Menu Zamknij

Kategoria: Zasiedzenie nieruchomości rolnej i lasu

Ustawa z dnia z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw ograniczyła możliwość zasiedzenia nieruchomości rolnej.

Otóż w myśl zmienionego art. 172 kodeksu cywilnego, nieruchomość rolną może zasiedzieć jedynie rolnik indywidualny, dodatkowym ograniczeniem są normy obszarowe.

Definicja rolnika indywidualnego została zawarta w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Powyższe zasady dotyczą sytuacji, gdy okres zasiedzenia kończy się najwcześniej w kwietniu 2019 roku

Wyjątki od tych regulacji dotyczą m.in. niewielkich obszarów gruntu oraz zasiedzenia w stosunku do osoby bliskiej.

W orzecznictwie pojawiają się kontrowersje co do możliwości zasiedzenia lasu państwowego.

?>