie wiem, który z nich byłby możliwy i najlepszy w tym przypadku.
   Pozdrawiam

 22. Ania

  Szanowny Panie,
  piszę do Pana w związku z dość dziwną sytuacją, jaka przydarzyła mi się ostatnio.
  Otóż po około 50 latach odszukała nas rodzina ze Stanów, która wyjechała tam ponad 70 lat temu. Przez 50 lat nie było z nami kontaktu.
  Czy mają jeszcze jakieś prawo po tak długim czasie dopominać się o spadek?

  • Jan Górski

   Bycie czyimś spadkobiercą nie przedawnia się nigdy. Niemniej jednak może się zdarzyć, że nieruchomości stanowiące kiedyś majątek zmarłej osoby, które następnie odziedziczyli spadkobiercy, zostały nabyte przez kogoś innego albo nawet przez jednego ze spadkobierców przez zasiedzenie.
   W takiej sytuacji wartość spadku po upływie wielu lat może okazać się zerowa.
   Pozdrawiam

 23. Misiek

  W 1989r. zmarł mój ojciec, który zgodnie z zapisami w KW jest jedynym właścicielem działki, na której z kolei stoi dom. Od śmierci ojca nieustannie wraz z mamą i siostrą zamieszkujemy w domu, dbamy o niego oraz utrzymujemy w należytym stanie. Do tej pory też mama twierdziła, że jest współwłaścicielem działki, a mnie to po prostu nie interesowało. Ostatnio jednak z ciekawości sprawdziłem KW i zaskoczenie.
  Czy w tej sytuacji po 26 latach od śmierci ojca możemy ubiegać się o wydanie wyroku o zasiedzenie w dobrej wierze? Gdzieś w świecie jest jeszcze jedno dziecko mojego ojca, które nigdy nie zamieszkiwało w tym domu, nie korzystało z niego, ani też nie utrzymywało go. Nie mamy też z nim żadnego kontaktu. Dodam, że mama i ja stale zamieszkujemy i korzystamy z nieruchomości od 1978r. Mama spłaciła też kredyt budowlany po ojcu i wykończyła budowę. Czy zatem musimy szukać dziecka ojca czy wystarczy złożyć w Sądzie wniosek o zasiedzenie w dobrej wierze.
  Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.

  • Jan Górski

   Witam, w tej sprawie należy się liczyć z tym, że Sąd przyjmie najprawdopodobniej Państwa złą wiarę, a więc na wniosek o zasiedzenie jest jeszcze za wcześnie.
   Pozdrawiam

 24. Malwina

  Witam.
  25 lat temu mój tata kupił grunt rolny ok 3 ha, od swojej rodziny. Umowa została zawarta ale nie notarialnie, za działkę tata zapłacił. Działka jest użytkowana (choć nic nie jest obecnie uprawiane) przez niego przez cały czas, traktuje ją jak swoją i dba o nią. Działka nie posiada księgi wieczystej. Jako dowód własności istnieje tylko umowa nie potwierdzona notarialnie. Ewentualni spadkobiercy rodziny nie roszczą żadnych praw, uznają działkę za sprzedaną. Grunt jest klasy VI, i z tego co się orientuję, to jest zwolniona z podatku. Czy tata ma szanse na zasiedzenie działki po upływie 30 lat, i czy odbywa się to automatycznie czy koniecznie trzeba przeprowadzić sprawę. W jaki sposób dokumentuje się takie automatyczne zasiedzenie.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   nie zmnam szczegółów sprawy, więc mogę dać Pani tylko ogólne wskazówki. Z Pani opisu wynika, że Pani ojciec kupił nieruchomość na podstawie umowy, która nie została zawarta przed notariuszem. W takiej sytuacji rzeczywiście Sąd najprawdopodobniej będzie uznawać Pana ojca za posiadacza w złej wierze. W tej sytuacji rzeczywiście z wnioskiem o zasiedzenie trzeba się wstrzymać aż upłynie 30 lat posiadania samoistnego w złej wierze.
   Jeśli po upływie tych 30 lat, Pani ojciec złoży wniosek o zasiedzenie i udowodni, że przez co najmniej 30 lat traktował tę nieruchomość jak swoją własność, wówczas Sąd powinien stwierdzić zasiedzenie. Podkreślam jednak, że nie ma czegoś takiego jak zasiedzenie automatyczne. Żeby uzyskać potwierdzenie przez Sąd, że doszło do zasiedzenia, trzeba zawsze założyć sprawę w Sądzie i udowodnić przesłanki potrzebne do zasiedzenia ( na przykład powołać świadków, którzy potwierdzą posiadanie właścicielskie ojca).
   Pozdrawiam

 25. Ewa

  Dzień dobry,

  zapoznałam się z Pana pomocnym artykułem, ale nadal mam wątpliwość czy dobrze liczę. Dlatego proszę o podanie konkretnie, kiedy minie termin zasiedzenia, jeżeli bieg terminu rozpoczął się 12.07.1962r.?

  Pozdrawiam

  • Michał Górski

   Szanowna Pani,

   w podanym przypadku, przy posiadaniu samoistnym w złej wierze, termin zasiedzenia nastąpił w dniu 2 stycznia 1985 roku . Natomiast przy posiadaniu samoistnym w dobrej wierze termin będzie 10 lat krótszy (tj. 2 stycznia 1975 roku).

   Pozdrawiam, Michał Górski

 26. Beata

  Witam, proszę o radę;
  24 lata, za zgodą Nadleśnictwa, korzystam z dojazdu duktem do swojego gospodarstwa (jedyny dojazd). Pragnę zalegalizować ten stan wpisem służebności gruntowej do KW. Nadleśnictwo jest przychylne, jednak powołując się na „ustawę leśną” oczekują jednorazowej zapłaty w myśl orzeczenia rzeczoznawcy, którego też mam opłacić…
  Czy z uwagi na korzystanie z dojazdu za ich pisemną zgodą, oraz utwardzenie ww duktu, mogę się ubiegać o wpis służebności gruntowej do KW poprzez „zasiedzenie dojazdu” ? i jakich dodatkowych kosztów mogę się spodziewać, przy założeniu przychylności LP ?
  Nie ukrywam, że z braku dochodów, muszę zminimalizować koszty.

 27. Marzena

  witam Pana
  36 lat tem wzięłam w dzierżawę działkęoraz mały stary domek ,mieszkałam tam przez wiele lat, ponad 20 lat temu przeprowadziłam się do miasta, ale na działkę często zaglądamy,nadmienię że aktem dzierżawy jest jest jedynie kartka papieru z podpisaniem nieżyjących już właścieli. Teraz chcę wystąpić o zasiedzenie,działkę na własnośc,jak to robić ,jaka jest szansa na wygraną ?

