Menu Zamknij

Publikacje adw. Jana Górskiego – maj 2020

Maj był wyjątkowo aktywny jeśli chodzi o aktywność adw. Jana Górskiego w mediach. Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami, których adwokat Jan Górski jest autorem lub występuje w charakterze eksperta:

 

 

 

zwrot wywłaszczonych nieruchomości artykuł

Wypowiedź ekspercka do artykułu 30 lat od zmiany ustroju. Czy oznacza to zasiedzenie nieruchomości odebranych w okresie PRL?”, opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej, 26,05,2020

Fragmenty wypowiedzi:

Przy czym warto pamiętać, że również kwestia początkowej daty zawieszenia terminów wywołała sporo kontrowersji wśród prawników – czy termin należy liczyć od wejścia w życie tarczy 1.0 (czyli 31 marca), czy też od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (14 marca)? ‒ Bezpieczniej oczywiście przyjąć tę pierwszą opcję, ale także argumentacja za drugim rozwiązaniem nie jest z pewnością pozbawiona podstaw – mówi Jan Górski, adwokat specjalizujący się w prawie nieruchomości, autor bloga OdszkodowanieOdPanstwa.net.

(…)

Jan Górski wylicza, że jeśli jednak – zgodnie z dominującą wykładnią ‒ przyjmiemy za początek biegu zawieszenia terminów datę 31 marca, wówczas do 14 maja, tj. pierwotnej daty dochodzenia roszczeń o zwrot, należy doliczyć 45 dni zawieszenia

link do artykułu: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1479140,zwrot-wywlaszczona-nieruchomosc-odwieszenie-terminow.html

 

 

 

Artykuł pt. „Nowy termin na składanie wniosku o zwrot wywłaszczonych nieruchomości”, opublikowany na portalu wydawnictwa WoltersKluwer „Prawo.pl”, 20,05,2020

zwrot zabranych gruntów adwokat arytkuł

link do artykułu: https://www.prawo.pl/samorzad/termin-skladania-wnioskow-o-zwrot-nieruchomosci-ktore-zostaly,500445.html

 

 

 

Artykuł pt. „Przedłużony termin na składanie wniosku o zwrot wywłaszczonych nieruchomości rolnych”, opublikowany na portalu „Farmer.pl”, 20,05,2020

Fragmenty artykułu:

W okresie PRL nagminnie wywłaszczano nieruchomości tłumacząc to realizacją celu publicznego (osiedla, szkoły, rozwój przedsiębiorstw państwowych itd.). W zamian za to płacono odszkodowanie, które było bardzo niskie nawet jak na ówczesne realia. (…)

Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje w takich przypadkach możliwość ubiegania się o zwrot nieruchomości, oczywiście pod pewnymi warunkami. (…)

Przykład:
Nasz ojciec był wraz ze swoją siostrą współwłaścicielami ziemi, którą wywłaszczono pod drogę. Droga nigdy nie powstała, ale grunt cały czas pozostaje własnością gminy. Jesteśmy jedynymi spadkobiercami ojca. Siostra miała dzieci, z którymi nie utrzymujemy kontaktu. Wówczas możemy wnieść o zwrot ½ udziału w tej nieruchomości.

link do artykułu: https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/przedluzony-termin-na-skladanie-wniosku-o-zwrot-wywlaszczonych-nieruchomosci-rolnych,95437.html

 

 

 

 

 

Artykuł pt. „Możliwe odszkodowanie za zamrożenie gospodarki”, opublikowany na stronie dziennika „Rzeczpospolita”, 19,05,2020

Fragmenty artykułu:

Tak zwane zamrażanie gospodarki w okresie trwania stanu zagrożenia epidemią, a później epidemii koronowirusa wprowadzane były trzema aktami wykonawczymi, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r., poz. 284, 322 i 474) (…)

