Menu Zamknij

Zawieszenie terminów w sądzie na czas epidemii koronawirusa

Masz sprawę w sądzie/urzędzie lub u prokuratora czy też komornika? Poczytaj o zmianach w terminach procesowych i sądowych w okresie epidemii COVID-19 od dnia 31 marca 2020 r.

zawieszenie terminów sądowych COVID-19
fot. succo/pixabay.com

 

[AKTUALIZACJA 18.05.2020] przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. (ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2, Dz. U. 2020, poz. 875) przewidują odwieszenie zawieszonych terminów procesowych. Więcej o tym w artykule pt. „Odwieszenie” terminów procesowych w sprawach cywilnych].

 

Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz.  568) wprowadziła zmiany dotyczące terminów procesowych.

Zgodnie z art. 15zzs tej ustawy, w okresie stanu epidemicznego lub epidemii bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Dotyczy to m.in.:

  • postępowań sądowych (zarówno cywilnych, karnych i sądowoadministracyjnych,
  • postępowań egzekucyjnych (komorniczych)
  • postępowań karnych (prokuratorskich)
  • postępowań karnych skarbowych
  • postępowań w sprawach o wykroczenia,
  • postępowań administracyjnych, w tym podatkowych
  • kontroli celno-skarbowych

 

Co to są terminy procesowe i sądowe?

Najprościej rzecz biorąc, jest to czas określony na podjęcie konkretnych czynności w danym postępowaniu. Dzielimy je na terminy ustawowe (np. wskazany w ustawie termin do usunięcia braków pisma procesowego), oraz terminy sądowe, czyli wyznaczone przez sąd do dokonania określonej czynności (np. termin do złożenia pisma procesowego, czy wpłacenia zaliczki na koszt przeprowadzenia dowodu).

Zawieszenie biegu tych terminów z powodu epidemii COVID-19 następuje z mocy ustawy, bez wydawania przez sąd postanowienia w tym przedmiocie (podobnie jak w przypadku zawieszenia postępowania na podstawie art. 173 k.p.c. w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej.)

Zgodnie z art. 179 k.p.c. w okresie zawieszenia żadne terminy nie biegną i zaczynają biec dopiero od początku z chwilą podjęcia postępowania. Terminy sądowe należy w miarę możliwości wyznaczyć na nowo.

 

Co z terminami procesowymi i sądowymi, które rozpoczęły się przed uchwaleniem tarczy antykryzysowej?

Zgodnie z art. 101 ustawy, wchodzi ona w życie od dnia ogłoszenia, czyli od 31 marca 2020 r.

Oznacza to, że do tej daty terminy procesowe biegły „normalnie”.  Usunięciu negatywnych skutków związanych z ich niedotrzymaniem służy instytucja przywrócenia terminu z art. 168 § 1 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem:

Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Utrudnienia związane ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii mogą usprawiedliwiać takie wnioski o przywrócenie terminu.

 

Polecamy też lekturę innych wpisów poświęconych wpływowi epidemii koronawirusa na kwestie prawne, w tym te związane z odszkodowaniami na naszym drugim blogu: https://odszkodowanieodpanstwa.net/covid-19/

Podziel Się:
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Potrzebujesz pomocy? Zostaw komentarz!x