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Posiadanie nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy jest posiadaniem zależnym, które nie prowadzi do nabycia własności przez zasiedzenie. Nie widzę więc szans na wygranie takiej sprawy.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 28. Renata

  Witam, proszę o radę,
  W 2002 r wniosłam sprawę do sadu, ponieważ dowiedziałam się że majątek po moich rodzicach przejął samoistnie siostrzeniec w 1994 r, tata zmarł w 1952 r a mama 1987. Rodzice nie zostawili testamentu. Było nas 5, najstarsza siostra została przy mamie w domu rodzinnym, która do śmierci była panna bez dzieci, zmarła w lutym 2017 r.
  Czy i w jaki sposób jest możliwe ze siostra zapisała samoistnie działkę z domem na siebie w 1994 r a później na siostrzeńca w tym samym roku jeśli żyje jeszcze ja i brat, nie informując nas o tym? Czy nie powinniśmy się zrzec majątku na rzecz siostry?
  Z moich dokumentów ze sadu wynika ze siostrzeniec nabył działkę po moich rodzicach na 3 rożne sposoby:
  – samoistnie w 1994 r.
  – zasiedzenie w 2005 r.
  – darowiznę.
  W 2002 r działka została wpisana przeciwnikowi w księgi wieczyste.
  Największym problemem dla nas jest fakt ze przeciwnik sam przepisał działkę na siebie, na obie działki jest dojazd jedna droga, która leży – z mapek wynika ze na jego działce, ale ja korzystam z niej od 80 lat – od urodzenia, w 1962 r dostałam od mamy część działki i postawiłam dom i od tamtej pory utwardzałam daną drogę, jest moja brama i słupek do bramy, i ogrodzenie z siatki biegło wzdłuż drogi spornej, ale mam zabronione użytkować tą drogę przez przeciwnika, który ma stwierdzone zasiedzenie działki i drogi a nie mieszka na działce spornej tylko kilka domów od niej. Natomiast ja mieszkam na działce sąsiedniej (po podziale działek) i po założonej sprawie o zasiedzenie drogi sąd nie przyznał mi zasiedzenia. Przeciwnik ma znajomości, które utrudniają sprawiedliwy wyrok, m.in. geodeta który wpisał mu w księgi wieczyste działkę po moich rodzicach i wg mojego adwokata nie da się tego odkręcić, czyli podzielić to z rodziców na dzieci.
  Proszę o podpowiedz co robić w tej sytuacji, czy jest szansa na odzyskanie działki i jej prawowity podział z rodziców na dzieci?

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Proszę wybaczyć, ale obowiązujące zasady etyki adwokackiej nie pozwalają mi na ustosunkowywanie się do opisanych przez Panią problemów prawnych w sytuacji, kiedy ma Pani adwokata. Mogłoby to bowiem zostać odebrane jako recenzowanie jego pracy.
   Pozdrawiam Panią
   adw. Jan Górski

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Opisany przez Panią stan faktyczny jest na tyle skomplikowany, że nie podejmuję się wyrażać o nim opinii prawnej bez szczegółowego zapoznania się z całością dokumentacji. Taka zaś praca przekracza granice niniejszego bloga, opartego na zasadzie braku odpłatności.
   Z poważaniem
   adw. Jan Górski

 29. pawel

  Witam.
  moja mama mieszkała z ojcem w Warszawie w latach 80, kiedy pojawiły się dzieci, wrócili na wieś. Dostali dom (drewniany) od babci (który jest zapisany na ojca). Po kilku latach ojciec się rozpił i zrobił się agresywny w stosunku do nas i mamy. Przez co trafił na 2 lata do więzienia. Od tamtego czasu są w separacji. W międzyczasie mama podjęła się całkowitego remontu domu, w który włożyła sporo pieniędzy i wysiłku. Ojciec w tej chwili jest przewlekłym alkoholikiem, nie myśli racjonalnie. Najgorsze jest to, że dom jest zadłużony przez niepłacone alimenty.
  W przyszłym roku minie 30 lat jak tam mieszka. Czy może się ubiegać o zasiedzenie?

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Obawiam się, że w tej trudnej sytuacji rodzinnej, która Pan opisał, niewiele da się zrobić. Jeżeli bowiem, mimo konfliktów, ojciec mieszkał w tym domu, to Pańska mama nie ma szans na uzyskanie tytułu przez zasiedzenie.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 30. robert

  witam czy jest mozliwosc zasiedzenia gospodarstwa rolnego tata zmarł1999roku ja jako syn uprawiam ziemie do tej pory ale sa inni wlasciciele zona i siostra oraz brat oni wogule sie nie interesowali gospodarstwem a jesli nie za siedzenie to czy jest prawo ze musza nas spłacic za prawie 20 lat pracy w gospodarstwie

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Rozumiem, że Pański tato był właścicielem gospodarstwa. Jeśli tak, to od jego śmierci nie upłynęło jeszcze 30 lat, a więc okres uprawniający do nabycia własności przez zasiedzenie. Jak się wydaje, w takiej sytuacji ma Pan dwa wyjścia: kontynuować samoistne posiadanie gospodarstwa przez okres brakujący do 30 lat i czekać na możliwość nabycia jego własności przez zasiedzenie, albo wnosić sprawę o dział spadku po tacie, w której jest możliwość rozliczenia nakładów poniesionych na gospodarstwo, ale – także odniesionych korzyści! Oczekiwanie, że zostanie Panu zwrócony „czysty”koszt 20 lat pracy nie znajduje prawnego uzasadnienia.
   Pozdrawiam
   adw.Jan Górski

 31. Maciek

  Dzień Dobry,
  czy mógłby Pan opisać w jaki sposób należy dowieść użytkowanie dana nieruchomością?
  Chodzi mi o przypadek w którym zajmuje się działką przez 30lat natomiast nie płaciłem podatku.

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Podstawowym dowodem w takiej sytuacji jest dowód z zeznań świadków potwierdzających posiadanie nieruchomości, najlepiej z osób zorientowanych w Pana sprawach.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 32. Henryk Guzik

  Szanowny Panie Mecenasie.
  Piszę w imieniu moich teściów, których sprawa wydaje się nie mieć rozwiązania.
  Na przełomie lat 60-tych i 70-tych wybudowali oni dom (zgodnie z ówczesnym prawem budowlanym i pozwoleniami) przy jednej z ulic Katowic. Przy tej samej ulicy powstało jeszcze kilka innym domów. Do wymienionych posesji prowadziły dwie drogi dojazdowe – jedna oficjalna miejska i druga gruntowa utwardzona. Około 18 lat temu, nie wiadomo na jakiej podstawie (prawdopodobnie błąd urzędników, co nieoficjalnie potwierdzali), sprzedano działkę wraz z przylegającą do niej odcinkiem wspomnianej drogi miejskiej, co skutkowało wybudowaniem domu mieszkalnego na tej drodze i zamknięciem dojazdu. Teściom i ich sąsiadom (3 rodziny) pozostała utwardzona droga gruntowa. Ostatnio, gdy zainteresowali się możliwością sprzedaży domu i zwrócili do miasta o potwierdzenie statusu prawnego tej drogi gruntowej, usłyszeli, że nie mają żadnej drogi dojazdowej i mają się zwrócić do właścicieli działek (kilku), przez które przebiega ta droga. Na podstawie ksiąg wieczystych ostatni wpis dotyczący właścicieli tychże działek datuje się na rok 1905. Nie ma możliwości ustalenia aktualnych właścicieli tych działek, a miasto umyło ręce, pomimo, że to ono jest winne całej sprawy. Jakie są możliwości prawne rozwiązania problemu, czy może właśnie zasiedzenie w dobrej wierze byłoby rozwiązaniem. Z góry dziękuję za pomoc. Z poważaniem.

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Jeżeli siedlisko Pana teściów nie ma komunikacji z drogą (ulicą) gminną, to mogą oni wnosić o ustanowienie drogi koniecznej, ale niestety, za wynagrodzeniem na rzecz właścicieli nieruchomości, prze których ta droga będzie przebiegać. Istnieje także możliwość nabycia służebności drogi koniecznej przez zasiedzenie. Posiadanie takiego dojazdu musi trwać minimum 30 lat, i polegać, jak mówi art. 292 kodeksu cywilnego, na korzystaniu „z widocznego urządzenia”. Może to być utwardzona droga, pod warunkiem jednak, że utwardzenia tego dokonali Pańscy teściowie.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 33. DP

  Szanowny Panie
  W styczniu br kupiłem dom wraz z działką na osiedlu domów jednorodzinnych. Działka graniczy z sąsiadem XY, który prowadzi od kilku lat rozbudowę swojego domu.
  Latem br sąsiad zgłosił do inspektora nadzoru budowlanego zakończenie robót budowlanych. Wniosek nie został zaakceptowany, inspektor wskazał istotne odstępstwa od pierwotnego projektu budowlanego w tym przede wszystkim naruszenie określonej odległości ściany domu sąsiada od granicy z moją działką.
  Uzyskując pozwolenie na budowę (2008 rok), sąsiad uzyskał odstępstwo w tej kwestii i zgodnie z wydaną decyzją administracyjną odległość ściany jego domu od granicy działki została wyznaczona na 2,60 m (zamiast ustawowych 3 m – ściana bez okien).
  Z pomiarów powykonawczych inspektora nadzoru budowlanego wynikało, że aktualnie odległość ta wynosi około 2,5 m, czyli brakuje kilku cm. Inspektor dokonał pomiaru od płotu, który stoi na granicy naszych działek i który został postawiony przez byłego właściciela mojej działki.