Wyżej wymienione rozporządzenia Ministra Zdrowia zostały wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 46 pkt 4 ustawy, upoważniającym tego Ministra do „czasowego ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy”. Lektura tych rozporządzeń prowadzi do wniosku, że Minister nie tylko wprowadził ograniczenia funkcjonowania instytucji, czy też zakładów pracy, ale ograniczył określony zakres działalności przedsiębiorców i to przez całkowity jej zakaz do czego nie miał uprawnienia. Do czasowego ograniczenia zakresu działania przedsiębiorców upoważniona jest bowiem tylko Rada Ministrów (art. 46b ustawy) (…)

 Tym samym przyjąć trzeba, że w okresie 17 dni, czyli od wejścia w życie pierwszego rozporządzenia Ministra (14 marca) do rozpoczęcia obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów (31 marca), przedsiębiorcy ponieśli wymierne szkody na skutek bezprawnego pozbawienia ich możliwości prowadzenia w tym czasie wymienionych w rozporządzeniach Ministra form działalności gospodarczej. (…)

link do artykułu: https://www.rp.pl/Opinie/305199860-Jan-Gorski-Mozliwe-odszkodowanie-za-zamrozenie-gospodarki.html

 

 

 

Konsultacja merytoryczna artykułu pt. „Dłuższy czas na wniosek o zwrot wywłaszczonych nieruchomości”, opublikowanego na portalu „Top Agrar”, 14,05,2020

Fragmenty artykułu:

Można starać się o zwrot nieruchomości jedynie wtedy, gdy jest ona własnością Skarbu Państwa lub samorządu. Jeżeli stała się ona własnością prywatną, prawo do zwrotu już nie przysługuje, podobnie jak przy użytkowaniu wieczystym. O zwrot mogą ubiegać się dawni właściciele, współwłaściciele lub ich spadkobiercy (…)

Wnioski o zwrot nieruchomości można składać do wydziałów geodezji właściwych miejscowo starostw, procedura nie przewiduje opłat. Do wniosku należy dołączyć decyzję wywłaszczeniową, ewentualnie postanowienie sądowe o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

(…)

Więcej szczegółowych informacji na blogu mec. Jana Górskiego odszkodowanieodpanstwa.net

(…)

link do artykułu: https://www.topagrar.pl/articles/top-prawo/dluzszy-czas-na-wniosek-o-zwrot-wywlaszczonych-nieruchomosci/ (artykuł bezpłatny tylko dla prenumeratorów)

 

Wywiad pt. Warto składać wnioski o zwrot opublikowany w Dzienniku – Gazeta Prawnej”, 05,05,2020

 

 

artykuł o zasiedzeniu w gazecie adwokat Warszawa

Artykuł pt. Więcej czasu na składanie wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości„, opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita”, 04,05,2020 (współautor – adw. Michał Górski)

Fragmenty artykułu:

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomości (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ugn) przewidziała 12 miesięczny termin na składanie wniosków o zwrot nieruchomości, które okazały się zbędne na cel wywłaszczenia w sytuacji, gdy od wydania decyzji ostatecznej lub podpisania umowy o zbyciu nieruchomości upłynęło 20 lat.

Pierwotnie termin ten miał minąć 14 maja 2020 roku. Jednakże na podstawie art. 15zzr tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej (…), który wszedł w życie 31 marca, bieg terminów prawa administracyjnego (także tych zawitych) został zawieszony. Byłym właścicielom lub ich spadkobiercom pozostaje zatem więcej czasu na złożenie wniosku. Ile dokładnie? (…)

link do artykułu: https://www.rp.pl/Nieruchomosci/305049924-Wiecej-czasu-na-skladanie-wnioskow-o-zwrot-wywlaszczonych-nieruchomosci.html 

 

O wcześniejszej aktywności w mediach można przeczytać tutaj:  https://zasiedzenie.net/mecenas-jan-gorski-w-mediach/

Podziel Się:
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Potrzebujesz pomocy? Zostaw komentarz!x