Menu Zamknij

Kategoria: Zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego

Zgodnie z art. 232 kodeksu cywilnego:

grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, i osobom prawnym.

Co isotne, Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie uznał, że można zasiedzieć prawo użytkowania wieczystego, gdy przez okres wymagany posiada się nieruchomość oddaną wcześniej w użytkowanie wieczyste w sposób samoistny.

Dotyczy to w szczególności, gdy okres zasiedzenia skończył się przed 1 stycznia 2019 roku, tj. wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Opłata za wniosek o zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego wynosi 100 zł.