  Zarówno sąsiad, jak i ja sprawdzaliśmy m.in. u inspektora nadzoru budowlanego oraz w
  wydziale architektury i urbanistyki UM (wydaje pozwolenia na budowę) czy w drodze projektu zastępczego można zmienić przyznaną odległość i okazało się, że nie ma takiej możliwości. Jako, że odległość 2,60 m została przyznana w drodze odstępstwa (co wiązało się ze zgodą odpowiedniego ministra przed przyznaniem pozwolenia na budowę), to nie ma administracyjnej czy prawnej ścieżki na zmianę tego odstępstwa.

  Jednocześnie sąsiad wezwał geodetę by ten określił dokładny przebieg granicy w terenie. Wg ustaleń geodety granica przebiega faktycznie nie na linii ogrodzenia a kilkanaście-kilkadziesiąt cm od ogrodzenia, po stronie działki sąsiada. To oznacza, że za ogrodzeniem leży jeszcze kilka m2 mojej działki.
  Ustalenia geodety na pewno nie miały charakteru formalnego, nie było to oficjalne wznowienie granicy, nie byłem wcześniej poinformowany o tej czynności.

  Po tych ustaleniach sąsiad przyszedł do mnie, poinformował co geodeta wymierzył i zaproponował bym sprzedał mu kilka granicznych m2 działki, tak aby po ich zakupie i połączeniu ze swoją działką, miał zachowaną wyznaczoną odległość 2,60 m od ściany domu.
  Konsultowałem sprawę z inspektorem nadzoru budowlanego i ten powiedział że faktycznie jest to jedyna droga do naprawienia tego bałaganu – nie ma innego sposobu na spełnienie warunku odległości 2,60 m (chyba że zburzenie tej ściany domu).

  Do sprzedaży nie doszło ponieważ nie osiągnęliśmy porozumienia finansowego (a nawet się do niego nie zbliżyliśmy…).
  Teraz dowiedziałem się, że sąsiad będzie chciał składać wniosek o zasiedzenie tej części mojej działki, która leży po jego stronie ogrodzenia.

  W związku z powyższym mam następujące pytania:

  1) Czy w takiej sytuacji faktycznie może mieć miejsce zasiedzenie?
  czy na określenie zasiedzenia ma wpływ jedynie miejsce postawienia płotu a nie przebieg granicy na urzędowych mapach geodezyjnych terenu?
  Dodam jeszcze, że wg tego co mówi sąsiad, był on przekonany, że płot został postawiony na granicy działek. Nie miał pojęcia, że faktycznie granica przebiega po jego stronie ogrodzenia, dowiedział się tego dopiero teraz po pomiarach geodezyjnych.

  2) Od kiedy w ogóle należałoby liczyć początek biegu zasiedzenia; czy tą datą mógł być moment postawienia płotu przez byłego właściciela mojej działki?
  Czy może należałoby przyjąć jakiś inny moment w czasie? Jaki?

  Z całą pewnością sąsiad jest właścicielem swojej działki dłużej niż 20 czy 30 lat.
  Natomiast kiedy został postawiony płot – nie wiem, ale sądzę że ponad 20 lat temu. Czy ponad 30 lat – ciężko mi określić. Niestety były właściciel mojej działki nie żyje, a jego córka mieszka za granicą. Nie wiem czy w ogóle jest sens dochodzić tej daty, bo może jest ona bez znaczenia w tej sprawie?

  3) Jeżeli do upływu terminu zasiedzenia jeszcze nie doszło, jakie kroki mogę podjąć by do zasiedzenia nie doszło?

  Będę zobowiązany za wskazówki w tej sprawie.
  Z poważaniem.

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Własność przez zasiedzenie nabywa się po upływie 30 lat samoistnego posiadania nieruchomości, co musi udowodnić Pański sąsiad w ewentualnej sprawie o zasiedzenie. Pan może kwestionować zarówno samoistność jego posiadania, jak i okres. Nie mam dostatecznych danych, aby wypowiadać się o szansach zakończenia tego ewentualnego sporu, zresztą w ramach bloga staram się unikać snucia takich prognoz.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 34. Adam

  Dzień dobry, piszę w imieniu mojej matki, zamieszkałej w Polsce Gdyni, i która obecnie potrzebuje pomoc w sprawie nieruchomości. Ja niestety nie mam pojęcia o Polskich prawach związanych z nieruchomościami sam mieszkam w Szwecji. Może prawo o zasiedzeniu pomoże jej do zatrzymania domu ona teraz mieszka.
  Historia sprawy: Moja matka mieszka w domu wybudowanym przez jej dziadków (rodzice matki), dom wybudowany 1936 zawsze należał do naszej rodziny. Problem nastąpił kiedy jej dziadek zmarł (lata -60) i zostawił testament który podzielił dom na dwie części, jedna dla jego syna (dziadek ma dwójkę dzieci syn i córka) druga dla mojej matki młodszej siostry, syn dziadka i jego rodzina nigdy nie mieszkali w tym domu i nie byli zainteresowani posiadłością, całe utrzymanie domu i koszty były pokrywane przez córkę dziadka (matka mojej matki), młodsza siostra z matka (moja babcia) wyemigrowały zagranice -78/81. Moja matka przejęła wszystkie koszty/remonty domu.
  Problem: córka (siostra matki) która wyjechała za granica teraz domaga się swoją cześć 50% z tego domu i druga 50% przechodzi na druga rodzinę. Czy to prawda ze moja mama może się tylko domagać od tych dwu spadkobierców pieniędzy za utrzymywanie, czy ona może się ubiegać także części po swojej mamy? Albo prawem zasiedlenia otrzymać 100%
  Dziękuje za każda pomoc\odpowiedź
  Adam

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Sprawa jest zbyt poważna i skomplikowana, aby udzielić merytorycznej odpowiedzi na Pańskie wątpliwości bez zapoznania się i dokonania analizy całości dotyczącej jej dokumentacji. To zaś przekracza ramy niniejszego bloga, gdyż wymaga pogłębionej, a tym samym i odpłatnej porady prawnej.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 35. Agnieszka

  Szanowny panie Mecenasie,
  Bardzo proszę o rozważenie mojej sprawy, która przedstawia się następująco:
  W 1984 r. mój tata aktem notarialnym przejął od swoich rodziców gospodarstwo rolne. Niedawno okazało się (ze względu na brak naszej wiedzy i wcześniej naszych dziadków), iż część działek nie posiada ksiąg wieczystych. Należałoby więc teraz przeprowadzić sprawę o zasiedzenie (tata przez 33 lata nieprzerwanie prowadził gospodarstwo rolne). Problem tkwi w tym, iż rodzice mogliby teraz przejść na wcześniejszą emeryturę rolniczą. Taka możliwość istnieje tylko do końca bieżącego roku. Chcieli więc szybko przekazać mi w dzierżawę na okres 10 lat powyższe gospodarstwo rolne.
  Uprzejmie proszę o odpowiedzi na poniższe pytania lub wskazanie właściwego toru sprawy:
  Czy takie postępowanie przerywa bieg zasiedzenia?
  Czy tata po oddaniu mi ziemi w dzierżawę w dalszym ciągu mógłby wnieść sprawę o zasiedzenie?
  Lub czy po zakończeniu przeze mnie dzierżawy tata mógłby wystąpić do sądu o zasiedzenie?
  Lub też czy ja czy albo moja siostra będziemy mogły wystąpić o zasiedzenie (w przyszłości ziemia zostanie nam przekazana lub podarowana) ?
  Czy ja muszę pracować w gospodarstwie przez 30 lat lub czy mogę wliczyć/zaliczyć okres zasiedzenia nieruchomości przez mojego tatę do swojego terminu, gdybym to ja w przyszłości musiała wnieść sprawę?
  Bardzo proszę o informacje.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Sytuacja, w której brakuje ksiąg wieczystych na niektóre działki przekazane Pani tacie przez dziadków powinna skłaniać przede wszystkim do ustalenia, czy na podstawie tamtego aktu notarialnego sprzed laty nie da się teraz ich założyć. Dopiero jeżeli okaże się to niemożliwe, wejdzie w grę wniosek o ich zasiedzenie. Przeszkodą złożenia takiego wniosku nie będzie przekazanie Pani przez tatę gospodarstwa w dzierżawę, gdyż nie spowoduje to utraty statusu posiadacza samoistnego przez Pani tatę. Natomiast Pani, stając się na skutek tego posiadaczem zależnym, nie będzie mogła ubiegać się o zasiedzenie na swoją rzecz.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 36. Joanna

  Witam, chciałbym dowiedzieć się czy pobyt w więzieniu przerywa czas zasiedzenia?
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam Joanna

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Generalnie odpowiedź na Pani pytanie jest negatywna. , chyba że zachodzą jakieś szczególne okoliczności, które przemawiałyby za odmiennym rozwiązaniem. Takich jednak Pani nie opisała,zatem przyjmuję, że ich nie ma.
   Pozdrawiam
   adw.Jan Górski

 37. Iwona

  Panie Mecenasie, proszę o odpowiedź. Sąsiad umówił się „na gębę” z dziadkiem, który już nie żyje, że jeśli wzdłuż drogi, która jest skrawkiem naszego pola założy siatkę to będzie mógł (jako droga konieczna) przejeżdżać przez tą -naszą drogę. To było w 1982r. Teraz otrzymaliśmy listy z Sądu, że sasiad chce „zabrać” drogę przez zasiedzenie. Na tej drodze lata temu wstawił betonowe szwele, które są do dzisiaj. Jednak, drogę tę użytkowaliśmy przez cały czas również i my, bo nie mielibyśmy innego dojazdu do domu. W 2011 roku wylali na drodze gminnej -obok tej naszej asfalt i od tego czasu (7lat) sąsiad naszej drogi nie użytkuje wcale. Z tego wynika, że ma 29 lat a nie 30 użytkowania drogi.. czy jest szansa, że w Sądzie utracimy drogę, która jest równocześnie naszym jedynym dojazdem do domu? Podatek cały czas opłaca mama.
  Pozdrawiam

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Jest mi przykro, ale niestety, w sprawie sądowej, która już się toczy nie mogę wypowiadać się,nie mając pełnomocnictwa od którejś ze stron.
   Pozdrawiam
   adw.Jan Górski

 38. Radek

  Witam Panie Mecenasie,
  mam pytanie,
  posiadam samochód, nabyłem go 7.01.2010 roku, przy nabyciu wszystkie dokumenty były ok. 20.03.2013 r. otrzymałem zawiadomienie od prokuratora, że w stosunku do mojego auta toczy się postępowania dot. kwestii celnych, jakiś rok później Starosta wydał decyzję o uznaniu, że dowód rejestracyjny na podstawie które jeżdżę jest nieważny gdyż nie nabyłem pojazdu zgodnie z prawem.
  Doradzono mi abym w sądzie złożyć wniosek o zasiedzenie pojazdu, wiem że żeby samochód zasiedzieć to muszę być posiadaczem pojazdu w dobrej wierze przez trzy lata. Czy dobrze rozumiem, że na mocy tych przepisów nabyłem z mocy prawa ten pojazd 7.01.2013 roku, gdyż posiadałem go przez trzy lata ? Czy fakt, że po upływie tego terminu dowiedziałem się, że nie nabyłem go zgodnie z prawem jakiś sposób może mi zaszkodzić ?

  • Jan Górski

   S+Szanowny Panie,
   Nabycie własności przez zasiedzenie następuje z mocy prawa z momentem upływu przepisanego prawem okresu samoistnego posiadania. Jeżeli więc był Pan samoistnym posiadaczem w dobrej wierze samochodu, to nabył Pan jego własność z dniem 8 stycznia 2013 r.: późniejsze informacje dotyczące wadliwości dokumentacji tego samochodu nie miałyby więc znaczenia. Chciałbym jednak Pana uprzedzić, że w orzecznictwie sądowym wymóg dobrej wiary posiadacza samochodu jest traktowany w sposób bardzo restrykcyjny. Przyjmuje się, że uzasadniony zarzut o ewentualnym jakimkolwiek niedbalstwie nabywcy przy finalizowaniu umowy wyklucza dobrą wiarę, a tym samym i możliwość nabycia własności auta w drodze zasiedzenia.

 39. Barbara

  Dzień dobry Panie Mecenasie,
  sprawa wygląda następująco: rodzice w 1974 r. postawili dom (data założenia Księgi wieczystej dla tej nieruchomości gruntowej to 28.06.1974 r.) i z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z lasem od razu, w tym samym roku tj. w 1974 roku, postawili płot. W grudniu 1988 r. sąsiednia działka, której właścicielem był Urząd Miasta została sprzedana przez Urząd Panu X. W styczniu 2018 r. Sąsiad X informuje mamę, iż płot postawiony przez rodziców jest za daleko i wchodzi na jego działkę. Nadmieniam że w momencie zakupu działki od Urzędu Miasta tj. w 1988 r. sąsiad X nie poinformował o tym, że płot rodziców wszedł na jego teren, ani Urząd Miasta nie upomniał się w momencie sprzedaży działki sąsiadowi X o swoje. W marcu 2018 r. Mama otrzymała zawiadomienie o podjęciu czynności wznowienia punktów załamania linii granicznych działki sąsiada X z działką rodziców. Czy w tym przypadku mamy do czynienia z zasiedzeniem i okres zasiedzenia liczony jest od 1974 r. do 2018 r. nieprzerwanie i wynosi już 44 lata, czy też wpływ na okres liczony do zasiedzenia ma fakt, że zanim sporny teren (otoczony płotem przez rodziców) został zakupiony przez sąsiada X, należał do Urzędu Miasta i okres zasiedzenia należy liczyć w inny sposób?
  Wyjaśniam , iż na spornym terenie znajduje się uprawiany od lat ogród, krzewy, kwiaty i drzewo, co mogą poświadczyć sąsiedzi. Ponadto podatek od nieruchomości płacił sąsiad X, mamy nikt nie poinformował o przekroczeniu granic, gdyż tata nie żyje od 1980 r.
  Dziękuję bardzo za odpowiedź.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Sądzę, że w postępowaniu rozgraniczeniowym powinniście Państwo zgłaszać zarzut zasiedzenia tego fragmentu działki i wnioskować, aby geodeta zaznaczył na wyrysie, co przyda się także na ewentualnie późniejszym etapie sądowego postępowania rozgraniczeniowego.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 40. Edyta

  Witam,

  Jestem współwłaścicielką gospodarstwa rolnego od 17.09.1989r. Czy można doliczyć ten 1 rok przed wejściem w życie nowej ustawy o wydłużonym okresie zasiedzenia? 30 lat minie w 2019 roku. Czy myśli Pan że sąd doliczył by ten rok przed 1990r?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 41. Marcin

  Witam bardzo serdeczne. Mój dziadek mieszkał w domu i użytkował 3 działki (nie wiemy czy do końca były jego w 100% ponieważ nie mamy papierów) mieszkał tam około 40/50 lat mówił nam iż należą do niego miał wezwania do notariusza o potwierdzenie własności ale nie chciał jechać . Dziadek już nie żyje moja mama nie chce się w to mieszać a ja nie jestem pewien czy mogła by się ona ubiegać o dane tereny czy sprawa jest już stracona . Dziękuję i pozdrawiam.

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Jeżeli Pański dziadek nie miał formalnego tytułu własności do nieruchomości, to najprawdopodobniej nabył tę własność przez zasiedzenie. Wniosek o nabycie własności przez niego w drodze zasiedzenia może złożyć Pana mama, która może ustanowić Pana w tej sprawie pełnomocnikiem.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 42. Mariusz

  Witam panie Mecenasie ja mam pytanie jakie panu jeszcze chyba nikt nie zadal ? A potrzebuję odpowiedzi
  Moja mama zasiedziala nieruchomość w 2013 roku od roku jestem właścicielem bo mama zmarła moim dziadkowie jeszcze wcześnie posadzili wzdłuż granicy drzewa rozebralem plot który stal na mojej działce i chciałem postawić go w granicy i afera bo sąsiad mówi ze to jego ziemia okazauje sie ze jest to ziemia zasiedziana przez mamę czy sąsiad może dostac do niej jakies prawo skoro tez posiadal ja przez ponad 30lat tylko nie samoistnie bo w plocie byla furtka proszę o sprecyzowana kokretna odpowiedź

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   W opisanej przez Pana sytuacji jednoznaczne wyjaśnienie kwestii przebiegu prawnego granicy między Panem a sąsiadem może nastąpić w postępowaniu rozgraniczeniowym. Wniosek o jego wszczęcie składa się do wójta właściwej gminy. W braku zgody na wytyczoną granicę w tym postępowaniu, sprawę rozstrzygnie ostatecznie sąd, uwzględniając nabycie gruntu przez zasiedzenie.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 43. Anna

  Witam serdecznie,
  Uprzejmie proszę o poradę. Jestem w bardzo dziwnej sytuacji, moi dziadkowie byli właścicielami kilku hektarów ziemi, najpierw umarł dziadek a później babcia. Ziemia, która była ich nie została podzielona, nie było też sprawy spadkowej więc myslalem, ze spadkobiercami zostali ich dzieci, jedym z nich był mój tato, który umarł w momencie kiedy jego rodzice a moi dziadkowie jeszcze zyli. ziemia nikt się nie interesował, nikt jej nie uprawiał przynajmniej tak myślałem do dziś. Dzisiaj przyjechała do mnie Pani ktora poinformowala mnie, ze bedzie starac się o zasiedzenie części ziemi, której właścicielami byli dziadkowie, poniewaz twierdzi, ze uzyskała zgodę od babci na uprawianie czesci tej ziemi jeszcze kiedy babcia żyła, nie ma na to żadnej umowy notarialnej. Czy można zrobić coś aby to przerwać? Przecież ta Pani nie jest właścicielem tego kawałka ziemi i ona dobrze o tym wie A mimo to twierdzi, że będzie strach się o zasiedzenie Pani podobno uprawia ten kawałek ziemi o 1985 roku A babcia, która udziela jej tej zgody zmarła w 1997. Z góry dziękuję za odpowiedz

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Do zasiedzenia prowadzi posiadanie samoistne, a więc wykonywane w taki sposób, jakby to czynił właściciel. Z tego punktu widzenia zasadniczą kwestią jest, jaka konkretnie była treść umowy babci z tą nieznajomą panią. Nie mając innych danych, mogę ogólnie tylko powiedzieć, że sama zgoda na użytkowanie nieruchomości jeszcze nie oznacza, że babcia przekazała ją w posiadanie samoistne.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 44. Marcin

  Szanowny Panie,

  Jeśli mógłbym spytać o taką kwestię. Otóż, nabyłem dom z działką. Fragment działki nie przynależy do zakupionego terenu, ale od ok. 1985 roku jest użytkowany przez kolejnych właścicieli (ojciec -> syn) w złej wierze (wiedzą, że to nie ich; chodzi o kilkanaście metrów2, które były dróżką); poprzez zagrodzenie płotem teren ten włączony jest do mojej działki, o czym poinformowały mnie osoby sprzedające. Chciałbym zasiedzieć ten fragment działki. W moim pytaniu chodzi o wskazany w ustawie okres 30 lat. Otóż, ja kupiłem teren w 2016, a jeśli użytkowanie poprzednich właścicieli zaczęło się w 1985 roku, to oznacza, że okres 30 lat minął w 2015 roku, a więc rok przed moim zakupem. Co się stanie jeśli wystąpię do sądu o zasiedzenie? Czy ze względu na wskazany czas zasiedzenie zostanie uznane na poczet ostatnich właścicieli, gdyż oni mieszkali tu w 2015 roku, kiedy „wybiło” 30 lat? Czy też na mój poczet, bo ja występuję, a dodatkowo mój zsumowany okres jest dłuższy, co od 2016 roku to 31 lat?

  Z góry dziękuję za pomoc

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Pański problem jest skomplikowany, a tym samym nie może być rozwiązany w ramach bloga. Sugerowałbym zasięgnięcie regularnej porady prawnej u profesjonalisty.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 45. Marcin.

  Szanowny Panie Mecenasie,

  Chciałem zapytać o taką sytuację. Kupiłem nieruchomość z działką w 2016 roku. Chciałbym zasiedzieć część działki, jednak była ona użytkowana przez rodziców poprzedznich właścicieli od 1985 roku, a więc 31 lat od momentu, gdy ja jestem właścicielem. Tym samym, gdy ja złożę o zasiedzenie, to czy zasiedzę dla siebie, czy dla poprzednich mieszkańców?

  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Podany przez Pana opis wskazuje, że, niestety, zasiedzenie nastąpiło prawdopodobnie na rzecz poprzednich posiadaczy. Sugerowałbym jednak Panu zasięgnięcie w tej sprawie formalnej porady prawnej u profesjonalisty.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 46. Zainteresowana

  Szanowny Panie,

  mam serdeczną prośbę o poradę. Niespełna 20 lat temu zmarła moja babcia, właścicielka domu i kilku działek rolnych. Od jej śmierci nie przeprowadzono żadnego postępowania sądowego. Spadkobiercami są cztery osoby: moja mama, wujek i dwie ciocie. Wujek od śmierci babci zamieszkuje dom, po kilku prośbach o załatwienie spraw sądowych odmawia bojąc się (zresztą bezzasadnie), że straci dom. Czy występując teraz o stwierdzenie nabycia spadku moja mama wraz z ciociami może zrzec się praw do domu i wnieść o podział pozostałych działek? Czy wujek po upływie 20 lat wiedząc, że działki nie są tylko jego może wnieść wniosek o zasiedzenie czy to prawo przysługuje mu wyłącznie po 30 latach od śmierci babci?

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd ustala tylko kto spadek dziedziczy, nie zajmuje się zaś kwestią rozdzielenia przedmiotów wchodzących w jego skład. Propozycje podziału spadku można i należy składać dopiero w sprawie o dział spadku.
   Okres nabycia przez zasiedzenie wynosi w tym przypadku 30 lat, gdyż posiadanie przez wujka jest posiadaniem w złej wierze.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 47. Agnieszka

  Szanowny Panie.

  Proszę o informację dotyczącą zasiedzenia terenu przeznaczonego pod drogę gminną.
  Sąsiad orzeczeniem z stycznia 2017 r,zasiedział ten teren na podstawie ustawy z 10 maja 1990r. W roku 1990 ten teren należał do Skarbu Państwa. W 1992 teren ten został przekazany we władanie własciwej gminy,tj. od tego roku gmina była właścicielem tego terenu. Sąsiad wnosząc wniosek o zasiedzenie,nie uwzględnił tego faktu. Czy w związku z tym mógł z dniem 1 listopada 2005 roku zasiedzieć ten teren w złej wierze na podstawie ustawy z 10 maja 1990r? Nadmienię jeszcze,że wniosek został złożony w momencie kiedy Gmina na moją prośbę usiłowała zrobić rozgraniczenie tego terenu,gdyż była to jedyna możliwa droga dojazdowa do mojej posesji i domu. Dodam,że jeździłam jak wynikło po drodze która należała do sąsiada,po wieloletnich groźbach ze strony sąsiada i „wydeptywaniu” ścieżek do Gminy,Burmistrz zdecydował u uregulowaniu tego terenu i utworzeniu drogi do mojego domu. Sąsiad wstrzymał rozgraniczenie i wniósł wniosek o zasiedzenie. Sąd wyrokiem z 2017 roku orzekł na korzyść sąsiada tym samym pozbawiając mnie drogi. Moje pytanie brzmi,czy sąsiad uczciwie zasiedział ten teren?

  Pozdrawiam i dziękuję za poświęcony czas.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Muszę Panią rozczarować, ale przestrzegam zasady, aby bez znajomości akt sprawy nie wypowiadać się w kwestii trafności orzeczenia sądowego. Mam nadzieję, że Pani to zrozumie.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 48. Ewelina

  Witam serdecznie!
  Prosze o porade w sprawie moich rodzicow, od 1988 roku sa wlascicielami gospodarstwa rolnego, do tej pory tata przy pracy w tym gospodarstwie uzywal traktora, placil za niego ubezpieczenie, dbal o stan techniczny. Traktor jednak do tej pory jest zarejestrowany na niezyjacego od 40 lat dziadka. Chcielibysmy uregulowac sytuacje prawna maszyny, stad moje pytanie. Czy musimy przeprowadzac postepowanie spadkowe? Tata ma 8 rodzenstwa, maszyna przez tyle lat stracila na wartosci i zastanawiamy sie jakie rozwiazanie bedzie dla nas najkorzystniejsze finansowo. Pozdrawiam!

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   W opisanej przez Panią sytuacji nie obejdzie się bez przeprowadzenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po Pani dziadku. Opłata sądowa od takiej sprawy wynosi 50 zł. Mając postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po dziadku, jego spadkobiercy mogą złożyć pisemne oświadczenie, że traktor zgodnie przekazują na własność Pani taty. Takie ich oświadczenie będzie podstawą do przerejestrowania traktora na Pani tatę.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 49. artur

  Panie adwokacie przez moją działkę przechodzi linia energetyczna nN (4 slupy).
  Z tego co wiem nie ma ustanowionej służebności przesyłu. Jestem właścicielem od 1990 roku, słupy na działce już stały – (postawione w latach 80). Cała działka jest budowlana w MPZP. Nic mi nie wiadomo żeby poprzedni właściciel cokolwiek podpisywał Zakładowi Energetycznemu, sam też nic nigdy nie pospisywałem.

  Czy zakład energetyczny może zasiedzieć służebność przesyłu w 2019- 2020 (okres 30 lat użytkowania w złej wierze)?
  Czy mogę zażądać usunięcia tych słupów z mojej działki i czy przerwie to okres zasiedzenia?
  Co mogę zrobić żeby ZE nie zasiedział mi mojej działki(służebności), w trakcie prac przy usuwaniu gałęzi ekipa energetyczna powiedziała, że czekają jeszcze 1 rok i mają wymieniać wszystkie słupy.

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Muszę, niestety Pana zmartwić, gdyż sprawa wygląda dla Pana gorzej, niż Pan sądzi. Zakład energetyczny, będący właścicielem tej linii, będzie prawdopodobnie mógł bowiem doliczyć okres posiadania z czasu Pańskiego poprzednika prawnego od którego kupił Pan nieruchomość. Może się wtedy okazać, że zasiedzenie służebności przesyłu już nastąpiło i nie ma Pan żadnych możliwości prawnych pozbycia się niechcianych słupów z nieruchomości.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 50. Barbara

  Dzień dobry Panie Mecenasie,
  stan sprawy jest następujący: w listopadzie tego roku sąsiedzi wystąpili do Mamy o zwrot części działki. Powołują się na zawartą ustną umowę użyczenia między nimi a Mamą w 1997 r. Jak twierdzą w piśmie, w 1997 r. przeprowadzali pomiar geodezyjny swojej działki i okazało się, że część ich działki znajduje się w obrębie naszej działki, która od ok. 1975 r. jest otoczona płotem. Taką informację zawarli w piśmie, w którym żądają wydania części działki należącej do nich. Mama twierdzi, że żadnej umowy o użyczeniu z nikim nie zawierała. Z sąsiadami nigdy na ten temat nie było rozmowy. Nigdy jej o tych nieprawidłowościach nie poinformowali. Jak ustaliła, sąsiedzi działkę kupili od Urzędu Miasta w 1988 r. i 2-3 lata później się wybudowali. W momencie zakupu działki, ani w trakcie budowy ani Urząd Miasta ani sąsiedzi nie informowali mamy o nieprawidłowościach.
  Rodzice kupili działkę od Miasta 26.06.1974 r. Przyjęcie obiektu do użytkowania (pismo z Urzędu Miasta) miało miejsce w 1976 r. Płot na podmurówce, z żelaza został postawiony ok. 1975 r. i stoi bez zmian (bez przesuwania) do dzisiaj. Na podstawie decyzji z 17.06.1974 r. teren naszej działki został oddany w użytkowanie wieczyste, natomiast prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności 07.10.1999 r. Działka w całości, w tym jej część sporna, jest zagospodarowana, obsadzona od lat drzewami, kwiatami, jest zadbana i użytkowana. Geodeta na razie potwierdził, że faktycznie nasza działka przekracza swoje wymiary, ale wielkość przekroczenia jeszcze musi zbadać.
  Czy możemy przyjąć, że w sprawie wystąpiły przesłanki do zasiedzenia? Sprawa ustnej umowy, na którą powołują się sąsiedzi, wydaje się wymysłem na potrzeby sprawy. Bo nigdy nie było u nas w domu mowy o jakichkolwiek nieprawidłowościach i ustnych umowach.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Sprawa jest dosyć skomplikowana, gdyż w grę wchodzi ewentualna możliwość zasiedzenia przez Pani Mamę prawa wieczystego użytkowania spornego kawałka siedliska. Nie da się jej jednak rozstrzygnąć bez zapoznania się z całością dokumentacji i związanymi z nią okolicznościami. To zaś przekracza ramy bloga i kwalifikuje się do ewentualnej regularnej porady prawnej.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 51. Basia

  Witam Pana…
  Mój wujek- brat taty ( kawaler) był właścicielem budynków gospodarczych a także gruntów rolnych. Wraz z moimi rodzicami i moim rodzenstem mieszkaliśmy i nadal mieszkamy w owym domu, użytkujemy grunty. Wujek zmarł 3 lata temu,mój tato rok po jego śmierci. Zgodnie z prawem spadkobiercami jest rodzeństwo wujka ( mojego zmarłego taty,my). Moim pytaniem jest czy moja mama mieszkająca w tym domu( ponad 30 lat) może ubiegać się o zasiedzenie? Czy pozostali spadkobiercy mogą sie na to nie zgodzic? Dodam tylko że podatki opłacala mama, niestety na kwitku wpłat zawsze było imię i nazwisko wujka jako właściciela ( wujek mieszkał przez ponad te 30 lat innym mieście, zgodził się na opłacanie przez mamę podatków w zamian za użytkowanie budynkami i gruntami rolnymi).
  Bardzo proszę o odpowiedź.Dziekuje i pozdrawiam.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Z Pani opisu nie wynika jasno,jaka była treść umowy pomiędzy wujkiem a Pani rodzicami co do zasad posiadania tej nieruchomości. Można bowiem mieć wątpliwość,czy posiadanie rodziców było posiadaniem samoistnym,a tylko takie prowadzi do zasiedzenia.Wątpliwości tych nie usunie się w ramach niniejszego bloga,można je wyjaśnić do końca w ramach regularnej porady prawnej.
   Pozdrawiam
   adw.Jan Górski

 52. Katarzyna K.

  Witam Pana.
  Jestem właścicielką mieszkania, które wynajmuję tym samym lokatorom już od 9 lat. Czy jest jakiś okres,przewidziany prawem, po upływie którego lokatorzy mogą ubiegać się o zasiedzenie mojego mieszkania?

  • Jan Górski

   Dzień dobry,
   Tak długo, jak lokatorzy respektują umowę najmu i opłacają czynsz najmu na Pani rzecz, nie są oni posiadaczami samoistnymi, tylko zależnymi i mogą mieszkać w tym mieszkaniu 50 albo 100 lat i tak nie nabędą prawa własności do tego mieszkania przez zasiedzenie.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 53. magda

  Witam mam pytanie jestem posiadaczem działki od 4 lat po śmierci mamy , a mieszkam tam 37 lat ,od lat stoi siatka odgrodzona od sąsiadów ,po tylu latach sąsiadka wzięła geodetę i wchodzi nam w podwórko w jednym miejscu około 30 cm a w ty miejscu rosną drzewka ozdobne czy może nam je wyrwać i się ogrodzić, czy możemy składać pismo o zasiedzenie(i czy powinny stać słupki wyznaczone przez geodetę czy może sobie wbić rury bo to zrobiła, a mam małe dziecko i na razie jest to po mojej stronie bo jej obecna siatka jest dalej). Pozdrawiam Magda

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Jeżeli było wszczęte urzędowe postępowanie rozgraniczeniowe, to powinna być Pani o tym zawiadomiona i nie wyrazić zgody na proponowany przebieg granicy, tylko obstawać przy granicy wyznaczonej przez zasiedzenie. Wówczas sprawa zostanie przekazana sądowi, a ten w rozgraniczeniu powinien kierować się przesłaną własności, którą wyznacza zasiedzenie. Dodam, że sąsiadka nie ma prawa samowolnie usuwać drzew czy innych nasadzeń, a gdyby to zrobiła, wtedy przysługiwałoby Pani roszczenie o ochronę naruszonego posiadania.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 54. Zasiedzenie

  Witam! Mam taka sytuację, a mianowicie, moja babcia dzierżawi działkę budowlaną od miasta. Przejęła tą dzierżawę po swojej mamie. Ogólnie działka jest użytkowana, mniej więcej 60/70 lat. Ja mam 31 lat i ze względu na wiek babci zajmuje się i dbam o nią ja od 20 lat. Czy w takiej sytuacji mogłabym starać się o ta działkę przez zasiedzenie?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam.

  • Jan Górski

   Niestety, nie widzę szans na zasiedzenie. Umowa dzierżawy przesądza o tym, że posiadanie działki jest tzw. posiadaniem zależnym, a nie samoistnym. Tymczasem tylko to ostatnie może prowadzić do zasiedzenia.
   adw. Jan Górski

 55. Janusz

  Szanowny Panie,
  Od 12 lat użytkujemy działkę 266 metrów kwadratowych przyległą do naszej. Działka była ugorem i za zgodą właściciela doprowadziliśmy ja do pięknego ogrodu warzywnego. Od początku pytaliśmy czy będzie ją można kupić. Ponieważ właściciel nie był zainteresowany zbyciem takiej małej działki wchodzącej w skład kilku innych działek o powierzchni kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych powiedział, że sprzedaż może być możliwa gdy będzie zbywał inne działki. Po kilku latach doszło do rozwodu i działki trafiły w posiadanie małżonki byłego właściciela, która również udzieliła nam słownej zgody na użytkowanie i potwierdziła, że przy sprzedaży całości spotkamy się u notariusza i dokonamy zakupu. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że sprzedaje całą posiadłość deweloperowi nie informując nas. Rozumiem że okres 12 lat uprawiania i traktowania tej ziemi jak własnej (uprawa, nawożenie, krzewy i drzewa owocowe) jest okresem zbyt krótkim aby wystąpić o zasiedzenie, ale czy jest jakaś inna możliwość spowodowania dotrzymania słowa sprzedaży przez właścicielkę?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam
  Janusz

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Niestety nie. Byłaby taka możliwość, gdyby to zobowiązanie zostało złożone w formie aktu notarialnego. Be takiej formy pozostaje zobowiązaniem honorowym.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 56. Bernadeta

  Witam. Czy możliwa jest odpowiedź na pytanie, czy grunt należący do Skarbu Państwa (zielona część pasa drogowego za przydrożnym rowem), który jest użytkowany co najmniej od 1970 r w przekonaniu, że stanowi on nierozerwalną część z pozostałym gruntem będącym w posiadaniu rodziny (wpis w k.wiecz.) można zasiedzieć? Czy można mówić tu o dobrej czy raczej złej wierze?
  Działkę o wielkości 0,13 ha (w ewidencji oznaczonej jako 110) wraz z zabudowaniami otrzymał od powojennych władz dziadek męża, repatriant, jako zadośćuczynienie za mienie pozostawione za wschodnią granicą.
  W 1970 r. z owych 13 arów uwłaszczono kawałek gruntu o powierzchni 57 m.kw. (0,0057 ha) pod rozpoczynającą się inwestycję drogową (przebudowa drogi, obecnie oznaczanej jako droga krajowa). Działka została podzielona i oznaczona jako xxx/1 podlegajaca wywłaszczeniu oraz xxx/2 pozostająca w zasobach rodziny. Ciekawostką jest fakt, że w dokumentacji geodezyjnej zgoda na wywłaszczenie podpisana jest imieniem i nazwiskiem nieżyjącego od 1965 r. dziadka, zaś nieruchomością w tym czasie zarządzał jego syn. Akt notarialny określający jego status jako właściciela sporządzono w 1973 r.
  Modernizację drogi zakończono ok. 1972 r.
  W 1982 r. za wywłaszczony teren wypłacono rodzinie niewielkie odszkodowanie.
  Po dokonaniu wywłaszczenia i wytyczeniu granicy pomiędzy działkami xxx/1 oraz xxx/2 rodzice męża przy pomocy rodziny i sąsiadów ustawili ogrodzenie: siatka na betonowej podmurówce. Powstało ono wzdłuż linii wskazanej jako owa granica i stoi do dnia dzisiejszego, a więc niemal już 50 lat.
  Obecnie (od 1997 r.) nieruchomością zarządza wnuk pierwszego właściciela i właśnie (konkretnie w czerwcu tego roku) dowiedział się, że owe ogrodzenie stoi na pasie drogowym! Takie jest stanowisko GDDKiK po przeprowadzonych dla własnych potrzeb pomiarach geodezyjnych (w czerwcu tego roku).
  Dotychczas nikt z rodziny nie miał świadomości, że część gruntu z działki xxx/2 przebiegająca wzdłuż ogrodzenia może być własnością Skarbu Państwa (GDDKiA). Zdziwienie faktem wykazują też sąsiedzi, w pamięci których zachowały się jeszcze wspomnienia tamtych czasów.
  Nadmienię, że od chwili powstania ogrodzenia do chwili obecnej nikt z „drogówki” nie podważył ani nie wskazał faktu niewłaściwego posiadania. Przez te wszystkie lata ów pasek terenu (ok. 1,5 m szer. i ok. 50 m. długości) był częścią ogrodu obsadzonego kwiatami i krzewami owocowymi a rodzina dbała o niego w przekonaniu, że działka xxx/1 zaczyna się właśnie za ogrodzeniem.
  Czy w tej sytuacji można zastosować opcję zasiedzenia? Czy jest szansa na uzyskanie pozytywnego wyroku? Od podzielenia działki minęło niemal pół wieku, tyleż samo stoi wspomniane ogrodzenie a w wieloletnim przekonaniu całej rodziny wywłaszczenie dotyczyło terenu za ogrodzeniem.
  Cała działka na przestrzeni tych lat miała trzech właścicieli: od ok. 1945 r. (ojciec), od 1973 r. (syn) oraz od 1997 r. (wnuk)

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   W orzecznictwie sądowym dopuszcza się wyjątek usprawiedliwionymi okolicznościami od zakazu zasiadywania drogi publicznej. Wydaje się, że w opisanej przez Panią sytuacji są pewne szanse, aby ten wyjątek zastosować do opisanego przez Panią pasa gruntu. Pewności jednak nie ma, gdyż zależeć to będzie od oceny sądu.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 57. Remigiusz

  Witam
  Od około 30 lat użytkuje ziemie PKP czy jest szansa na zasiedzenie i przejęcie tej działki
  Wspomnę że kiedyś te działki dostawali do użytkowania pracownicy pkp i po śmierci ostatniego użytkownika
  byłego pracownika pkp wraz z żoną zaczeliśmy ją użytkować
  Pozdrawiam

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Podstawową przesłanką zasiedzenia jest posiadanie nieruchomości w charakterze posiadacza samoistnego przez wymagany ustawą okres czasu. Posiadanie samoistne polega na traktowaniu nieruchomości jak własnej przez samego posiadacza i jednocześnie postrzeganie i przekonanie przez innych, że posiadacz jest właścicielem. Musi Pan sam odpowiedzieć na pytanie, czy Pan spełnia te kryteria.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 58. Daniel

  Dzień dobry, Panie Mecenasie,

  Sąsiadka miała ponad 30 lat, część mojej działki więc można zasiedzieć nawet w złej wierze, ale ponad 4 lata temu został postawiony płot zgodnie z granicą geodezyjną. Więc teraz nie posiada tej części mojej działki, więc czy istnieje nadal ta możliwość, czy przerwanie posiadania daje to, że sam pomysł zasiedzenia jest niemożliwy do realizacji, bo obecnie ta część mojej działki jest w moich rękach zgodnie z granicą geodezyjną (ewidencyjną)?
  proszę o nakierowanie w temacie, może jakieś artykuły lub wyroki z którymi mogę zapoznać?

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Istotą nabycia własności przez zasiedzenie jest to, że następuje ono z mocy prawa na skutek 30 – letniego samoistnego posiadania. Jeżeli sąsiadka była samoistna posiadaczką tego pasa gruntu prze taki okres, to ma prawo ubiegać się o stwierdzenie jego zasiedzenia, a późniejsze jego przygrodzenie przez Pana nie niweczy jej uprawnienia.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 59. Monika

  Witam, czy sam meldunek daje ciągłość zasiedzenia jeśli po 25 latach osoba wyprowadziła się lecz wciąż jest zameldowana na ten adres?

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   nie, meldunek ma tylko znaczenie dla kwestii administracyjno – porządkowych. Nie wpływu na zasiedzenie.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 60. Dariusz

  Witam , Panie Mecenasie,
  Babcia zakupiła działkę wraz z domkiem drewnianym na wsi(wykorzystywany co roku jako letniskowy przez całą naszą rodzinę) w roku 1990. Babcia zmarla w roku 2000. Dziedziczy po niej moja Mama oraz siostra Mamy. Umowę posiadamy, rachunki przychodzą od 20 lat na moja mamę A wcześniej przed śmiercią Babci na Babcię. Szkopuł w tym że od kilku lat nikt tam nie jeździ domek jest zaniedbany z powodu braku funduszy A umowa nie została spisana w tamtych czasach przy notariuszu. W najbliższym czasie planujemy inwestować w remont domu natomiast niewiemy jak wygląda to w takiej sytuacji od strony własności. Z góry dziękuję za odpowiedź pozdrawiam

  • Jan Górski

   Szanowny Panie,
   Udzielenie rzetelnej odpowiedzi na Pana wątpliwości wymaga zapoznania się z nieformalną umową sprzedaży, dowodami opłat i być może innymi jeszcze dokumentami, co jest niemożliwe w ramach niniejszego bloga, gdyż wymaga odbycia regularnej porady prawnej, po ewentualnym telefonicznym skontaktowaniu się z kancelarią.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 61. Eliza

  Witam,
  Mamy z mamą taki problem. Stary dom po pra babci. Mama mieszka tam ponad 30 lat, w zeszłym roku przeprowadziła sprawę spadkowa. Wszystko ok, jest już właścicielem. Zmagamy się z chorym psychicznie bratem, synem mojej mamy. Straszy nas, że przez zasiedzenie ma prawo do nieruchomości i na dodatek również przez to nie możemy go z domu ruszyć. Jak liczona jest zasiedzialosc? Oboje z bratem jesteśmy zameldowani od urodzenia w tym domu, tj od 1988r brat i od 1991r ja, już w domu rodzinnym nie mieszkam, ale nie roszczę też żadnych pretensji, do niego. Znowu mój brat, przez fakt zameldowania rości sobie prawa do nieruchomości i zasiedzialosci.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Rozumiem, że Pani mama jest jedynym spadkobiercą po prababci. Jeśli tak jest, to rzeczywiście jest wyłączną właścicielką nieruchomości. W takiej sytuacji Pani brat, który mieszka tam razem z mamą, jest po prostu jej domownikiem i nie ma żadnych podstaw do występowania o zasiedzenie tej nieruchomości.
   Pozdrawiam
   adw. Jan Górski

 62. Anna

  Witam serdecznie
  Bardzo proszę o poradę w następującej kwestii mianowicie: Babcia chciała odzyskać działkę na której stoi drewniany dom (w tej chwili już nie do zamieszkania). W tej sprawie zgłosiła się do gminy gdyż działka należy do Skarbu Państwa. W gminie powiedzieli jej, że aby tę działkę odzyskać wszyscy spadkobiercy tego domu muszą złożyć wniosek o zwrot tej działki. I tu pojawia się problem gdyż tych spadkobierców jest kilkunastu (babcia sama nie wie czy wszyscy żyją, czy już ich dzieci są spadkobiercami, po prostu nie utrzymują kontaktu). Dlatego zasugerowano, aby przejąć ten dom na zasadach zasiedzenia i póżniej odzyskać działkę. Babcia od ponad 30 lat opłaca rachunki i opiekuje się tym domem i działką, jedynie ona ma klucze. Wcześniej babcia tam mieszkała, lecz od jakichś 10 lat już nie mieszka. Rachunki za prąd przychodzą jednak na dziadka, który nie żyje.
  Czy jest jakaś szansa na zasiedzenie tego domu i później przejęcie działki?
  Z góry dziękuję za odpowiedz.

  • Jan Górski

   Szanowna Pani,
   Podany przez Panią opis sytuacji jest niezbyt precyzyjny, dlatego moja odpowiedź będzie dwukierunkowa. I tak: „odzyskanie” siedliska, o którym Pani wspomina, byłoby możliwe, gdyby działka ta była wywłaszczona, a cel wywłaszczenia nie został zrealizowany.Domyślam sie jednak, że wywłaszczenia nie było, a zatem, jeśli działka jest własnością gminy, a babcia jest jej samoistnym posiadaczem od ponad 30 lat, to rzeczywiście w grę wchodziłaby sprawa o zasiedzenie, w której babcia byłaby wnioskodawczynią, a gmina uczestnikiem postępowania.
   Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *